จัดฟันใส_จัดฟันแบบใส_จัดฟันแบบมองไม่เห็น_invisalign_อินวิสไลน์
จัดฟันใส_invisalign

สะดวกสบายและง่ายกว่าด้วย การจัดฟันใสอินวิสไลน์

เป็นการใช้เครื่องมือจัดฟันที่มีความใสซึ่งสามารถถอดออกได้ และออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับคนไข้แต่ละบุคคล โดยวางแผนการรักษาในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า Clincheck ซึ่งสามารถแสดงแผนการรักษาออกมาในรูปแบบ วิดีโอ 3D โดยเครื่องมือสำหรับดัดฟันแบบใสนี้สามารถทำให้ฟันของคุณเรียงตัวได้สวยงาม โดยที่ไม่มีใครรู้ ต่างจากการจัดฟันแบบเหล็กทั่วไป โดยเครื่องมือจัดฟันแต่ละชุดจะค่อยๆ จัดเรียงฟันอย่างเป็นธรรมชาติ

นัดหมายจัดฟัน ปรึกษาฟรี

9000 เคส

เดนต้าจอย เป็นผู้นำนวัตกรรมจัดฟันใส Invisalign เข้ามาเป็นเจ้าแรกในไทย ได้ออกแบบรอยยิ้ม และเป็นผู้ให้การรักษา ด้วยการจัดฟันแบบใส ที่มีจำนวนเคสมากที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

9000 เคส

เดนต้าจอย เป็นผู้นำนวัตกรรมจัดฟันใส Invisalign เข้ามาเป็นเจ้าแรกในไทย ได้ออกแบบรอยยิ้ม และเป็นผู้ให้การรักษา ด้วยการจัดฟันแบบใส ที่มีจำนวนเคสมากที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

9000 เคส

เดนต้าจอย เป็นผู้นำนวัตกรรมจัดฟันใส Invisalign เข้ามาเป็นเจ้าแรกในไทย ได้ออกแบบรอยยิ้ม และเป็นผู้ให้การรักษา ด้วยการจัดฟันแบบใส ที่มีจำนวนเคสมากที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายละเอียดการจัดฟันใส Invisalign

ขอแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดฟันใส เพื่อให้คุณมั่นใจ แล้วพร้อมเริ่มต้นจัดฟันใสกับ เดนต้าจอย

การจัดฟันใส Invisalign คืออะไร

การจัดฟันใส Invisalign คือ การรักษาความผิดปกติ ของการเรียงฟัน การสบฟันรวมทั้งปัญหาความผิดปกติของขนาดและความสัมพันธ์ของขากรรไกรต่อใบหน้า ด้วยเครื่องมือที่เป็นพลาสติกใส สามารถถอดและใส่ได้เอง เครื่องมือจัดฟันจะถูกออกแบบมาให้พอดีกับโครงสร้างฟันของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี ซึ่งจะใช้เวลาน้อยกว่าการจัดฟันแบบเหล็กประมาณ 30% ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของแต่ละคน

การจัดฟันช่วยแก้ไข การเรียงตัวของฟันที่สบกันผิดปกติ และเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ เช่น ฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันไม่สบกัน การมีช่องว่างระหว่างฟัน ปรับการเรียงตัวของฟันและขากรรไกร อีกทั้งยังช่วยปรับโครงหน้าให้เข้ารูป ซึ่งเป็นการช่วยปรับบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้น เสริมสร้างความมั่นใจ มีรอยยิ้มที่สวยงาม อีกทั้งยังช่วยให้มีสุขภาพช่องปากที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

หลักการทำงาน เครื่องมือจัดฟันใส

หลักการทำงานของการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) เมื่อก่อนนี้เราจะเห็นได้ว่า การจัดฟันแบบเหล็กทั่วไปนั้น มีประสิทธิภาพทำให้ฟันตรงและเรียงตัวกันอย่างสวยงาม โดยการใช้ bracket เป็นตัวบีบฟันเพื่อให้ฟันจัดเรียงกันและมีการเปลี่ยนยาง elastic เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาด้วย แต่ปัจจุบันนี้ด้วยนวัตกรรมใหม่อย่าง “การจัดฟันแบบใส (Invisalign)” นั้น มีประสิทธิภาพแบบเดียวกันกับการจัดฟันแบบเหล็กทั่วไป ซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกถึงความแตกต่าง และไม่เหมือนใครในขณะที่คุณจัดฟันอยู่ ด้วยวิธีที่จะทำให้คุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนของการจัดฟันแบบอินวิสไลน์เริ่มต้นด้วยการจัดทำเครื่องมือจัดฟันชนิดใสที่สามารถถอดออกได้ และทำขึ้นเป็นของแต่ละบุคคลเพื่อให้พอดีกับฟันของคนไข้ และเครื่องมือนั้นจะทำหน้าที่ควบคุมแรงกดและดันของฟัน เพื่อให้ฟันเคลื่อนไปสู่ตำแหน่งที่แพทย์จัดฟันกำหนดไว้ โดยทันตแพทย์จัดฟันจะเป็นผู้ออกแบบแผนการรักษาด้วยโปรแกรมภาพสามมิติ (Clincheck) ที่จะแสดงภาพของการเคลื่อนที่ของฟันแต่ละขั้นตอน จากวันที่เริ่มใส่เครื่องมือจัดฟันใส ไปจนกระทั่งฟันเรียงตัวกันออกมาอย่างสวยงาม เครื่องมือจัดฟันนั้นจะทำงานตามขั้นตอนต่างๆ ดังภาพสามมิติที่แสดงไว้ โดยเครื่องมือจัดฟันแต่ละชุดจะมีการกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้ฟันเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่วางแผนไว้ หลักการทำงานจะคล้ายกับการจัดฟันแบบเหล็กทั่วไป แต่สิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดคือ การทำงานของเครื่องมือจัดฟันจะถูกควบคุมให้ทำงานไปพร้อมๆ กับระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแต่ละขั้นตอน ซึ่งทำให้ฟันสามารถเคลื่อนที่ได้ตามวิธีการที่ทันตแพทย์จัดฟันกำหนดไว้แล้ว ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการทำงานเป็นไปตามระบบด้วย นอกจากนี้ ทุกๆ 2 สัปดาห์ คุณจะต้องทำการเปลี่ยนเครื่องมือจัดฟันแบบใส (Invisalign) ชุดใหม่ให้เป็นตามขั้นตอนต่างๆ และเครื่องมือจัดฟันแบบนี้ จะทำให้คุณรู้สึกสะดวกสบาย และไม่มีใครสามารถรู้ว่าคุณจัดฟันแม้กำลังสวมใส่เครื่องมืออยู่ก็ตาม

