Before & After จัดฟันแบบใส ให้ฟันเรียงอย่างสวยงาม

Before & After จัดฟันแบบใส ให้ฟันเรียงอย่างสวยงาม

ให้ฟันที่เคยเกมากๆ จนไม่กล้ายิ้มเห็นฟัน กลับมาเรียงตัวอย่างสวยงามด้วย การจัดฟันแบบใส Invisalign

ปรึกษาการจัดฟันแบบใสได้ที่ Line@: @dentajoy