ทันตกรรมเพื่อความงาม

นวัตกรรมทางทันตกรรมที่ทันสมัยสามารถช่วยคุณได้ เช่น ปัจจุบันสามารถปิดช่องว่างระหว่างฟันได้ ฟันที่โค้งงอ หรือแตกบิ่นสามารถแก้ไขได้เช่นกัน คุณจึงไม่ต้องกังวลกับรอยยิ้มของคุณอีกต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถทำให้ฟันมีสีอ่อนขึ้นด้วยการฟอกฟันขาว เพื่อทำให้คุณดูอ่อนเยาว์และดูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้น ทันตกรรมเพื่อความงาม ไม่เพียงแต่ทำให้คุณดูดีขึ้นเท่านั้น ยังช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้ด้วย “ทันตกรรมเพื่อความงาม” เป็นกลุ่มการทำทันตกรรมทางด้านตกแต่ง ทำให้รอยยิ้มสวยงาม ทันตแพทย์จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแล และรักษาฟันเพื่อความงามโดยเฉพาะทันตกรรมเพื่อความงามสามารถทำได้หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับคนไข้ว่าต้องการทางด้านไหน ดังต่อไปนี้

dentajoy-ฟันเหลือง-วีเนียร์-ฟันขาว-ฟอกสีฟัน-ฟันเปลี่ยนสี-teeth_whitening-zoom-veneer

ฟันที่มีคราบหรือฟันเปลี่ยนสี

ฟันที่มีคราบหรือเปลี่ยนสี เนื่องจากเกิดคราบเคลือบอยู่ที่บริเวณฟัน และทำให้ฟันมีสีเหลืองมากยิ่งขึ้นตามกาลเวลา การฟอกสีฟันสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้
อ่านเพิ่มเติม
ฟอกสีฟันที่คลินิก vs ฟอกสีฟันที่บ้าน
เปรียบเทียบฟอกสีฟันกับวีเนียร์ แบบไหนตอบโจทย์กว่า?

dentajoy ฟันแหว่ง-ฟันบิ่น-ฟันแตก-Tooth fractures-ซ่อมฟัน-ฟันหัก

ฟันแหว่งหรือฟันบิ่น

หากฟันแหว่งหรือบิ่น สามารถทำการแก้ไขได้ด้วยการทำวีเนียร์ โดยใช้วัสดุสีเหมือนฟัน หรือที่เรียกว่า คอมโพซิท เรซิ่น แต่งเติมบริเวณฟันที่หายไป และวัสดุตกแต่งสามารถเลือกใช้สีที่ใกล้เคียงกับสีฟันจริงได้ ดังนั้นหากมีการตกแต่งและปรับแต่งให้สวยงามแล้ว ฟันคุณจะดูเป็นธรรมชาติเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้น

dentajoy-รากฟันเทียม-สะพานฟัน-ฟันปลอม-implant-teeth root canel

ฟันหลุดหรือฟันหาย

  • การฝังรากฟันเทียม เป็นการทำรากฟันเทียม และฝังลงไปที่ขากรรไกร และใส่ฟันปลอมติดยึดกับรากฟันเทียมไว้ การรักษารากฟันสามารถช่วยแก้ปัญหาฟันเหล่านี้ได้
  • การทำสะพานฟัน เป็นโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยการครอบฟัน 2 จุด โดยใช้ฟันปลอม เป็นการเชื่อมระหว่างช่องว่างของฟันที่หายไป จึงเรียกว่า สะพานฟัน
denta joy ฟันมีหลุมโพรง-ฟันมีรู-อุดฟัน-ซ่อมฟัน