การจัดฟันใสอินวิสไลน์ (Invisalign) ที่เดนต้าจอย มีกี่แบบ

INVISALIGN EXPRESS
การจัดฟันใสแบบ Invisalign Express เป็นการจัดฟันใสสำหรับคนไข้ที่มีฟันซ้อนเกเล็กน้อย ซึ่งจะมีจำนวนเครื่องมือไม่เกิน 7 ชิ้น โดยจะใช้เวลาในการจัดฟันประมาณ 3-4 เดือน

INVISALIGN LITE
เหมาะสำหรับผู้ที่มีความผิดปกติในการเรียงตัว ของฟันเล็กน้อยหรือมีฟันซ้อนเกหลังการจัดฟัน เนื่องจากไม่ได้ใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainers) โดยทันตแพทย์จัดฟันสามารถเรียงฟันให้ ปกติได้ โดยใช้เครื่องมือจัดฟันใสแบบ Invisalign lite ตั้งแต่ 8-14 คู่ และใช้เวลาในการจัดฟันประมาณ 6-7 เดือน

INVISALIGN MODERATE
เป็นการจัดฟันใสสำหรับคนไข้ที่มีฟันซ้อนเก ค่อนข้างมาก อาจเคยจัดฟัน หรือไม่เคยจัดฟันมาก่อน โดยการจัดฟันแบบ Invisalign Moderate จะใช้เครื่องมือจัดฟันใสตั้งแต่ 14 คู่ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 26 คู่ และใช้เวลาในการจัดฟันโดยประมาณ 1 ปี แล้วแต่การพิจารณาของทันตแพทย์

INVISALIGN COMPREHENSIVE
เป็นการจัดฟันสำหรับคนไข้ที่มีฟันซ้อนเกมาก หรือมีความซับซ้อน อาจเป็นฟันที่เคยจัดมาก่อนหรือไม่ก็ตาม การจัดฟันแบบ Invisalign Comprehensive จะใช้เครื่องมือจัดฟันแบบไม่จำกัดจำนวนชิ้น สูงสุดไม่เกิน 99 ชิ้น และใช้เวลาโดยประมาณในการจัดฟัน 1-4 ปี แล้วแต่การพิจารณาของทันตแพทย์

ประโยชน์ของการจัดฟันแบบใส

จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยพบว่าการจัดฟันใสแบบอินวิสไลน์สามารถช่วยทำให้สุขภาพเหงือกดีขึ้นได้ เนื่องจากการจัดฟันที่ถูกต้องจะทำให้เหงือกบริเวณรอบๆ ฟันเข้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งนำไปสู่สุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นด้วย เนื่องจากการทำความสะอาดง่ายขึ้น โดยยังคงสามารถแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันได้ตามปกติ จึงช่วยลดปัญหาโรคฟันผุและโรคเหงือกได้

การจัดฟันแบบใสเหมาะกับใครบ้าง

เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย เป็นเทรนด์ของคนยุคใหม่ที่ไม่นิยมโชว์เหล็กดัดฟัน วัยรุ่น คนทำงานหรือผู้ใหญ่ ที่ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือ บุคลากรชั้นแนวหน้า นักธุรกิจ ดารา นักแสดง คนในวงการบันเทิง หรือ อาชีพที่ไม่สามารถใส่เหล็กดัดฟันได้ อย่างเช่น แอร์โฮสเตส เป็นต้น

การจัดฟันแบบใส เป็นที่นิยมในกลุ่มคนทั่วไปและวัยรุ่นทั้งในและต่างประเทศ เพราะในแง่การใช้งาน ถือว่าให้ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตที่มากกว่า ส่วนมุมมองของความรู้สึก การจัดฟันแบบใสนั้น ตอบโจทย์ผู้ที่ชอบความเรียบง่าย นิยมความเป็นส่วนตัว แถมการจัดฟันแบบใสก็ยังทำให้แต่ละคนสามารถปรับเปลี่ยนเป็นลุคต่าง ๆ ได้มากกว่าเดิม

ไปเรียนต่างประเทศสามารถจัดฟันได้ไหม

การจัดฟันแบบใส อินวิสไลน์ (INVISALIGN) ทันตกรรมที่เหมาะกับทุก Lifestyle

การจัดฟันแบบใส แตกต่างจากการจัดฟันแบบอื่นอย่างไร

ด้วยนวัตกรรมการจัดฟันแบบใส (Invisalign) ทำให้ผู้ใช้บริการหลายร้อยหลายพันคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีรอยยิ้มที่น่ามหัศจรรย์มาแล้ว แล้วทำไมจัดฟันใสถึงจะไม่เหมาะกับคุณล่ะ?ถ้ารอยยิ้มของคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ดี การจัดฟันแบบใส (Invisalign) เป็นอีกทางเลือกที่คุณกำลังมองหาอยู่แน่นอน เพราะนวัตกรรมนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า มีประสิทธิภาพทางทันตกรรมจัดฟันและใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก และเป็นนวัตกรรมที่กำลังมาแรงในศตวรรษที่ 21 นี้ อีกด้วย จนสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้

CLINCHECK คืออะไร

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งแสดงแผนการรักษาเป็น 3D แอนิเมชัน ตามการวางแผนของทันตแพทย์ ซึ่งสามารถบอกได้ถึงจำนวนเทรย์ และระยะเวลาในการจัดฟัน ให้การเคลื่อนฟันเป็นไปตามตำแหน่งในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ออกแบบรอยยิ้มให้พิเศษเฉพาะคุณด้วย Clincheck ก่อนจัดฟัน

