เดนต้าจอย Implant รากฟันเทียม ราคาไม่แพง ทันตแพทย์เฉพาะทาง

การทำรากฟันเทียม คืออะไร

การทำรากฟันเทียมที่ทดแทนรากฟันจริง ผลิตจากวัสดุไทเทเนียม ซึ่งใช้ทางการแพทย์โดยทั่วไปและได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อใช้ยึดติดกับกระดูกขากรรไกรของคนไข้ในตำแหน่งที่สูญเสียฟันธรรมชาติไป โดยทำหน้าที่ทดแทนรากฟันธรรมชาติเพื่อรองรับทันตกรรมฟันปลอม (Denture), ครอบฟัน (Crown) หรือสะพานฟัน (Bridge) ให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด ประกอบด้วย

 • Fixture คือ ส่วนที่ฝังอยู่ใต้เหงือก อยู่ในกระดูกขากรรไกร ทำหน้าที่แทนรากฟันธรรมชาติ
 • Abutment คือ ส่วนที่ทดแทนโครงสร้างของแกนฟัน เพื่อรองรับตัวครอบฟัน
 • Crown คือ ส่วนของตัวฟัน ทำมาจากเซรามิก ลอกเลียนสีและรูปร่างของฟันธรรมชาติ

ประเภทของการปลูกหรือการใส่รากฟันเทียม

 • การปลูกรากฟันเทียมแบบทันที : เป็นวิธีการที่สามารถปลูกรากฟันเทียมได้ทันที ภายหลังการถอนฟัน
 • การปลูกรากฟันเทียมแบบพร้อมครอบฟันทันที : เป็นการรักษา ที่ทันตแพทย์จะทำการยึดครอบฟันปลอม หรือสะพานฟัน ทั้งแบบชั่วคราวหรือแบบถาวร (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้รักษา) ทันทีหลังได้รับการปลูกราก
 • การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป : เป็นวิธีการที่นิยมใช้โดยทั่วไป
Denta joy Implant รากฟันเทียม หลายแบบ ครอบฟัน ฟันปลอม ทันตแพทย์เฉพาะทางฟันปลอม

เริ่มต้นการรักษาการปลูกหรือการใส่รากฟันเทียม

ขั้นตอนและกระบวนการรักษา

 • X-Ray ฟันเพื่อประเมินสภาพของบริเวณที่จะฝังรากฟันเทียม เช่น ความหนาของเหงือก ความสูงของกระดูกขากรรไกร สภาพของฟันซี่ข้างเคียง เป็นต้น เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา เช่น การกำหนดขนาดและความยาวของตัวรากฟันเทียม
 • ผ่าตัดฝังตัวรากเทียม (Fixture) ลงไปในกระดูก เย็บแผล หลังจากนั้น 7 วันกลับมาเช็กสภาพแผล และตัดไหม ต่อจากนี้ จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องรอให้ตัวรากยึดติดกับกระดูกขากรรไกรให้สมบูรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและคุณสมบัติของรากฟันเทียมที่ใช้งาน ซึ่งตามปกติจะมีคำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิตว่า หลังจากปลูกตัวรากฟันเทียมไปแล้วต้องทิ้งช่วงระยะเวลาที่ตัวรากฟันเทียมจะยึดติดกับกระดูกขากรรไกรนานมากน้อยเท่าใด จึงจะสามารถใส่ตัวฟันได้
 • ใส่แกนฟันจำลอง (Coping) และพิมพ์ปาก เพื่อส่งแล็บทำตัวครอบฟัน แล็บใช้เวลาผลิตประมาณ 5-7 วัน
 • ใส่แกนฟันตัวจริง (Abutment) และใส่ครอบฟันตัวจริง ปรับการสบฟันให้สามารถกัดสบได้เป็นปกติ
 • นัดเช็กทุกๆ 6 เดือน หรือตามดุลยพินิจของทันตแพทย์