ฟันมีหลุมโพรงหรือฟันมีรู

จริงๆแล้วหากฟันกรามหรือฟันที่อยู่ด้านในเป็นรู สามารถใช้อมัลกัมอุดรูได้ จะมีประสิทธิภาพดีกว่า แต่คนส่วนใหญ่ ไม่ต้องการให้เห็นรอยอุดฟันอันเกิดจากอมัลกัม ดังนั้นจึงได้มีการนำวัสดุสีเหมือนฟันมาอุดรู เพื่อให้เกิดความเหมือนจริงกับฟันเดิม และทำให้เกิดความสวยงามมากกว่าส่วนวัสดุที่นำมาใช้จะคล้ายคลึงกับวัสดุที่นำมาใช้ตกแต่งฟันแหว่งหรือบิ่น โดยนำวัสดุมาใส่ที่ฟันเป็นรูและมีการฉายแสงด้วย เพื่อเกิดความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ค่ารักษาอาจมีราคาสูงกว่าการใช้วัสดุอมัลกัม แต่ทำให้เกิดความสวยงามมากกว่า

dentajoy ดูแลฟันห่าง-ช่องว่างระหว่างฟัน-ซ่อมฟันห่าง-ฟันหน้า

ช่องว่างระหว่างฟัน ฟันห่าง

หากมีช่องว่างระหว่างฟันขนาดเล็ก สามารถปิดได้ด้วย คอมโพซิท เรซิ่น แต่หากเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ หรือมีความผิดปกติบริเวณผิวฟัน ทันตแพทย์จะแนะนำให้ทำการรักษาโดยการเคลือบผิวฟัน หรือการทำครอบฟัน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทันตแพทย์ ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำในการรักษาแต่ละวิธี ซึ่งต้องให้เหมาะสมกับสภาพฟันของแต่ละบุคคลด้วย และนอกจากใช้การรักษาแบบทันตกรรมเพื่อความงามแล้ว ยังอาจต้องใช้การรักษาแบบอื่นเข้ามาร่วมด้วย เพื่อการรักษาที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การรักษาแบบการจัดฟัน

dentajoy แก้ปัญหาฟันหัก-ฟันแตก-ซ่อมฟัน

ฟันแตกหรือฟันหัก

หากเกิดปัญหาเหล่านี้อันเนื่องจากโครงสร้างฟันของคุณอ่อนแอ คุณอาจต้องมีการรักษาด้วย การครอบฟัน ปัจจุบันนิยมใช้การครอบฟันแบบเซรามิกล้วน ในการทดแทนฟันด้านหน้า เพราะจะมีสีฟันเสมือนจริง และจะใช้การครอบฟันแบบเซรามิกผสมโลหะ ในการทดแทนฟันกรามเพื่อใช้บดเคี้ยว แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้การครอบฟันด้วยวัสดุใด ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีของฟัน โดยทันแพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่คนไข้
การดูแลรักษาฟันที่มีข้อบกพร่องต่างๆ นั้น สามารถทำได้หลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีนั้นมีกระบวนการและค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นคนไข้จึงควรปรึกษาและขอคำแนะนำจากทันตแพทย์ก่อนเข้ารับการรักษาจริง เพื่อการรักษาที่เหมาะสมแก่ตัวท่านเอง

เริ่มต้นดูแลฟันกับเดนต้าจอยวันนี้

คำถามที่พบบ่อย: ทันตกรรมเพื่อความงามสู่การเปลี่ยนแปลง

Q : วัสดุอุดฟันมีกี่ชนิด

A : วัสดุอุดฟันมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ วัสดุอุดสีเงินกับสีเหมือนฟัน

Q : ฟันห่างกันจะแก้ไขได้อย่างไร?

A : หากมีช่องว่างระหว่างฟันขนาดเล็ก สามารถปิดได้ด้วย คอมโพซิท เรซิน แต่หากเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ หรือมีความผิดปกติบริเวณผิวฟัน ทันตแพทย์จะแนะนำให้ทำการรักษาโดยการเคลือบผิวฟัน หรือการครอบฟัน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทันตแพทย์ ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำในการรักษาแต่ละวิธี

Q : ฟันแตกหรือฟันหักแก้ไขได้อย่างไร?

