ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดฟันแบบผ่าตัดขากรรไกร

การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร คืออะไร วันนี้เดนต้าจอยมีคำตอบมาให้ค่ะ

การจัดฟัน คือ การแก้ปัญหาของฟันที่เรียงตัวไม่สวย มีความซ้อนเก ไม่สามารถกัดฟันได้ตามปกติ ให้กลับมาเรียงตัวสวยสามารถใช้งานได้ตามปกติ และทำความสะอาดในช่องปากได้สะดวก แต่ก็จะมีลักษณะการกัดสบฟันบางประเภท ที่ไม่สามารถจัดฟันได้เพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องมีการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันด้วย เช่น คนไข้ที่มีขากรรไกรบนหรือล่าง ยื่นออกมามากกว่าปกติ คนไข้กลุ่มนี้จะมีลักษณะฟันบนยื่นล้ำฟันล่างเยอะๆทำให้ดูเหมือนคนคางสั้นมองแล้วเหมือนไม่มีคาง หรือ ฟันล่างยื่นออกมามากกว่าฟันบน ทำให้ดูเหมือนคนคางยาว และรูปหน้าดูไม่สมส่วน ซึ่งในบางครั้งการจัดฟันเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ปัญหาให้คนไข้ได้ทั้งหมด จึงจำเป็นต้องมีการรักษาอย่างอื่นร่วมด้วย ก็คือการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันนั่นเองค่ะ

แล้วปัญหาแบบไหนที่ต้องผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

โดยส่วนใหญ่มักเกิดจากโครงสร้างของกระดูกขากรรไกรค่ะ ซึ่งคนไข้กลุ่มนี้ จากการซักประวัติ สาเหตุจะมาจากพันธุกรรม คือ มีบุคคลในครอบครัวที่มีโครงสร้างของกระดูกขากรรไกรที่ไม่ปกติ นอกเหนือจากพันธุกรรมแล้ว ยังมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมในวัยเด็ก เช่น การดูดนิ้ว การติดขวดนมหรือจุกนมปลอม และอีกประการหนึ่งคือ ภาวะโรคประจำตัวบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถหายใจทางจมูกได้เป็นปกติ ทำให้ต้องหายใจทางปาก เมื่อทำซ้ำติดต่อกันเป็นเวลานาน ก็อาจทำให้เกิดการสบฟันที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นอย่างฟันหน้าสบเปิด ฟันบนยื่นเยอะ หากอยู่ในขั้นรุนแรง ก็อาจจะทำให้การจัดฟันเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จึงต้องมีการผ่าตัดขากรรไกรเข้ามาช่วย เพื่อทำให้การสบฟันกลับมาเป็นปกติ ใช้งานได้และฟันเรียงตัว ยิ้มได้สวยอย่างมั่นใจ

ถ้าไม่ผ่าตัดขากรรไกร จะจัดฟันเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่ จะมีปัญหาอะไรไหม

ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหาที่คนไข้มีนะคะ เช่นถ้าฟันบนยื่นเยอะๆ หรือฟันล่างสบคร่อมฟันบน และมีฟันซ้อนเกร่วมด้วย ต้องการเพียงแค่เรียงฟันให้ตรง ในบางกรณีคุณหมออาจจะทำให้ได้ ถ้าประเมินแล้วว่า เมื่อจัดฟันเสร็จ คนไข้จะสามารถใช้ฟันเคี้ยวอาหารได้สะดวก และคนไข้ยอมรับผลของการรักษาในเรื่องอื่นๆ เช่นรูปหน้ายังคงดูไม่สมส่วนเหมือนเดิมก่อนการจัดฟัน ฟันยังคงยื่นเยอะอยู่เหมือนเดิมได้ แต่ในบางเคสบางกรณีถ้าคุณหมอประเมินแล้วจัดฟันเพียงอย่างเดียวโดยไม่ทำการผ่าตัดขากรรไกรร่วมด้วย แล้วคนไข้ไม่สามารถใช้ฟันเคี้ยวอาหารได้ตามปกติ คุณหมอก็จะอธิบายถึงผลกระทบให้คนไข้ทราบอยู่แล้วค่ะ

และปัญหาในระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นตามมา ก็คือ กรณีที่กระดูกขากรรไกรสองข้างไม่สมมาตร ก็จะส่งผลไปที่กระดูกข้อต่อขากรรไกร ข้างที่ใช้งานมากกว่า จะเกิดการสึกมากกว่า ทำให้เกิดการบาดจ็บที่กระดูกข้อต่อขากรรไกรได้ ในคนไข้มีลักษณะขากรรไกรเอียงหรือเบี้ยว การบดเคี้ยวอาหารทำได้ไม่ดี กระเพาะอาหารก็จะทำงานหนักมากขึ้น ปัญหาอื่นๆก็จะตามมา ฟันด้านที่ใช้งานมากกว่าจะเกิดการสึกมากกว่า 

จะผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัน หรือ ผ่าตัดขากรรไกรหลังจัดฟัน แบบไหนดีกว่ากัน