การเตรียมตัวจัดฟันใส และขั้นตอนการรักษา

ก่อนการติดเครื่องมือจัดฟัน จะต้องเคลียร์ช่องปากให้เรียบร้อย เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน หรือ ผ่าฟันคุด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสุขภาพช่องปาก และฟัน ก่อนที่จะทำการติดเครื่องมือจัดฟัน เพราะถ้าได้ติดเครื่องมือจัดฟันไปแล้ว แล้วต้องทำการอุดฟัน หรือ ทำการรักษาฟันใดๆ จะทำให้การรักษานั้นยุ่งยาก และทำด้วยความลำบากมากยิ่งขึ้น และเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาฟันผุ เหงือกอักเสบ ในระหว่างการจัดฟัน

การดูแลช่องปาก ระหว่างการจัดฟันแบบใส Invisalign

ระหว่างการจัดฟันใส Invisalign ควรดูแลช่องปากและฟันโดยปฎิบัติเพิ่มเติมดังนี้

 • ทำความสะอาดฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร โดยใช้แปรงสีฟันและไหมขัดฟันร่วมด้วย
 • เลือกใช้ยาสีฟัน และน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์
 • ใส่เครื่องมือจัดฟันใส Invisalign ให้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่ทันตแพทย์กำหนด

อ่านเพิ่มเติม  การ Cleaning ของเดนต้าจอย มีกี่แบบ อะไรบ้าง?

ทำไมจึงควรจัดฟันใสที่เดนต้าจอย

ทีมทันตแพทย์ ระดับแนวหน้าของประเทศไทย

ทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาจะต้องผ่านการอบรมจาก Align Techonology Inc. ก่อนเท่านั้นปัจจุบันคลินิกเดนต้าจอยมีทีมแพทย์ที่ผ่านการอบรม และมีประสบการณ์ด้านการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์มากมายหลายท่าน นำทีมทันตแพทย์จัดฟันโดยทันตแพทย์นรันทร์ จิวังกูร ผู้ก่อตั้งคลินิกทันตกรรมเดนต้าจอย

ทันตแพทย์นรันทร์ จิวังกูร จบการศึกษาทางด้านทันตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และศึกษาต่อที่ Temple University, School of Dentistry, Philadelphia, Pennsylvania, USA ด้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน และในปี 1990 ท่านก็ได้รับ Diplomate of American Board of Orthodontics ซึ่งเป็นเกียรติอย่างมากสำหรับทันตแพทย์จัดฟัน ท่านได้เริ่มทำการรักษาด้วยการจัดฟันด้านในตั้งแต่ปี 1983 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บุกเบิกการรักษาประเภทนี้ในประเทศไทย และยังได้ริเริ่มการรักษา แบบการจัดฟันแบบใส อินวิสไลน์ (Invisalign) ตั้งแต่มกราคมปี 2000 และทันตแพทย์นรันทร์ก็ยังเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา Invisalign ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Invisalign Asia-Pacific Advisory Board) อีกด้วย ทำความรู้จักกับทีมทันตแพทย์ทั้งหมด >

ผลงานและการรับรองมาตรฐาน

 • Top 2 in Asia Pacific
 • Top 1 in Southeast Asia
 • First official invisalign accreditation since 2001
 • ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2015
 • Invisalign Red Diamond Provider since 2018
 • Only Invisalign Red Diamond Provider in Southeast Asia since 2019
 • Invisalign Top Providers & Lifetime Achievement 8,000 cases (2023)
รางวัล Invisalign คืออะไร

ราคาจัดฟันแบบใส มาตรฐาน INVISALIGN

 • Invisalign Express (เครื่องมือ 7 ชิ้น) ราคาการรักษา 120,000 บาท
 • Invisalign lite (เครื่องมือ 14 ชิ้น) ราคาการรักษา 140,000 บาท
 • Invisalign Moderate (เครื่องมือ 26 ชิ้น) ราคาการรักษา 180,000 บาท
 • Invisalign Comprehensive (ไม่จำกัดจำนวนเครื่องมือ และเป็นเคสไม่ถอนฟัน) ราคาการรักษา 200,000 บาท
 • Invisalign Comprehensive (ไม่จำกัดจำนวนเครื่องมือ และเป็นเคสถอนฟัน) ราคาการรักษา 220,000 บาท

*ทั้งนี้ ราคามีอัตราพิเศษ (สำหรับอาจารย์ทันตแพทย์ และทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ) อาจมีราคาที่สูงกว่าตามดุลพินิจของเคสการรักษา

ราคาโปรโมชันจัดฟันแบบใส Invisalign จะอยู่ที่ 59,000 – 300,000 บาท โดยราคานี้ยังไม่รวมกับการตรวจสภาพฟันก่อนจัดฟันและการทำเครื่องมือคงสภาพฟัน
สำหรับผู้ที่สนใจการจัดฟันแบบใส Invisalign หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ Line Official: @dentajoy หรือโทร 095-491-8659

คำถามที่พบบ่อย : การจัดฟันใส Invisalign

Q : มีวิธีเลือกทันตแพทย์จัดฟันใสอย่างไร เพื่อเข้ารับการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์

A : การจัดฟันแบบอินวิสไลน์นั้น ควรเลือกใช้บริการกับทันตแพทย์จัดฟันหรือทันตแพทย์ทั่วไปที่ได้รับการฝึกอบรม จนผ่านการรับรองก่อน เพื่อให้การรักษาจัดฟันได้ผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งทันตแพทย์จัดฟันของ Denta-joy ได้รับการรับรองและได้รับรางวัล Invisalign Provider จาก Invisalign International ต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2001 เป็นต้นมา

Q : จัดฟันใส มีจำกัดอายุไหม ต้องมีอายุเท่าไรถึงจะสามารถเข้ารับการจัดฟันแบบอินวิสไลน์ได้