A : หากเกิดปัญหาเหล่านี้อันเนื่องจากโครงสร้างฟันของคุณอ่อนแอ คุณอาจต้องมีการรักษาด้วย การครอบฟัน ปัจจุบันนิยมใช้การครอบฟันแบบเซรามิกล้วน ในการทดแทนฟันด้านหน้า เพราะจะมีสีฟันเสมือนจริง และจะใช้การครอบฟัน แบบเซรามิกผสมโลหะ ในการทดแทนฟันกราม เพื่อใช้บดเคี้ยว แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้การครอบฟันด้วยวัสดุใด ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีของฟัน โดยทันแพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่คนไข้

ทันตกรรมเพื่อความงาม

นวัตกรรมทางทันตกรรมที่ทันสมัยสามารถช่วยคุณได้ เช่น ปัจจุบันสามารถปิดช่องว่างระหว่างฟันได้ ฟันที่โค้งงอ หรือแตกบิ่นสามารถแก้ไขได้เช่นกัน คุณจึงไม่ต้องกังวลกับรอยยิ้มของคุณอีกต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถทำให้ฟันมีสีอ่อนขึ้นด้วยการฟอกฟันขาว เพื่อทำให้คุณดูอ่อนเยาว์และดูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้น ทันตกรรมเพื่อความงาม ไม่เพียงแต่ทำให้คุณดูดีขึ้นเท่านั้น ยังช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้ด้วย “ทันตกรรมเพื่อความงาม” เป็นกลุ่มการทำทันตกรรมทางด้านตกแต่ง ทำให้รอยยิ้มสวยงาม ทันตแพทย์จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแล และรักษาฟันเพื่อความงามโดยเฉพาะทันตกรรมเพื่อความงามสามารถทำได้หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับคนไข้ว่าต้องการทางด้านไหน ดังต่อไปนี้

dentajoy-ฟันเหลือง-วีเนียร์-ฟันขาว-ฟอกสีฟัน-ฟันเปลี่ยนสี-teeth_whitening-zoom-veneer

ฟันที่มีคราบหรือฟันเปลี่ยนสี

ฟันที่มีคราบหรือเปลี่ยนสี เนื่องจากเกิดคราบเคลือบอยู่ที่บริเวณฟัน และทำให้ฟันมีสีเหลืองมากยิ่งขึ้นตามกาลเวลา การฟอกสีฟันสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

dentajoy ฟันแหว่ง-ฟันบิ่น-ฟันแตก-Tooth fractures-ซ่อมฟัน-ฟันหัก

ฟันแหว่งหรือฟันบิ่น

หากฟันแหว่งหรือบิ่น สามารถทำการแก้ไขได้ด้วยการทำวีเนียร์ โดยใช้วัสดุสีเหมือนฟัน หรือที่เรียกว่า คอมโพซิท เรซิ่น แต่งเติมบริเวณฟันที่หายไป และวัสดุตกแต่งสามารถเลือกใช้สีที่ใกล้เคียงกับสีฟันจริงได้ ดังนั้นหากมีการตกแต่งและปรับแต่งให้สวยงามแล้ว ฟันคุณจะดูเป็นธรรมชาติเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้น

dentajoy-รากฟันเทียม-สะพานฟัน-ฟันปลอม-implant-teeth root canel

ฟันหลุดหรือฟันหาย

  • การฝังรากฟันเทียม เป็นการทำรากฟันเทียม และฝังลงไปที่ขากรรไกร และใส่ฟันปลอมติดยึดกับรากฟันเทียมไว้ การรักษารากฟันสามารถช่วยแก้ปัญหาฟันเหล่านี้ได้
  • การทำสะพานฟัน เป็นโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยการครอบฟัน 2 จุด โดยใช้ฟันปลอม เป็นการเชื่อมระหว่างช่องว่างของฟันที่หายไป จึงเรียกว่า สะพานฟัน
denta joy ฟันมีหลุมโพรง-ฟันมีรู-อุดฟัน-ซ่อมฟัน

ฟันมีหลุมโพรงหรือฟันมีรู

จริงๆแล้วหากฟันกรามหรือฟันที่อยู่ด้านในเป็นรู สามารถใช้อมัลกัมอุดรูได้ จะมีประสิทธิภาพดีกว่า แต่คนส่วนใหญ่ ไม่ต้องการให้เห็นรอยอุดฟันอันเกิดจากอมัลกัม ดังนั้นจึงได้มีการนำวัสดุสีเหมือนฟันมาอุดรู เพื่อให้เกิดความเหมือนจริงกับฟันเดิม และทำให้เกิดความสวยงามมากกว่าส่วนวัสดุที่นำมาใช้จะคล้ายคลึงกับวัสดุที่นำมาใช้ตกแต่งฟันแหว่งหรือบิ่น โดยนำวัสดุมาใส่ที่ฟันเป็นรูและมีการฉายแสงด้วย เพื่อเกิดความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ค่ารักษาอาจมีราคาสูงกว่าการใช้วัสดุอมัลกัม แต่ทำให้เกิดความสวยงามมากกว่า

