รากเทียม

รากฟันเทียม เพื่อทดแทนฟันของคุณที่หายไป

รากฟันเทียม น่าจะเป็นตัวเลือกสำหรับฟันที่เกิดการสูญเสียฟันทั้งซี่ เช่นรากฟันตาย คุณควรจะใส่รากฟันเทียมไว้เพื่อเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว โดยฟันปลอมและรากฟันเทียมในปัจจุบันจะมีรูปร่างและให้ความรู้สึกเหมือนกับฟันธรรมชาติเลย อย่างน้อยย่อมดีกว่าการปล่อยทิ้งไว้อย่างแน่นอน แล้วมันคุ้มค่าและดีต่อคุณอย่างแน่นอน

  •  ริเริ่มทำการรักษาด้วยการจัดฟันด้านในตั้งแต่ปี 1983 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บุกเบิกการรักษานี้ ในประเทศไทย
  •  ริเริ่มการรักษาจัดฟันแบบใส Invisalign ตั้งแต่มกราคมปี 2001 ครั้งแรกในประเทศไทย
  • คลินิก Dentajoy ได้รับเลือกให้เป็น “คลินิก Invisalign แต่งตั้งโดย อไลน์เทคโนโลยี สหรัฐอเมริกา” ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Invisalign Dedicated Clinic หรือ Invisalign Flagship Clinic ) หรือ ศูนย์จัดฟันแบบใส invisalign ประจำประเทศไทย
  • คลินิก Dentajoy ให้การรักษา จัดฟันแบบใส Invisalign มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
  • คลินิก Dentajoy ให้การรักษาจัดฟันแบบใส Invisalign มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • เรามีทีมคุณหมอที่ผ่านอบรม เชี่ยวชาญด้านการจัดฟันแบบใส Invisalign   9 ท่าน โดยมีหัวหน้าทีมทันตแพทย์จัดฟันแบบใส Invisalign ที่เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา Invisalign ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Invisalign Asia-Pacific Advisory Board)
  • ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ให้บริการ Invisalign ในระดับ Invisalign Platinum Elite Provider ตั้งแต่ปี 2001-2013 สูงสุดในขณะนั้น
  • ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ให้บริการ Invisalign ในระดับ Invisalign Black Diamond Provider ตั้งแต่ปี 2014-2015 สูงสุดในขณะนั้น
  • ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ให้บริการ Invisalign ในระดับ Invisalign Blue Diamond Provider ปี 2016 สูงสุดในขณะนี้