A : ทันตแพทย์จัดฟันที่ Denta-joy สามารถให้การรักษาการจัดฟันแบบอินวิสไลน์ ได้หลายกลุ่มคนไข้ เริ่มตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่ที่มีฟันกรามครบแล้ว

Q : จัดฟันใส ไม่เจ็บ จริงไหม

A : หลายคนมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้สึกระคายเคืองและไม่สะดวกสบายในช่วง 2-3 วันแรกของการรักษาแต่ละขั้นตอน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของการจัดฟัน และจะมีความรู้สึกถึงแรงกดและดันของฟันอยู่ด้วย ซึ่งหมายถึงระบบการจัดฟันแบบอินวิสไลน์กำลังทำงานอยู่ โดยค่อยๆ เคลื่อนฟันไปตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ตามวิธีการรักษาให้มีความฝืดต่ำ ฟันเคลื่อนได้เร็ว และเจ็บน้อยกว่า เนื่องจากไม่มีความตึงของยาง

Q : เด็กจัดฟันใสได้ไหม แล้วจัดฟันได้ตอนอายุเท่าไร

A : โดยทั่วไปแล้วการจัดฟันควรเริ่มให้เร็วที่สุดเพื่อให้ปัญหาของฟันได้รับการแก้ไข โดยอายุที่เหมาะสมกับการจัดฟันจะอยู่ที่ช่วงวัยรุ่น อายุ 12 -15 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ฟันน้ำนมหลุดออกหมดแล้ว และฟันแท้ก็ขึ้นมาจนครบหมดแล้ว

อ่านเพิ่มเติม ทำไมต้องจัดฟัน และควรเริ่มจัดฟันตั้งแต่อายุเท่าไหร่?   

Q : วิธีเลือกคลินิกจัดฟันใส ที่ไหนดี

A : คลินิกจัดฟันใสที่ดี ควรเลือกจากหลักการเบื้องต้นดังนี้  มาตรฐานและความปลอดภัยของคลินิก ความเชี่ยวชาญของทันตแพทย์ รางวัลการันตีความสำเร็จ และความเชี่ยวชาญของจำนวนเคสการรักษา ราคาและวิธีการชำระ  รีวิวและผลงานการจัดฟัน การให้บริการ ดูแลหลังการใช้บริการ ความสะดวกในการเดินทาง เป็นต้น
อ่านเพิ่มเติม จัดฟันแบบใส Invisalign ที่ไหนดี

Q : จัดฟันใส ใช้เวลาเท่าไร

A : ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดฟันใส ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของแต่ละบุคคล ร่วมกับการวินิจฉัยของทันตแพทย์ อีกทั้งยังมีเรื่องของวินัยในการใส่เครื่องมือจัดฟันใสด้วย ซึ่งในบางเคสอาจใช้เวลาไม่ถึง 1 ปี *กรณีที่ไม่ซับซ้อนและมีวินัยในการใส่เครื่องมือจัดฟันใสอย่างเคร่งครัด

Q : จัดฟันใสต้องใช้รีเทนเนอร์ใหม

A : เมื่อจัดฟันใสสำเร็จเรียบร้อยแล้ว เราแนะนำให้ใส่เครื่องคงสภาพฟัน รีเทนเนอร์ (Retainer) เพื่อคงรักษารูปแบบฟันเอาไว้ไม่ให้มีการเคลื่อนออกเปลี่ยนทิศทางจากเดิมที่จัดเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถเลือกใส่เป็นเวลาได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

จัดฟันใส_จัดฟันแบบใส_จัดฟันแบบมองไม่เห็น_invisalign_อินวิสไลน์
จัดฟันใส_invisalign

สะดวกสบายและง่ายกว่าด้วย การจัดฟันใสอินวิสไลน์

เป็นการใช้เครื่องมือจัดฟันที่มีความใสซึ่งสามารถถอดออกได้ และออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับคนไข้แต่ละบุคคล โดยวางแผนการรักษาในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า Clincheck ซึ่งสามารถแสดงแผนการรักษาออกมาในรูปแบบ วิดีโอ 3D โดยเครื่องมือสำหรับดัดฟันแบบใสนี้สามารถทำให้ฟันของคุณเรียงตัวได้สวยงาม โดยที่ไม่มีใครรู้ ต่างจากการจัดฟันแบบเหล็กทั่วไป โดยเครื่องมือจัดฟันแต่ละชุดจะค่อยๆ จัดเรียงฟันอย่างเป็นธรรมชาติ

นัดหมายจัดฟัน ปรึกษาฟรี

9000 เคส

เดนต้าจอย เป็นผู้นำนวัตกรรมจัดฟันใส Invisalign เข้ามาเป็นเจ้าแรกในไทย ได้ออกแบบรอยยิ้ม และเป็นผู้ให้การรักษา ด้วยการจัดฟันแบบใส ที่มีจำนวนเคสมากที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

9000 เคส

เดนต้าจอย เป็นผู้นำนวัตกรรมจัดฟันใส Invisalign เข้ามาเป็นเจ้าแรกในไทย ได้ออกแบบรอยยิ้ม และเป็นผู้ให้การรักษา ด้วยการจัดฟันแบบใส ที่มีจำนวนเคสมากที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

9000 เคส

เดนต้าจอย เป็นผู้นำนวัตกรรมจัดฟันใส Invisalign เข้ามาเป็นเจ้าแรกในไทย ได้ออกแบบรอยยิ้ม และเป็นผู้ให้การรักษา ด้วยการจัดฟันแบบใส ที่มีจำนวนเคสมากที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายละเอียดการจัดฟันใส Invisalign

ขอแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดฟันใส เพื่อให้คุณมั่นใจ แล้วพร้อมเริ่มต้นจัดฟันใสกับ เดนต้าจอย

การจัดฟันใส Invisalign คืออะไร

การจัดฟันใส Invisalign คือ การรักษาความผิดปกติ ของการเรียงฟัน การสบฟันรวมทั้งปัญหาความผิดปกติของขนาดและความสัมพันธ์ของขากรรไกรต่อใบหน้า ด้วยเครื่องมือที่เป็นพลาสติกใส สามารถถอดและใส่ได้เอง เครื่องมือจัดฟันจะถูกออกแบบมาให้พอดีกับโครงสร้างฟันของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี ซึ่งจะใช้เวลาน้อยกว่าการจัดฟันแบบเหล็กประมาณ 30% ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของแต่ละคน