dentajoy ดูแลฟันห่าง-ช่องว่างระหว่างฟัน-ซ่อมฟันห่าง-ฟันหน้า

ช่องว่างระหว่างฟัน ฟันห่าง

หากมีช่องว่างระหว่างฟันขนาดเล็ก สามารถปิดได้ด้วย คอมโพซิท เรซิ่น แต่หากเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ หรือมีความผิดปกติบริเวณผิวฟัน ทันตแพทย์จะแนะนำให้ทำการรักษาโดยการเคลือบผิวฟัน หรือการทำครอบฟัน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทันตแพทย์ ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำในการรักษาแต่ละวิธี ซึ่งต้องให้เหมาะสมกับสภาพฟันของแต่ละบุคคลด้วย และนอกจากใช้การรักษาแบบทันตกรรมเพื่อความงามแล้ว ยังอาจต้องใช้การรักษาแบบอื่นเข้ามาร่วมด้วย เพื่อการรักษาที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การรักษาแบบการจัดฟัน

dentajoy แก้ปัญหาฟันหัก-ฟันแตก-ซ่อมฟัน

ฟันแตกหรือฟันหัก

หากเกิดปัญหาเหล่านี้อันเนื่องจากโครงสร้างฟันของคุณอ่อนแอ คุณอาจต้องมีการรักษาด้วย การครอบฟัน ปัจจุบันนิยมใช้การครอบฟันแบบเซรามิกล้วน ในการทดแทนฟันด้านหน้า เพราะจะมีสีฟันเสมือนจริง และจะใช้การครอบฟันแบบเซรามิกผสมโลหะ ในการทดแทนฟันกรามเพื่อใช้บดเคี้ยว แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้การครอบฟันด้วยวัสดุใด ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีของฟัน โดยทันแพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่คนไข้
การดูแลรักษาฟันที่มีข้อบกพร่องต่างๆ นั้น สามารถทำได้หลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีนั้นมีกระบวนการและค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นคนไข้จึงควรปรึกษาและขอคำแนะนำจากทันตแพทย์ก่อนเข้ารับการรักษาจริง เพื่อการรักษาที่เหมาะสมแก่ตัวท่านเอง

เริ่มต้นดูแลฟันกับเดนต้าจอยวันนี้

คำถามที่พบบ่อย: ทันตกรรมเพื่อความงามสู่การเปลี่ยนแปลง

Q : วัสดุอุดฟันมีกี่ชนิด

A : วัสดุอุดฟันมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ วัสดุอุดสีเงินกับสีเหมือนฟัน

Q : ฟันห่างกันจะแก้ไขได้อย่างไร?

A : หากมีช่องว่างระหว่างฟันขนาดเล็ก สามารถปิดได้ด้วย คอมโพซิท เรซิน แต่หากเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ หรือมีความผิดปกติบริเวณผิวฟัน ทันตแพทย์จะแนะนำให้ทำการรักษาโดยการเคลือบผิวฟัน หรือการครอบฟัน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทันตแพทย์ ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำในการรักษาแต่ละวิธี

Q : ฟันแตกหรือฟันหักแก้ไขได้อย่างไร?

A : หากเกิดปัญหาเหล่านี้อันเนื่องจากโครงสร้างฟันของคุณอ่อนแอ คุณอาจต้องมีการรักษาด้วย การครอบฟัน ปัจจุบันนิยมใช้การครอบฟันแบบเซรามิกล้วน ในการทดแทนฟันด้านหน้า เพราะจะมีสีฟันเสมือนจริง และจะใช้การครอบฟัน แบบเซรามิกผสมโลหะ ในการทดแทนฟันกราม เพื่อใช้บดเคี้ยว แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้การครอบฟันด้วยวัสดุใด ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีของฟัน โดยทันแพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่คนไข้

