การปลูกถ่ายกระดูก คืออะไร

การปลูกถ่ายกระดูก หรือการเสริมกระดูก เป็นอีกหนึ่งวิธีของการรักษาที่สามารถช่วยให้ผลการรักษาออกมาสมบรูณ์แบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะให้การรักษาในกรณีที่ปริมาณของกระดูกขากรรไกรไม่สมบูรณ์หรือมีไม่เพียงพอ เช่น ในกรณีที่จะทำการปลูกรากเทียม (Implant) หรือแก้ไขความไม่สมดุลของรูปหน้าเป็นต้น ส่วนกระดูกที่จะนำมาปลูกถ่ายนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา ในการเลือกประเภทของวัสดุที่จะนำมาใช้งานให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายวิภาคของคนไข้แต่ละท่าน

ในปัจจุบันการปลูกถ่ายกระดูกสามารถทำควบคู่ไปกับการปลูกรากฟันเทียมได้เลย ส่วนกระดูกที่นำมาใช้งานนั้นทันตแพทย์อาจใช้กระดูกของคนไข้เอง หรือใช้กระดูกสังเคราะห์ ขึ้นอยู่กับความเพียงพอและความเหมาะสมกับลักษณะของงานที่ทำประกอบกัน ซึ่งวิธีนี้มีข้อดีคือคนไข้ไม่ต้องเสียเวลาในการมาพบทันตแพทย์บ่อยครั้ง

เริ่มต้นการรักษาปลูกถ่ายกระดูกและจัดฟัน

คำถามที่พบบ่อย : การปลูกถ่ายกระดูก

Q : การปลูกถ่ายกระดูก คืออะไร

A : การปลูกถ่ายกระดูกเป็นวิธีการทางทันตกรรมที่มีสำคัญอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาทางทันตกรรมที่เกิดจากการมีปริมาณของกระดูกขากรรไกรที่ไม่สมบูรณ์เพียงพอ

Q : กระดูกที่นำมาปลูกในช่องปาก มีอะไรบ้าง

A : กระดูกสังเคราะห์ กระดูกเทียมที่สกัดจากสิ่งมีชีวิต หรือกระดูกของคนไข้เอง

Q : การปลูกถ่ายกระดูกจำเป็นต้องปลูกทุกคนหรือไม่

A : ไม่จำเป็นทุกคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทันตแพทย์ในการวางแผนการรักษา

 

การปลูกถ่ายกระดูก คืออะไร

การปลูกถ่ายกระดูก หรือการเสริมกระดูก เป็นอีกหนึ่งวิธีของการรักษาที่สามารถช่วยให้ผลการรักษาออกมาสมบรูณ์แบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะให้การรักษาในกรณีที่ปริมาณของกระดูกขากรรไกรไม่สมบูรณ์หรือมีไม่เพียงพอ เช่น ในกรณีที่จะทำการปลูกรากเทียม (Implant) หรือแก้ไขความไม่สมดุลของรูปหน้าเป็นต้น ส่วนกระดูกที่จะนำมาปลูกถ่ายนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา ในการเลือกประเภทของวัสดุที่จะนำมาใช้งานให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายวิภาคของคนไข้แต่ละท่าน

ในปัจจุบันการปลูกถ่ายกระดูกสามารถทำควบคู่ไปกับการปลูกรากฟันเทียมได้เลย ส่วนกระดูกที่นำมาใช้งานนั้นทันตแพทย์อาจใช้กระดูกของคนไข้เอง หรือใช้กระดูกสังเคราะห์ ขึ้นอยู่กับความเพียงพอและความเหมาะสมกับลักษณะของงานที่ทำประกอบกัน ซึ่งวิธีนี้มีข้อดีคือคนไข้ไม่ต้องเสียเวลาในการมาพบทันตแพทย์บ่อยครั้ง

เริ่มต้นการรักษาปลูกถ่ายกระดูกและจัดฟัน

คำถามที่พบบ่อย : การปลูกถ่ายกระดูก

Q : การปลูกถ่ายกระดูก คืออะไร

A : การปลูกถ่ายกระดูกเป็นวิธีการทางทันตกรรมที่มีสำคัญอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาทางทันตกรรมที่เกิดจากการมีปริมาณของกระดูกขากรรไกรที่ไม่สมบูรณ์เพียงพอ

Q : กระดูกที่นำมาปลูกในช่องปาก มีอะไรบ้าง

A : กระดูกสังเคราะห์ กระดูกเทียมที่สกัดจากสิ่งมีชีวิต หรือกระดูกของคนไข้เอง

Q : การปลูกถ่ายกระดูกจำเป็นต้องปลูกทุกคนหรือไม่

A : ไม่จำเป็นทุกคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทันตแพทย์ในการวางแผนการรักษา

 

การปลูกถ่ายกระดูก คืออะไร

การปลูกถ่ายกระดูก หรือการเสริมกระดูก เป็นอีกหนึ่งวิธีของการรักษาที่สามารถช่วยให้ผลการรักษาออกมาสมบรูณ์แบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะให้การรักษาในกรณีที่ปริมาณของกระดูกขากรรไกรไม่สมบูรณ์หรือมีไม่เพียงพอ เช่น ในกรณีที่จะทำการปลูกรากเทียม (Implant) หรือแก้ไขความไม่สมดุลของรูปหน้าเป็นต้น ส่วนกระดูกที่จะนำมาปลูกถ่ายนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา ในการเลือกประเภทของวัสดุที่จะนำมาใช้งานให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายวิภาคของคนไข้แต่ละท่าน

ในปัจจุบันการปลูกถ่ายกระดูกสามารถทำควบคู่ไปกับการปลูกรากฟันเทียมได้เลย ส่วนกระดูกที่นำมาใช้งานนั้นทันตแพทย์อาจใช้กระดูกของคนไข้เอง หรือใช้กระดูกสังเคราะห์ ขึ้นอยู่กับความเพียงพอและความเหมาะสมกับลักษณะของงานที่ทำประกอบกัน ซึ่งวิธีนี้มีข้อดีคือคนไข้ไม่ต้องเสียเวลาในการมาพบทันตแพทย์บ่อยครั้ง

เริ่มต้นการรักษาปลูกถ่ายกระดูกและจัดฟัน

คำถามที่พบบ่อย : การปลูกถ่ายกระดูก

Q : การปลูกถ่ายกระดูก คืออะไร

A : การปลูกถ่ายกระดูกเป็นวิธีการทางทันตกรรมที่มีสำคัญอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาทางทันตกรรมที่เกิดจากการมีปริมาณของกระดูกขากรรไกรที่ไม่สมบูรณ์เพียงพอ

Q : กระดูกที่นำมาปลูกในช่องปาก มีอะไรบ้าง

A : กระดูกสังเคราะห์ กระดูกเทียมที่สกัดจากสิ่งมีชีวิต หรือกระดูกของคนไข้เอง

Q : การปลูกถ่ายกระดูกจำเป็นต้องปลูกทุกคนหรือไม่

A : ไม่จำเป็นทุกคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทันตแพทย์ในการวางแผนการรักษา

 

สำหรับผู้ที่สนใจการจัดฟัน และการทันตกรรมเพื่อความงามในราคาสมเหตุสมผล คลินิกทันตกรรม Denta-joy คือผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ เราพร้อมให้คำปรึกษาและรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line Official: @dentajoy
โทร 095-491-8659