การจัดฟันช่วยแก้ไข การเรียงตัวของฟันที่สบกันผิดปกติ และเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ เช่น ฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันไม่สบกัน การมีช่องว่างระหว่างฟัน ปรับการเรียงตัวของฟันและขากรรไกร อีกทั้งยังช่วยปรับโครงหน้าให้เข้ารูป ซึ่งเป็นการช่วยปรับบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้น เสริมสร้างความมั่นใจ มีรอยยิ้มที่สวยงาม อีกทั้งยังช่วยให้มีสุขภาพช่องปากที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

หลักการทำงาน เครื่องมือจัดฟันใส

หลักการทำงานของการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) เมื่อก่อนนี้เราจะเห็นได้ว่า การจัดฟันแบบเหล็กทั่วไปนั้น มีประสิทธิภาพทำให้ฟันตรงและเรียงตัวกันอย่างสวยงาม โดยการใช้ bracket เป็นตัวบีบฟันเพื่อให้ฟันจัดเรียงกันและมีการเปลี่ยนยาง elastic เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาด้วย แต่ปัจจุบันนี้ด้วยนวัตกรรมใหม่อย่าง “การจัดฟันแบบใส (Invisalign)” นั้น มีประสิทธิภาพแบบเดียวกันกับการจัดฟันแบบเหล็กทั่วไป ซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกถึงความแตกต่าง และไม่เหมือนใครในขณะที่คุณจัดฟันอยู่ ด้วยวิธีที่จะทำให้คุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนของการจัดฟันแบบอินวิสไลน์เริ่มต้นด้วยการจัดทำเครื่องมือจัดฟันชนิดใสที่สามารถถอดออกได้ และทำขึ้นเป็นของแต่ละบุคคลเพื่อให้พอดีกับฟันของคนไข้ และเครื่องมือนั้นจะทำหน้าที่ควบคุมแรงกดและดันของฟัน เพื่อให้ฟันเคลื่อนไปสู่ตำแหน่งที่แพทย์จัดฟันกำหนดไว้ โดยทันตแพทย์จัดฟันจะเป็นผู้ออกแบบแผนการรักษาด้วยโปรแกรมภาพสามมิติ (Clincheck) ที่จะแสดงภาพของการเคลื่อนที่ของฟันแต่ละขั้นตอน จากวันที่เริ่มใส่เครื่องมือจัดฟันใส ไปจนกระทั่งฟันเรียงตัวกันออกมาอย่างสวยงาม เครื่องมือจัดฟันนั้นจะทำงานตามขั้นตอนต่างๆ ดังภาพสามมิติที่แสดงไว้ โดยเครื่องมือจัดฟันแต่ละชุดจะมีการกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้ฟันเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่วางแผนไว้ หลักการทำงานจะคล้ายกับการจัดฟันแบบเหล็กทั่วไป แต่สิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดคือ การทำงานของเครื่องมือจัดฟันจะถูกควบคุมให้ทำงานไปพร้อมๆ กับระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแต่ละขั้นตอน ซึ่งทำให้ฟันสามารถเคลื่อนที่ได้ตามวิธีการที่ทันตแพทย์จัดฟันกำหนดไว้แล้ว ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการทำงานเป็นไปตามระบบด้วย นอกจากนี้ ทุกๆ 2 สัปดาห์ คุณจะต้องทำการเปลี่ยนเครื่องมือจัดฟันแบบใส (Invisalign) ชุดใหม่ให้เป็นตามขั้นตอนต่างๆ และเครื่องมือจัดฟันแบบนี้ จะทำให้คุณรู้สึกสะดวกสบาย และไม่มีใครสามารถรู้ว่าคุณจัดฟันแม้กำลังสวมใส่เครื่องมืออยู่ก็ตาม

การจัดฟันใสอินวิสไลน์ (Invisalign) ที่เดนต้าจอยมีกี่แบบ

INVISALIGN EXPRESS
การจัดฟันใสแบบ Invisalign Express เป็นการจัดฟันใสสำหรับคนไข้ที่มีฟันซ้อนเกเล็กน้อย ซึ่งจะมีจำนวนเครื่องมือไม่เกิน 7 ชิ้น โดยจะใช้เวลาในการจัดฟันประมาณ 3-4 เดือน

INVISALIGN LITE
เหมาะสำหรับผู้ที่มีความผิดปกติในการเรียงตัวของฟันเล็กน้อยหรือมีฟันซ้อนเกหลังการจัดฟัน เนื่องจากไม่ได้ใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainers) โดยทันตแพทย์จัดฟันสามารถเรียงฟันให้ปกติได้ โดยใช้เครื่องมือจัดฟันใสแบบ Invisalign lite ตั้งแต่ 8-14 คู่ และใช้เวลาในการจัดฟันประมาณ 6-7 เดือน

INVISALIGN MODERATE
การจัดฟันใสแบบ Invisalign Moderate เป็นการจัดฟันใสสำหรับคนไข้ที่มีฟันซ้อนเกค่อนข้างมาก อาจเคยจัดฟันหรือไม่เคยจัดฟันมาก่อน โดยการจัดฟันแบบ Invisalign Moderate จะใช้เครื่องมือจัดฟันใสตั้งแต่ 14 คู่ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 26 คู่ และใช้เวลาในการจัดฟันโดยประมาณ 1 ปี แล้วแต่ทางทันตแพทย์พิจารณา

INVISALIGN COMPREHENSIVE
การจัดฟันใสแบบ Invisalign Comprehensive เป็นการจัดฟันสำหรับคนไข้ที่มีฟันซ้อนเกมาก หรือมีความซับซ้อน อาจเป็นฟันที่เคยจัดมาก่อนหรือไม่ก็ตาม การจัดฟันแบบ Invisalign Comprehensive จะใช้เครื่องมือจัดฟันแบบไม่จำกัดจำนวนชิ้น สูงสุดไม่เกิน 99 ชิ้น และใช้เวลาโดยประมาณในการจัดฟัน 1-4 ปี แล้วแต่ทางทันตแพทย์จะพิจารณา