ทันตกรรมเพื่อความงาม

นวัตกรรมทางทันตกรรมที่ทันสมัยสามารถช่วยคุณได้ เช่น ปัจจุบันสามารถปิดช่องว่างระหว่างฟันได้ ฟันที่โค้งงอ หรือแตกบิ่นสามารถแก้ไขได้เช่นกัน คุณจึงไม่ต้องกังวลกับรอยยิ้มของคุณอีกต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถทำให้ฟันมีสีอ่อนขึ้นด้วยการฟอกฟันขาว เพื่อทำให้คุณดูอ่อนเยาว์และดูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้น ทันตกรรมเพื่อความงาม ไม่เพียงแต่ทำให้คุณดูดีขึ้นเท่านั้น ยังช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้ด้วย “ทันตกรรมเพื่อความงาม” เป็นกลุ่มการทำทันตกรรมทางด้านตกแต่ง ทำให้รอยยิ้มสวยงาม ทันตแพทย์จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแล และรักษาฟันเพื่อความงามโดยเฉพาะทันตกรรมเพื่อความงามสามารถทำได้หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับคนไข้ว่าต้องการทางด้านไหน ดังต่อไปนี้

dentajoy-ฟันเหลือง-วีเนียร์-ฟันขาว-ฟอกสีฟัน-ฟันเปลี่ยนสี-teeth_whitening-zoom-veneer

ฟันที่มีคราบหรือฟันเปลี่ยนสี

ฟันที่มีคราบหรือเปลี่ยนสี เนื่องจากเกิดคราบเคลือบอยู่ที่บริเวณฟัน และทำให้ฟันมีสีเหลืองมากยิ่งขึ้นตามกาลเวลา การฟอกสีฟันสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

dentajoy ฟันแหว่ง-ฟันบิ่น-ฟันแตก-Tooth fractures-ซ่อมฟัน-ฟันหัก

ฟันแหว่งหรือฟันบิ่น

หากฟันแหว่งหรือบิ่น สามารถทำการแก้ไขได้ด้วยการทำวีเนียร์ โดยใช้วัสดุสีเหมือนฟัน หรือที่เรียกว่า คอมโพซิท เรซิ่น แต่งเติมบริเวณฟันที่หายไป และวัสดุตกแต่งสามารถเลือกใช้สีที่ใกล้เคียงกับสีฟันจริงได้ ดังนั้นหากมีการตกแต่งและปรับแต่งให้สวยงามแล้ว ฟันคุณจะดูเป็นธรรมชาติเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้น

dentajoy-รากฟันเทียม-สะพานฟัน-ฟันปลอม-implant-teeth root canel

ฟันหลุดหรือฟันหาย

  • การฝังรากฟันเทียม เป็นการทำรากฟันเทียม และฝังลงไปที่ขากรรไกร และใส่ฟันปลอมติดยึดกับรากฟันเทียมไว้ การรักษารากฟันสามารถช่วยแก้ปัญหาฟันเหล่านี้ได้
  • การทำสะพานฟัน เป็นโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยการครอบฟัน 2 จุด โดยใช้ฟันปลอม เป็นการเชื่อมระหว่างช่องว่างของฟันที่หายไป จึงเรียกว่า สะพานฟัน
denta joy ฟันมีหลุมโพรง-ฟันมีรู-อุดฟัน-ซ่อมฟัน

ฟันมีหลุมโพรงหรือฟันมีรู

จริงๆแล้วหากฟันกรามหรือฟันที่อยู่ด้านในเป็นรู สามารถใช้อมัลกัมอุดรูได้ จะมีประสิทธิภาพดีกว่า แต่คนส่วนใหญ่ ไม่ต้องการให้เห็นรอยอุดฟันอันเกิดจากอมัลกัม ดังนั้นจึงได้มีการนำวัสดุสีเหมือนฟันมาอุดรู เพื่อให้เกิดความเหมือนจริงกับฟันเดิม และทำให้เกิดความสวยงามมากกว่าส่วนวัสดุที่นำมาใช้จะคล้ายคลึงกับวัสดุที่นำมาใช้ตกแต่งฟันแหว่งหรือบิ่น โดยนำวัสดุมาใส่ที่ฟันเป็นรูและมีการฉายแสงด้วย เพื่อเกิดความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ค่ารักษาอาจมีราคาสูงกว่าการใช้วัสดุอมัลกัม แต่ทำให้เกิดความสวยงามมากกว่า

