Before & After การจัดฟันแบบใส Invisalign ร่วมกับการรักษาอื่น

Before & After การจัดฟันแบบใส Invisalign ร่วมกับการรักษาอื่น

Zoom ฟอกฟันขาว ที่ เดนต้าจอย

ตัวอย่างก่อนและหลังจากรักษาด้วยการจัดฟันแบบใส ร่วมกับการทำวีเนียร์และรากเทียม คุณจะสังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องการจัดเรียงตัวของฟัน รูปร่างของฟัน และการเติมเต็มของฟันที่หายไป ช่วยให้คุณสามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

สนใจสอบถามการจัดฟันแบบใส และทันตกรรมด้านอื่นๆ คลิกเลย!