ประโยชน์ของการจัดฟันแบบใส

จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยพบว่าการจัดฟันใสแบบอินวิสไลน์สามารถช่วยทำให้สุขภาพเหงือกดีขึ้นได้ เนื่องจากการจัดฟันที่ถูกต้องจะทำให้เหงือกบริเวณรอบๆ ฟันเข้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งนำไปสู่สุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นด้วย เนื่องจากการทำความสะอาดง่ายขึ้น โดยยังคงสามารถแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันได้ตามปกติ จึงช่วยลดปัญหาโรคฟันผุและโรคเหงือกได้

การจัดฟันแบบใสเหมาะกับใครบ้าง

เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย เป็นเทรนด์ของคนยุคใหม่ที่ไม่นิยมโชว์เหล็กดัดฟัน วัยรุ่น คนทำงานหรือผู้ใหญ่ ที่ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือ บุคลากรชั้นแนวหน้า นักธุรกิจ ดารา นักแสดง คนในวงการบันเทิง หรือ อาชีพที่ไม่สามารถใส่เหล็กดัดฟันได้ อย่างเช่น แอร์โฮสเตส เป็นต้น

การจัดฟันแบบใส เป็นที่นิยมในกลุ่มคนทั่วไปและวัยรุ่นทั้งในและต่างประเทศ เพราะในแง่การใช้งาน ถือว่าให้ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตที่มากกว่า ส่วนมุมมองของความรู้สึก การจัดฟันแบบใสนั้น ตอบโจทย์ผู้ที่ชอบความเรียบง่าย นิยมความเป็นส่วนตัว แถมการจัดฟันแบบใสก็ยังทำให้แต่ละคนสามารถปรับเปลี่ยนเป็นลุคต่าง ๆ ได้มากกว่าเดิม

การจัดฟันแบบใส แตกต่างจากการจัดฟันแบบอื่นอย่างไร

ด้วยนวัตกรรมการจัดฟันแบบใส (Invisalign) ทำให้ผู้ใช้บริการหลายร้อยหลายพันคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีรอยยิ้มที่น่ามหัศจรรย์มาแล้ว แล้วทำไมจัดฟันใสถึงจะไม่เหมาะกับคุณล่ะ?ถ้ารอยยิ้มของคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ดี การจัดฟันแบบใส (Invisalign) เป็นอีกทางเลือกที่คุณกำลังมองหาอยู่แน่นอน เพราะนวัตกรรมนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า มีประสิทธิภาพทางทันตกรรมจัดฟันและใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก และเป็นนวัตกรรมที่กำลังมาแรงในศตวรรษที่ 21 นี้ อีกด้วย จนสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้

CLINCHECK คืออะไร

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งแสดงแผนการรักษาเป็น 3D แอนิเมชัน ตามการวางแผนของทันตแพทย์ ซึ่งสามารถบอกได้ถึง
จำนวนเทรย์ และระยะเวลาในการจัดฟัน ให้การเคลื่อนฟันเป็นไปตามตำแหน่งในช่วงเวลาที่เหมาะสม

การเตรียมตัวจัดฟันใส และขั้นตอนการรักษา

ก่อนการติดเครื่องมือจัดฟัน จะต้องเคลียร์ช่องปากให้เรียบร้อย เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน หรือ ผ่าฟันคุด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสุขภาพช่องปาก และฟัน ก่อนที่จะทำการติดเครื่องมือจัดฟัน เพราะถ้าได้ติดเครื่องมือจัดฟันไปแล้ว แล้วต้องทำการอุดฟัน หรือ ทำการรักษาฟันใดๆ จะทำให้การรักษานั้นยุ่งยาก และทำด้วยความลำบากมากยิ่งขึ้น และเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาฟันผุ เหงือกอักเสบ ในระหว่างการจัดฟัน

การดูแลช่องปาก ระหว่างการจัดฟัน

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ควรใส่เครื่องมือจัดฟันทุกวัน โดยใส่เครื่องมือแต่ละชุดเป็นเวลา 2 สัปดาห์ สามารถถอดออกได้เฉพาะเวลารับประทานอาหาร แปรงฟัน และใช้ไหมขัดฟันเท่านั้น ระยะเวลาในการรักษาอยู่ที่ประมาณ 9-15 เดือน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม คุณควรเข้ามาพบแพทย์จัดฟันทุกๆ 6 สัปดาห์ เพื่อดูความคืบหน้าของการรักษาให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ และควรปฎิบัติเพิ่มเติมดังนี้

 • ทำความสะอาดฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร โดยใช้แปรงสีฟันและไหมขัดฟันร่วมด้วย
 • เลือกใช้ยาสีฟัน และน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์
 • หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารเหนียว แข็ง เพราะจะทำให้เครื่องมือหลุดได้

หลังจัดฟันเรียบร้อยแล้ว ขอแนะนำให้ใส่เครื่องคงสภาพฟัน (Retainer) เพื่อคงรักษารูปแบบฟันเอาไว้ไม่ให้มีการเคลื่อนออกเปลี่ยนทิศทางจากเดิมที่จัดเรียบร้อยแล้ว

ทำไมจึงควรจัดฟันใสที่เดนต้าจอย

ทีมทันตแพทย์ ระดับแนวหน้าของประเทศไทย

ทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาจะต้องผ่านการอบรมจาก Align Techonology Inc. ก่อนเท่านั้นปัจจุบันคลินิกเดนต้าจอยมีทีมแพทย์ที่ผ่านการอบรม และมีประสบการณ์ด้านการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์มากมายหลายท่าน นำทีมทันตแพทย์จัดฟันโดยทันตแพทย์นรันทร์ จิวังกูร ผู้ก่อตั้งคลินิกทันตกรรมเดนต้าจอย