หากคุณกำลังคิดจะฝังรากฟันเทียม คุณจะต้องมีเหงือกที่แข็งแรงและมีกระดูกเพียงพอสำหรับรองรับรากฟันเทียม หากคุณมีกระดูกบางหรือนิ่มเกินไปจนไม่สามารถรองรับได้ คุณอาจจะต้องปลูกถ่ายกระดูก หรือหากกระดูกขากรรไกรบนเตี้ยเกินไป หรือโพรงอากาศ(Sinus)อยู่ใกล้กับขากรรไกรเกินไป คุณอาจจะต้องผ่าตัดยกโพรงอากาศขึ้น

*การยกโพรงอากาศ(Sinus lift) คือ การผ่าตัดที่ต้องทำโดยศัลยแพทย์ช่องปาก ระหว่างการผ่าตัดทันตแพทย์จะเสริมกระดูกเข้าไปที่กระดูกขากรรไกรบน ระหว่างขากรรไกรกับโพรงอากาศแม็กซิลลาในบริเวณฟันกรามกับฟันกรามน้อย ซึ่งกระบวนการนี้ทันตแพทย์จะชี้แจงและอธิบายรายละเอียดต่างๆ ให้คนไข้ทราบก่อนการรักษา

ข้อดี การปลูกรากฟันเทียม

 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจและช่วยให้บุคลิกภาพดูดียิ่งขึ้น เนื่องจากหากสูญเสียฟันไป อาจทำให้คุณสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปด้วย ซึ่งอาจเกิดจากภาพลักษณ์ของคุณเปลี่ยนไป
 • ทำให้สุขอนามัยในช่องปากดียิ่งขึ้น เนื่องจากหากมีการทดแทนฟันที่เสียไป จะช่วยให้โครงสร้างของฟันสมบูรณ์และแข็งแรงได้ และช่วยรักษาเนื้อเยื่อของเหงือกได้
 • เพิ่มความสามารถในการบดเคี้ยวและรับประทานอาหารได้ดีดังเดิม เนื่องจากการปลูกรากฟันเทียมจะทำให้โครงสร้างของฟันที่ทดแทนขึ้นมาใหม่ มีความแข็งแรงและสามารถรองรับการบดเคี้ยวได้ดี
 • ทำให้ความสามารถในการออกเสียงและการพูดดีดังเดิม
 • ลดปัญหาการเคลื่อนตัว การหลุดออก และความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของฟันปลอม

ข้อจำกัด การปลูกรากฟันเทียม

 • ราคาสูงเมื่อเทียบกับฟันปลอมประเภทอื่นๆ
 • คนไข้ที่ยังอยู่ในภาวะการเจริญเติบโต ต้องรอผ่านช่วงเวลานั้นไปก่อน
 • ผู้ที่มีภาวะโรคกระดูกพรุนต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ประจำตัวเสียก่อน
 • ผู้ที่มีภาวะโรคประจำตัวบางประเภท เช่น ผู้ป่วยเบาหวานชนิดควบคุมไม่ได้ หรือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสง โดยตำแหน่งของรอยโรคอยู่บริเวณขากรรไกรและใบหน้า จะต้องได้รับการยินยอมจากแพทย์เจ้าของไข้ก่อนว่า สามารถทำการปลูกรากเทียมได้หรือไม่
 • ผู้ที่ติดสุราเรื้อรังหรือผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำไม่สามารถหยุดได้ มีภาวะเสี่ยงสูงที่ผลการรักษาอาจล้มเหลวได้

“การใส่รากฟันเทียมรวมครอบฟัน ราคาจะอยู่ที่ 59,000 – 95,000 บาทต่อซี่ ขึ้นอยู่กับสภาพฟันและดุลยพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ”

คำถามที่พบบ่อย : การปลูกรากฟันเทียม

Q : ทำไมต้องเข้ารับการรักษาด้วยรากเทียม

A : เหตุผลหลักของผู้เข้ารับการรักษาคือ เพื่อสุขภาพฟันและช่องปากที่ดี เพิ่มความมั่นใจในชีวิตประจำวัน มีความสุขมากขึ้นในการรับประทานอาหาร

