Before & After การจัดฟันแบบใส Invisalign

Before & After การจัดฟันแบบใส Invisalign

ถึงแม้ปัญหาฟันเกจะไม่มี แต่การสบฟันไม่สวย ไม่เข้าที่ หรือลืมใส่รีเทนเนอร์บ่อยๆ ก็สามารถจัดฟันแบบใส Invisalign ได้เหมือนกัน

ปรึกษาการจัดฟันแบบใสหรือทันตกรรมด้านอื่นๆ ได้ที่ Line@: @dentajoy