ทันตแพทย์นรันทร์ จิวังกูร จบการศึกษาทางด้านทันตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และศึกษาต่อที่ Temple University, School of Dentistry, Philadelphia, Pennsylvania, USA ด้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน และในปี 1990 ท่านก็ได้รับ Diplomate of American Board of Orthodontics ซึ่งเป็นเกียรติอย่างมากสำหรับทันตแพทย์จัดฟัน ท่านได้เริ่มทำการรักษาด้วยการจัดฟันด้านในตั้งแต่ปี 1983 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บุกเบิกการรักษาประเภทนี้ในประเทศไทย และยังได้ริเริ่มการรักษา แบบการจัดฟันแบบใส อินวิสไลน์ (Invisalign) ตั้งแต่มกราคมปี 2000 และทันตแพทย์นรันทร์ก็ยังเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา Invisalign ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Invisalign Asia-Pacific Advisory Board) อีกด้วย

ทำความรู้จักกับทีมทันตแพทย์ทั้งหมด >

ผลงานและการรับรองมาตรฐาน

 • Top 2 in Asia Pacific
 • Top 1 in Southeast Asia
 • First official invisalign accreditation since 2001
 • ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2015
 • Invisalign Red Diamond Provider since 2018
 • Only Invisalign Red Diamond Provider in Southeast Asia since 2019
 • Invisalign Top Providers & Lifetime Achievement 8,000 cases (2023)
รางวัล Invisalign คืออะไร

ราคาจัดฟันแบบใส มาตรฐาน INVISALIGN

 • Invisalign Express (เครื่องมือ 7 ชิ้น) ราคาการรักษา 120,000 บาท
 • Invisalign lite (เครื่องมือ 14 ชิ้น) ราคาการรักษา 140,000 บาท
 • Invisalign Moderate (เครื่องมือ 26 ชิ้น) ราคาการรักษา 180,000 บาท
 • Invisalign Comprehensive (ไม่จำกัดจำนวนเครื่องมือ และเป็นเคสไม่ถอนฟัน) ราคาการรักษา 200,000 บาท
 • Invisalign Comprehensive (ไม่จำกัดจำนวนเครื่องมือ และเป็นเคสถอนฟัน) ราคาการรักษา 220,000 บาท

*ทั้งนี้ ราคามีอัตราพิเศษ (สำหรับอาจารย์ทันตแพทย์ และทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ) อาจมีราคาที่สูงกว่าตามดุลพินิจของเคสการรักษา

ราคาโปรโมชันจัดฟันแบบใส Invisalign จะอยู่ที่ 59,000 – 300,000 บาท โดยราคานี้ยังไม่รวมกับการตรวจสภาพฟันก่อนจัดฟันและการทำเครื่องมือคงสภาพฟัน

สำหรับผู้ที่สนใจการจัดฟันแบบใส Invisalign หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ Line Official: @dentajoy หรือโทร 095-491-8659

คำถามที่พบบ่อย : การจัดฟันใส Invisalign

Q : มีวิธีเลือกทันตแพทย์จัดฟันใสอย่างไร เพื่อเข้ารับการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์

A : การจัดฟันแบบอินวิสไลน์นั้น ควรเลือกใช้บริการกับทันตแพทย์จัดฟันหรือทันตแพทย์ทั่วไปที่ได้รับการฝึกอบรม จนผ่านการรับรองก่อน เพื่อให้การรักษาจัดฟันได้ผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งทันตแพทย์จัดฟันของ Denta-joy ได้รับการรับรองและได้รับรางวัล Invisalign Provider จาก Invisalign International ต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2001 เป็นต้นมา

Q : จัดฟันใส มีจำกัดอายุไหม? ต้องมีอายุเท่าไรถึงจะสามารถเข้ารับการจัดฟันแบบอินวิสไลน์ได้

A : ทันตแพทย์จัดฟันที่ Denta-joy สามารถให้การรักษาการจัดฟันแบบอินวิสไลน์ ได้หลายกลุ่มคนไข้ เริ่มตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่ที่มีฟันกรามครบแล้ว

Q : จัดฟันใส ไม่เจ็บ จริงไหม

A : หลายคนมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้สึกระคายเคืองและไม่สะดวกสบายในช่วง 2-3 วันแรกของการรักษาแต่ละขั้นตอน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของการจัดฟัน และจะมีความรู้สึกถึงแรงกดและดันของฟันอยู่ด้วย ซึ่งหมายถึงระบบการจัดฟันแบบอินวิสไลน์กำลังทำงานอยู่ โดยค่อยๆ เคลื่อนฟันไปตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ตามวิธีการรักษาให้มีความฝืดต่ำ ฟันเคลื่อนได้เร็ว และเจ็บน้อยกว่า เนื่องจากไม่มีความตึงของยาง

Q : เด็กจัดฟันใสได้ไหม แล้วจัดฟันได้ตอนอายุเท่าไร

A : โดยทั่วไปแล้วการจัดฟันควรเริ่มให้เร็วที่สุดเพื่อให้ปัญหาของฟันได้รับการแก้ไข โดยอายุที่เหมาะสมกับการจัดฟันจะอยู่ที่ช่วงวัยรุ่น อายุ 12 -15 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ฟันน้ำนมหลุดออกหมดแล้ว และฟันแท้ก็ขึ้นมาจนครบหมดแล้ว

Q : วิธีเลือกคลินิกจัดฟันใส ที่ไหนดี

A : คลินิกจัดฟันใสที่ดี ควรเลือกจากหลักการเบื้องต้นดังนี้  มาตรฐานและความปลอดภัยของคลินิก ความเชี่ยวชาญของทันตแพทย์ รางวัลการันตีความสำเร็จ และความเชี่ยวชาญของจำนวนเคสการรักษา ราคาและวิธีการชำระ  รีวิวและผลงานการจัดฟัน การให้บริการ ดูแลหลังการใช้บริการ ความสะดวกในการเดินทาง เป็นต้น