Q : มีข้อจำกัดอย่างไรบ้าง

A : ข้อจำกัดของผู้ที่ต้องการเข้ารับการทดแทนฟันด้วยรากฟันเทียมนั้นมีน้อยมาก อย่างไรก็ดี กลุ่มคนที่มีอาการนอนกัดฟันรุนแรงหรือเป็นโรคเบาหวานชนิดควบคุมน้ำตาลไม่ได้ อาจต้องเข้ารับคำปรึกษากับทันตแพทย์ก่อนเริ่มการรักษา เพื่อประเมินความเหมาะสมเพื่อวางแผนการรักษาที่ถูกต้องตามเคสนั้นๆ 

Q : รากฟันเทียมอยู่ได้กี่ปี

A : การรักษาด้วยวิธีการนี้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคนไข้ หากได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเข้ารับการตรวจสภาพฟันอย่างสม่ำเสมอทุก ๆ 6 เดือน ฟันทดแทนนี้จะสามารถมีอายุการใช้งานได้ยาวนานเสมือนหนึ่งฟันแท้อื่นๆ เช่นกัน

เดนต้าจอย Implant รากฟันเทียม ราคาไม่แพง ทันตแพทย์เฉพาะทาง

การทำรากฟันเทียม คืออะไร

การทำรากฟันเทียมที่ทดแทนรากฟันจริง ผลิตจากวัสดุไทเทเนียม ซึ่งใช้ทางการแพทย์โดยทั่วไปและได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อใช้ยึดติดกับกระดูกขากรรไกรของคนไข้ในตำแหน่งที่สูญเสียฟันธรรมชาติไป โดยทำหน้าที่ทดแทนรากฟันธรรมชาติเพื่อรองรับทันตกรรมฟันปลอม (Denture), ครอบฟัน (Crown) หรือสะพานฟัน (Bridge) ให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด ประกอบด้วย

 • Fixture คือ ส่วนที่ฝังอยู่ใต้เหงือก อยู่ในกระดูกขากรรไกร ทำหน้าที่แทนรากฟันธรรมชาติ
 • Abutment คือ ส่วนที่ทดแทนโครงสร้างของแกนฟัน เพื่อรองรับตัวครอบฟัน
 • Crown คือ ส่วนของตัวฟัน ทำมาจากเซรามิก ลอกเลียนสีและรูปร่างของฟันธรรมชาติ

ประเภทของการปลูกหรือการใส่รากฟันเทียม

 • การปลูกรากฟันเทียมแบบทันที : เป็นวิธีการที่สามารถปลูกรากฟันเทียมได้ทันที ภายหลังการถอนฟัน
 • การปลูกรากฟันเทียมแบบพร้อมครอบฟันทันที : เป็นการรักษา ที่ทันตแพทย์จะทำการยึดครอบฟันปลอม หรือสะพานฟัน ทั้งแบบชั่วคราวหรือแบบถาวร (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้รักษา) ทันทีหลังได้รับการปลูกราก
 • การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป : เป็นวิธีการที่นิยมใช้โดยทั่วไป
Denta joy Implant รากฟันเทียม หลายแบบ ครอบฟัน ฟันปลอม ทันตแพทย์เฉพาะทางฟันปลอม