dentajoy ดูแลฟันห่าง-ช่องว่างระหว่างฟัน-ซ่อมฟันห่าง-ฟันหน้า

ช่องว่างระหว่างฟัน ฟันห่าง

หากมีช่องว่างระหว่างฟันขนาดเล็ก สามารถปิดได้ด้วย คอมโพซิท เรซิ่น แต่หากเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ หรือมีความผิดปกติบริเวณผิวฟัน ทันตแพทย์จะแนะนำให้ทำการรักษาโดยการเคลือบผิวฟัน หรือการทำครอบฟัน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทันตแพทย์ ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำในการรักษาแต่ละวิธี ซึ่งต้องให้เหมาะสมกับสภาพฟันของแต่ละบุคคลด้วย และนอกจากใช้การรักษาแบบทันตกรรมเพื่อความงามแล้ว ยังอาจต้องใช้การรักษาแบบอื่นเข้ามาร่วมด้วย เพื่อการรักษาที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การรักษาแบบการจัดฟัน

dentajoy แก้ปัญหาฟันหัก-ฟันแตก-ซ่อมฟัน

ฟันแตกหรือฟันหัก

หากเกิดปัญหาเหล่านี้อันเนื่องจากโครงสร้างฟันของคุณอ่อนแอ คุณอาจต้องมีการรักษาด้วย การครอบฟัน ปัจจุบันนิยมใช้การครอบฟันแบบเซรามิกล้วน ในการทดแทนฟันด้านหน้า เพราะจะมีสีฟันเสมือนจริง และจะใช้การครอบฟันแบบเซรามิกผสมโลหะ ในการทดแทนฟันกรามเพื่อใช้บดเคี้ยว แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้การครอบฟันด้วยวัสดุใด ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีของฟัน โดยทันแพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่คนไข้
การดูแลรักษาฟันที่มีข้อบกพร่องต่างๆ นั้น สามารถทำได้หลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีนั้นมีกระบวนการและค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นคนไข้จึงควรปรึกษาและขอคำแนะนำจากทันตแพทย์ก่อนเข้ารับการรักษาจริง เพื่อการรักษาที่เหมาะสมแก่ตัวท่านเอง

เริ่มต้นดูแลฟันกับเดนต้าจอยวันนี้

คำถามที่พบบ่อย: ทันตกรรมเพื่อความงามสู่การเปลี่ยนแปลง

Q : วัสดุอุดฟันมีกี่ชนิด

A : วัสดุอุดฟันมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ วัสดุอุดสีเงินกับสีเหมือนฟัน

Q : ฟันห่างกันจะแก้ไขได้อย่างไร?

A : หากมีช่องว่างระหว่างฟันขนาดเล็ก สามารถปิดได้ด้วย คอมโพซิท เรซิน แต่หากเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ หรือมีความผิดปกติบริเวณผิวฟัน ทันตแพทย์จะแนะนำให้ทำการรักษาโดยการเคลือบผิวฟัน หรือการครอบฟัน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทันตแพทย์ ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำในการรักษาแต่ละวิธี

Q : ฟันแตกหรือฟันหักแก้ไขได้อย่างไร?

A : หากเกิดปัญหาเหล่านี้อันเนื่องจากโครงสร้างฟันของคุณอ่อนแอ คุณอาจต้องมีการรักษาด้วย การครอบฟัน ปัจจุบันนิยมใช้การครอบฟันแบบเซรามิกล้วน ในการทดแทนฟันด้านหน้า เพราะจะมีสีฟันเสมือนจริง และจะใช้การครอบฟัน แบบเซรามิกผสมโลหะ ในการทดแทนฟันกราม เพื่อใช้บดเคี้ยว แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้การครอบฟันด้วยวัสดุใด ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีของฟัน โดยทันแพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่คนไข้

สำหรับผู้ที่สนใจการจัดฟัน และการทันตกรรมเพื่อความงามในราคาสมเหตุสมผล คลินิกทันตกรรม Denta-joy คือผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ เราพร้อมให้คำปรึกษาและรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line Official: @dentajoy
โทร 095-491-8659