ไม่ว่าจะผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัน หรือ ผ่าตัดขากรรไกรหลังจัดฟัน คุณหมอจะตรวจประเมินความเป็นไปได้ให้ก่อนอยู่แล้วค่ะ ว่าภายหลังการผ่าตัดขากรรไกรแล้ว ในเบื้องต้นคนไข้จะสามารถใช้ฟันเคี้ยวอาหารได้หรือไม่

และคุณหมอจะแจ้งให้คนไข้ทราบ เพื่อตัดสินใจรับการรักษาจัดฟันแบบที่ต้องมีการผ่าตัดขากรรไกร ว่าต้องการผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัน หรือ ผ่าตัดขากรรไกรหลังจัดฟัน ซึ่งความแตกต่างของการผ่าตัดขากรรไกรก่อนการจัดฟัน ข้อดี คือ คนไข้จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของใบหน้าได้ทันทีหลังการผ่าตัดขากรรไกร และระยะเวลาในการรักษาจะน้อยกว่าการผ่าตัดขากรรไกรหลังการจัดฟัน ทำให้การจัดฟันเสร็จเร็วขึ้น แต่ถ้าหากคุณหมอเห็นควรว่า ต้องจัดฟันก่อน แล้วค่อยผ่าตัดขากรรไกร ก็เป็นเพราะหากผ่าตัดขากรรไกรเลย อาจทำให้คนไข้ใช้ฟันเคี้ยวอาหารไม่ได้นั่นเองค่ะ

จะต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนการรักษาผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

ในการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัดขากรรไกร หลังจากที่ปรึกษากับคุณหมอที่ทำการรักษาจัดฟันแล้ว คุณหมอจัดฟันจะส่งต่อคนไข้ไปรับการตรวจกับคุณหมอที่เป็นผู้ทำการผ่าตัดขากรรไกรที่โรงพยาบาล โดยจะมีการตรวจร่างกายเพื่อประเมินความพร้อมในการผ่าตัด เช่นทำอุปกรณ์สำหรับใส่หลังการผ่าตัด และหากสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ก็จะนัดวันที่จะทำการผ่าตัดขากรรไกรกันค่ะ ก่อนวันผ่าตัดขากรรไกร ทางโรงพยาบาล จะให้คำแนะนำในการเตรียมตัว ดังนี้ค่ะ

  • งดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนผ่าตัด ป้องกันปัญหาการสำลักเศษอาหาร
  • ตัดเล็บให้สั้น งดทาสีเล็บ เพื่อป้องกันการรบกวนเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วขณะผ่าตัด
  • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่
  • งดโกนขนด้วยตนเองบริเวณที่จะมีการผ่าตัด หากจำเป็นต้องโกน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้เอง
  • ทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อย เช่น สระผม แปรงฟัน เพราะหลังการผ่าตัดขากรรไกร จะมีการใส่เฝือกฟัน ทำให้ไม่สามารถแปรงฟันหรือสระผมได้อย่างน้อย 7 วัน
  • ถอดของมีค่า และเครื่องประดับ เพราะอาจเป็นสื่อนำไฟฟ้าได้
  • หากมีฟันปลอมชนิดถอดได้ ให้ถอดออก เพื่อป้องกันการหลุดเข้าไปอุดหลอดลมขณะผ่าตัด
  • แจ้งประวัติยาที่ใช้ประจำ และการแพ้ยา

เป็นอย่างไรกันบ้าง ทราบข้อมูลแบบนี้แล้ว การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันไม่ได้น่ากลัวเลยใช่ไหมคะ หากท่านใดมีลักษณะฟันแบบที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน มาปรึกษาที่เดนต้าจอยได้เลยนะคะ เรามีทีมทันตแพทย์และเจ้าหน้าพร้อมดูแลและให้บริการค่ะ

Denta-joy ผู้นำนวัตกรรมจัดฟัน และทันตกรรมเพื่อความงาม
“เริ่มต้นวันที่ดีด้วยรอยยิ้ม”

Dentajoy เรามีความเชี่ยวชาญในเทคนิคการจัดฟันแบบต่างๆ
โดยมุ่งเน้นการจัดฟันแบบมองไม่เห็น มาตั้งแต่ปี 1983
1983 จัดฟันด้านใน Lingual Braces ที่แรกในประเทศไทย
2000 จัดฟันใส Invisalign ที่แรกในประเทศไทย ให้การรักษากว่า 8,600 + เคส
2019 จัดฟันมองไม่เห็น Brava by BRIUS ที่แรกในเอเชีย สะดวก รวดเร็ว มองไม่เห็น เป็นคลินิกแรกนอก ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้นำนวัตกรรมเครื่องมือจัดฟันเร็วด้านในอย่าง Brava by BRIUS

นัดหมาย ปรึกษาจัดฟันฟรี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Inbox : https://m.me/DentajoyDental
Add Line ID : @dentajoy (https://lhco.li/3HtAw86)
นัดหมายได้ที่ : 095-491-8659
รีวิว https://dentajoy.com/dentajoy-before-after
สาขา https://dentajoy.com/branch-locations

Dentajoy #ผู้นำเทรนด์การจัดฟัน #จัดฟันด้านใน #จัดฟันbrava #จัดฟัน #จัดฟันใส #invisalign #จัดฟันเร็ว #BravabyBrius