เริ่มต้นการรักษาการปลูกหรือการใส่รากฟันเทียม

ขั้นตอนและกระบวนการรักษา

 • X-Ray ฟันเพื่อประเมินสภาพของบริเวณที่จะฝังรากฟันเทียม เช่น ความหนาของเหงือก ความสูงของกระดูกขากรรไกร สภาพของฟันซี่ข้างเคียง เป็นต้น เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา เช่น การกำหนดขนาดและความยาวของตัวรากฟันเทียม
 • ผ่าตัดฝังตัวรากเทียม (Fixture) ลงไปในกระดูก เย็บแผล หลังจากนั้น 7 วันกลับมาเช็กสภาพแผล และตัดไหม ต่อจากนี้ จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องรอให้ตัวรากยึดติดกับกระดูกขากรรไกรให้สมบูรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและคุณสมบัติของรากฟันเทียมที่ใช้งาน ซึ่งตามปกติจะมีคำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิตว่า หลังจากปลูกตัวรากฟันเทียมไปแล้วต้องทิ้งช่วงระยะเวลาที่ตัวรากฟันเทียมจะยึดติดกับกระดูกขากรรไกรนานมากน้อยเท่าใด จึงจะสามารถใส่ตัวฟันได้
 • ใส่แกนฟันจำลอง (Coping) และพิมพ์ปาก เพื่อส่งแล็บทำตัวครอบฟัน แล็บใช้เวลาผลิตประมาณ 5-7 วัน
 • ใส่แกนฟันตัวจริง (Abutment) และใส่ครอบฟันตัวจริง ปรับการสบฟันให้สามารถกัดสบได้เป็นปกติ
 • นัดเช็กทุกๆ 6 เดือน หรือตามดุลยพินิจของทันตแพทย์

หากคุณกำลังคิดจะฝังรากฟันเทียม คุณจะต้องมีเหงือกที่แข็งแรงและมีกระดูกเพียงพอสำหรับรองรับรากฟันเทียม หากคุณมีกระดูกบางหรือนิ่มเกินไปจนไม่สามารถรองรับได้ คุณอาจจะต้องปลูกถ่ายกระดูก หรือหากกระดูกขากรรไกรบนเตี้ยเกินไป หรือโพรงอากาศ(Sinus)อยู่ใกล้กับขากรรไกรเกินไป คุณอาจจะต้องผ่าตัดยกโพรงอากาศขึ้น

*การยกโพรงอากาศ(Sinus lift) คือ การผ่าตัดที่ต้องทำโดยศัลยแพทย์ช่องปาก ระหว่างการผ่าตัดทันตแพทย์จะเสริมกระดูกเข้าไปที่กระดูกขากรรไกรบน ระหว่างขากรรไกรกับโพรงอากาศแม็กซิลลาในบริเวณฟันกรามกับฟันกรามน้อย ซึ่งกระบวนการนี้ทันตแพทย์จะชี้แจงและอธิบายรายละเอียดต่างๆ ให้คนไข้ทราบก่อนการรักษา

ข้อดี การปลูกรากฟันเทียม

 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจและช่วยให้บุคลิกภาพดูดียิ่งขึ้น เนื่องจากหากสูญเสียฟันไป อาจทำให้คุณสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปด้วย ซึ่งอาจเกิดจากภาพลักษณ์ของคุณเปลี่ยนไป
 • ทำให้สุขอนามัยในช่องปากดียิ่งขึ้น เนื่องจากหากมีการทดแทนฟันที่เสียไป จะช่วยให้โครงสร้างของฟันสมบูรณ์และแข็งแรงได้ และช่วยรักษาเนื้อเยื่อของเหงือกได้
 • เพิ่มความสามารถในการบดเคี้ยวและรับประทานอาหารได้ดีดังเดิม เนื่องจากการปลูกรากฟันเทียมจะทำให้โครงสร้างของฟันที่ทดแทนขึ้นมาใหม่ มีความแข็งแรงและสามารถรองรับการบดเคี้ยวได้ดี
 • ทำให้ความสามารถในการออกเสียงและการพูดดีดังเดิม
 • ลดปัญหาการเคลื่อนตัว การหลุดออก และความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของฟันปลอม

ข้อจำกัด การปลูกรากฟันเทียม

 • ราคาสูงเมื่อเทียบกับฟันปลอมประเภทอื่นๆ
 • คนไข้ที่ยังอยู่ในภาวะการเจริญเติบโต ต้องรอผ่านช่วงเวลานั้นไปก่อน
 • ผู้ที่มีภาวะโรคกระดูกพรุนต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ประจำตัวเสียก่อน
 • ผู้ที่มีภาวะโรคประจำตัวบางประเภท เช่น ผู้ป่วยเบาหวานชนิดควบคุมไม่ได้ หรือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสง โดยตำแหน่งของรอยโรคอยู่บริเวณขากรรไกรและใบหน้า จะต้องได้รับการยินยอมจากแพทย์เจ้าของไข้ก่อนว่า สามารถทำการปลูกรากเทียมได้หรือไม่
 • ผู้ที่ติดสุราเรื้อรังหรือผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำไม่สามารถหยุดได้ มีภาวะเสี่ยงสูงที่ผลการรักษาอาจล้มเหลวได้

“การใส่รากฟันเทียมรวมครอบฟัน ราคาจะอยู่ที่ 59,000 – 95,000 บาทต่อซี่ ขึ้นอยู่กับสภาพฟันและดุลยพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ”

คำถามที่พบบ่อย : การปลูกรากฟันเทียม

Q : ทำไมต้องเข้ารับการรักษาด้วยรากเทียม

A : เหตุผลหลักของผู้เข้ารับการรักษาคือ เพื่อสุขภาพฟันและช่องปากที่ดี เพิ่มความมั่นใจในชีวิตประจำวัน มีความสุขมากขึ้นในการรับประทานอาหาร

Q : มีข้อจำกัดอย่างไรบ้าง

A : ข้อจำกัดของผู้ที่ต้องการเข้ารับการทดแทนฟันด้วยรากฟันเทียมนั้นมีน้อยมาก อย่างไรก็ดี กลุ่มคนที่มีอาการนอนกัดฟันรุนแรงหรือเป็นโรคเบาหวานชนิดควบคุมน้ำตาลไม่ได้ อาจต้องเข้ารับคำปรึกษากับทันตแพทย์ก่อนเริ่มการรักษา เพื่อประเมินความเหมาะสมเพื่อวางแผนการรักษาที่ถูกต้องตามเคสนั้นๆ 

Q : รากฟันเทียมอยู่ได้กี่ปี

A : การรักษาด้วยวิธีการนี้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคนไข้ หากได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเข้ารับการตรวจสภาพฟันอย่างสม่ำเสมอทุก ๆ 6 เดือน ฟันทดแทนนี้จะสามารถมีอายุการใช้งานได้ยาวนานเสมือนหนึ่งฟันแท้อื่นๆ เช่นกัน

เดนต้าจอย Implant รากฟันเทียม ราคาไม่แพง ทันตแพทย์เฉพาะทาง

การทำรากฟันเทียมคืออะไร

การทำรากฟันเทียมที่ทดแทนรากฟันจริง ผลิตจากวัสดุไทเทเนียม ซึ่งใช้ทางการแพทย์โดยทั่วไปและได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อใช้ยึดติดกับกระดูกขากรรไกรของคนไข้ในตำแหน่งที่สูญเสียฟันธรรมชาติไป โดยทำหน้าที่ทดแทนรากฟันธรรมชาติเพื่อรองรับทันตกรรมฟันปลอม (Denture), ครอบฟัน (Crown) หรือสะพานฟัน (Bridge) ให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด ประกอบด้วย

 • Fixture คือ ส่วนที่ฝังอยู่ใต้เหงือก อยู่ในกระดูกขากรรไกร ทำหน้าที่แทนรากฟันธรรมชาติ
 • Abutment คือ ส่วนที่ทดแทนโครงสร้างของแกนฟัน เพื่อรองรับตัวครอบฟัน
 • Crown คือ ส่วนของตัวฟัน ทำมาจากเซรามิก ลอกเลียนสีและรูปร่างของฟันธรรมชาติ

ประเภทของการปลูกหรือการใส่รากฟันเทียม

 • การปลูกรากฟันเทียมแบบทันที : เป็นวิธีการที่สามารถปลูกรากฟันเทียมได้ทันที ภายหลังการถอนฟัน
 • การปลูกรากฟันเทียมแบบพร้อมครอบฟันทันที : เป็นการรักษา ที่ทันตแพทย์จะทำการยึดครอบฟันปลอม หรือสะพานฟัน ทั้งแบบชั่วคราวหรือแบบถาวร (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้รักษา) ทันทีหลังได้รับการปลูกราก
 • การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป : เป็นวิธีการที่นิยมใช้โดยทั่วไป
Denta joy Implant รากฟันเทียม หลายแบบ ครอบฟัน ฟันปลอม ทันตแพทย์เฉพาะทางฟันปลอม

เริ่มต้นการรักษาการปลูกหรือการใส่รากฟันเทียม

ขั้นตอนและกระบวนการรักษา

 • X-Ray ฟันเพื่อประเมินสภาพของบริเวณที่จะฝังรากฟันเทียม เช่น ความหนาของเหงือก ความสูงของกระดูกขากรรไกร สภาพของฟันซี่ข้างเคียง เป็นต้น เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา เช่น การกำหนดขนาดและความยาวของตัวรากฟันเทียม
 • ผ่าตัดฝังตัวรากเทียม (Fixture) ลงไปในกระดูก เย็บแผล หลังจากนั้น 7 วันกลับมาเช็กสภาพแผล และตัดไหม ต่อจากนี้ จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องรอให้ตัวรากยึดติดกับกระดูกขากรรไกรให้สมบูรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและคุณสมบัติของรากฟันเทียมที่ใช้งาน ซึ่งตามปกติจะมีคำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิตว่า หลังจากปลูกตัวรากฟันเทียมไปแล้วต้องทิ้งช่วงระยะเวลาที่ตัวรากฟันเทียมจะยึดติดกับกระดูกขากรรไกรนานมากน้อยเท่าใด จึงจะสามารถใส่ตัวฟันได้
 • ใส่แกนฟันจำลอง (Coping) และพิมพ์ปาก เพื่อส่งแล็บทำตัวครอบฟัน แล็บใช้เวลาผลิตประมาณ 5-7 วัน
 • ใส่แกนฟันตัวจริง (Abutment) และใส่ครอบฟันตัวจริง ปรับการสบฟันให้สามารถกัดสบได้เป็นปกติ
 • นัดเช็กทุกๆ 6 เดือน หรือตามดุลยพินิจของทันตแพทย์

หากคุณกำลังคิดจะฝังรากฟันเทียม คุณจะต้องมีเหงือกที่แข็งแรงและมีกระดูกเพียงพอสำหรับรองรับรากฟันเทียม หากคุณมีกระดูกบางหรือนิ่มเกินไปจนไม่สามารถรองรับได้ คุณอาจจะต้องปลูกถ่ายกระดูก หรือหากกระดูกขากรรไกรบนเตี้ยเกินไป หรือโพรงอากาศ(Sinus)อยู่ใกล้กับขากรรไกรเกินไป คุณอาจจะต้องผ่าตัดยกโพรงอากาศขึ้น

*การยกโพรงอากาศ(Sinus lift) คือ การผ่าตัดที่ต้องทำโดยศัลยแพทย์ช่องปาก ระหว่างการผ่าตัดทันตแพทย์จะเสริมกระดูกเข้าไปที่กระดูกขากรรไกรบน ระหว่างขากรรไกรกับโพรงอากาศแม็กซิลลาในบริเวณฟันกรามกับฟันกรามน้อย ซึ่งกระบวนการนี้ทันตแพทย์จะชี้แจงและอธิบายรายละเอียดต่างๆ ให้คนไข้ทราบก่อนการรักษา

ข้อดี การปลูกรากฟันเทียม

 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจและช่วยให้บุคลิกภาพดูดียิ่งขึ้น เนื่องจากหากสูญเสียฟันไป อาจทำให้คุณสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปด้วย ซึ่งอาจเกิดจากภาพลักษณ์ของคุณเปลี่ยนไป
 • ทำให้สุขอนามัยในช่องปากดียิ่งขึ้น เนื่องจากหากมีการทดแทนฟันที่เสียไป จะช่วยให้โครงสร้างของฟันสมบูรณ์และแข็งแรงได้ และช่วยรักษาเนื้อเยื่อของเหงือกได้
 • เพิ่มความสามารถในการบดเคี้ยวและรับประทานอาหารได้ดีดังเดิม เนื่องจากการปลูกรากฟันเทียมจะทำให้โครงสร้างของฟันที่ทดแทนขึ้นมาใหม่ มีความแข็งแรงและสามารถรองรับการบดเคี้ยวได้ดี
 • ทำให้ความสามารถในการออกเสียงและการพูดดีดังเดิม
 • ลดปัญหาการเคลื่อนตัว การหลุดออก และความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของฟันปลอม

ข้อจำกัด การปลูกรากฟันเทียม

 • ราคาสูงเมื่อเทียบกับฟันปลอมประเภทอื่นๆ
 • คนไข้ที่ยังอยู่ในภาวะการเจริญเติบโต ต้องรอผ่านช่วงเวลานั้นไปก่อน
 • ผู้ที่มีภาวะโรคกระดูกพรุนต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ประจำตัวเสียก่อน
 • ผู้ที่มีภาวะโรคประจำตัวบางประเภท เช่น ผู้ป่วยเบาหวานชนิดควบคุมไม่ได้ หรือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสง โดยตำแหน่งของรอยโรคอยู่บริเวณขากรรไกรและใบหน้า จะต้องได้รับการยินยอมจากแพทย์เจ้าของไข้ก่อนว่า สามารถทำการปลูกรากเทียมได้หรือไม่
 • ผู้ที่ติดสุราเรื้อรังหรือผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำไม่สามารถหยุดได้ มีภาวะเสี่ยงสูงที่ผลการรักษาอาจล้มเหลวได้

“การใส่รากฟันเทียมรวมครอบฟัน ราคาจะอยู่ที่ 59,000 – 95,000 บาทต่อซี่ ขึ้นอยู่กับสภาพฟันและดุลยพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ”

คำถามที่พบบ่อย : การปลูกรากฟันเทียม

Q : ทำไมต้องเข้ารับการรักษาด้วยรากเทียม

A : เหตุผลหลักของผู้เข้ารับการรักษาคือ เพื่อสุขภาพฟันและช่องปากที่ดี เพิ่มความมั่นใจในชีวิตประจำวัน มีความสุขมากขึ้นในการรับประทานอาหาร

Q : มีข้อจำกัดอย่างไรบ้าง

A : ข้อจำกัดของผู้ที่ต้องการเข้ารับการทดแทนฟันด้วยรากฟันเทียมนั้นมีน้อยมาก อย่างไรก็ดี กลุ่มคนที่มีอาการนอนกัดฟันรุนแรงหรือเป็นโรคเบาหวานชนิดควบคุมน้ำตาลไม่ได้ อาจต้องเข้ารับคำปรึกษากับทันตแพทย์ก่อนเริ่มการรักษา เพื่อประเมินความเหมาะสมเพื่อวางแผนการรักษาที่ถูกต้องตามเคสนั้นๆ 

Q : รากฟันเทียมอยู่ได้กี่ปี

A : การรักษาด้วยวิธีการนี้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคนไข้ หากได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเข้ารับการตรวจสภาพฟันอย่างสม่ำเสมอทุก ๆ 6 เดือน ฟันทดแทนนี้จะสามารถมีอายุการใช้งานได้ยาวนานเสมือนหนึ่งฟันแท้อื่นๆ เช่นกัน

สำหรับผู้ที่สนใจการจัดฟัน และการทันตกรรมเพื่อความงามในราคาสมเหตุสมผล คลินิกทันตกรรม Denta-joy คือผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ เราพร้อมให้คำปรึกษาและรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line Official: @dentajoy
โทร 095-491-8659