Q : จัดฟันใส ใช้เวลาเท่าไร

A : ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดฟันใส ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของแต่ละบุคคล ร่วมกับการวินิจฉัยของทันตแพทย์ อีกทั้งยังมีเรื่องของวินัยในการใส่เครื่องมือจัดฟันใสด้วย ซึ่งในบางเคสอาจใช้เวลาไม่ถึง 1 ปี *กรณีที่ไม่ซับซ้อนและมีวินัยในการใส่เครื่องมือจัดฟันใสอย่างเคร่งครัด

Q : จัดฟันใสต้องใช้รีเทนเนอร์ใหม

A : เมื่อจัดฟันใสสำเร็จเรียบร้อยแล้ว เราแนะนำให้ใส่เครื่องคงสภาพฟัน รีเทนเนอร์ (Retainer) เพื่อคงรักษารูปแบบฟันเอาไว้ไม่ให้มีการเคลื่อนออกเปลี่ยนทิศทางจากเดิมที่จัดเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถเลือกใส่เป็นเวลาได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

จัดฟันใส_จัดฟันแบบใส_จัดฟันแบบมองไม่เห็น_invisalign_อินวิสไลน์
จัดฟันใส_invisalign

สะดวกสบายและง่ายกว่า
ด้วยการจัดฟันใสอินวิสไลน์

เป็นการใช้เครื่องมือจัดฟันที่มีความใสซึ่งสามารถถอดออกได้ และออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับคนไข้แต่ละบุคคล โดยวางแผนการรักษาในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า Clincheck ซึ่งสามารถแสดงแผนการรักษาออกมาในรูปแบบ วิดีโอ 3D โดยเครื่องมือสำหรับดัดฟันแบบใสนี้สามารถทำให้ฟันของคุณเรียงตัวได้สวยงาม โดยที่ไม่มีใครรู้ ต่างจากการจัดฟันแบบเหล็กทั่วไป โดยเครื่องมือจัดฟันแต่ละชุดจะค่อยๆ จัดเรียงฟันอย่างเป็นธรรมชาติ

นัดหมายจัดฟัน ปรึกษาฟรี

9000 เคส

เดนต้าจอย เป็นผู้นำนวัตกรรมจัดฟันใส Invisalign เข้ามาเป็นเจ้าแรกในไทย ได้ออกแบบรอยยิ้ม และเป็นผู้ให้การรักษา ด้วยการจัดฟันแบบใส ที่มีจำนวนเคสมากที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

9000 เคส

เดนต้าจอย เป็นผู้นำนวัตกรรมจัดฟันใส Invisalign เข้ามาเป็นเจ้าแรกในไทย ได้ออกแบบรอยยิ้ม และเป็นผู้ให้การรักษา ด้วยการจัดฟันแบบใส ที่มีจำนวนเคสมากที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

9000 เคส

เดนต้าจอย เป็นผู้นำนวัตกรรมจัดฟันใส Invisalign เข้ามาเป็นเจ้าแรกในไทย ได้ออกแบบรอยยิ้ม และเป็นผู้ให้การรักษา ด้วยการจัดฟันแบบใส ที่มีจำนวนเคสมากที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายละเอียดการจัดฟันใส Invisalign

ขอแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดฟันใส เพื่อให้คุณมั่นใจ แล้วพร้อมเริ่มต้นจัดฟันใสกับ เดนต้าจอย

การจัดฟันใส Invisalign คืออะไร

การจัดฟันใส Invisalign คือ การรักษาความผิดปกติ ของการเรียงฟัน การสบฟันรวมทั้งปัญหาความผิดปกติของขนาดและความสัมพันธ์ของขากรรไกรต่อใบหน้า ด้วยเครื่องมือที่เป็นพลาสติกใส สามารถถอดและใส่ได้เอง เครื่องมือจัดฟันจะถูกออกแบบมาให้พอดีกับโครงสร้างฟันของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี ซึ่งจะใช้เวลาน้อยกว่าการจัดฟันแบบเหล็กประมาณ 30% ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของแต่ละคน

การจัดฟันช่วยแก้ไข การเรียงตัวของฟันที่สบกันผิดปกติ และเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ เช่น ฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันไม่สบกัน การมีช่องว่างระหว่างฟัน ปรับการเรียงตัวของฟันและขากรรไกร อีกทั้งยังช่วยปรับโครงหน้าให้เข้ารูป ซึ่งเป็นการช่วยปรับบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้น เสริมสร้างความมั่นใจ มีรอยยิ้มที่สวยงาม อีกทั้งยังช่วยให้มีสุขภาพช่องปากที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

หลักการทำงาน เครื่องมือจัดฟันใส

หลักการทำงานของการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) เมื่อก่อนนี้เราจะเห็นได้ว่า การจัดฟันแบบเหล็กทั่วไปนั้น มีประสิทธิภาพทำให้ฟันตรงและเรียงตัวกันอย่างสวยงาม โดยการใช้ bracket เป็นตัวบีบฟันเพื่อให้ฟันจัดเรียงกันและมีการเปลี่ยนยาง elastic เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาด้วย แต่ปัจจุบันนี้ด้วยนวัตกรรมใหม่อย่าง “การจัดฟันแบบใส (Invisalign)” นั้น มีประสิทธิภาพแบบเดียวกันกับการจัดฟันแบบเหล็กทั่วไป ซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกถึงความแตกต่าง และไม่เหมือนใครในขณะที่คุณจัดฟันอยู่ ด้วยวิธีที่จะทำให้คุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนของการจัดฟันแบบอินวิสไลน์เริ่มต้นด้วยการจัดทำเครื่องมือจัดฟันชนิดใสที่สามารถถอดออกได้ และทำขึ้นเป็นของแต่ละบุคคลเพื่อให้พอดีกับฟันของคนไข้ และเครื่องมือนั้นจะทำหน้าที่ควบคุมแรงกดและดันของฟัน เพื่อให้ฟันเคลื่อนไปสู่ตำแหน่งที่แพทย์จัดฟันกำหนดไว้ โดยทันตแพทย์จัดฟันจะเป็นผู้ออกแบบแผนการรักษาด้วยโปรแกรมภาพสามมิติ (Clincheck) ที่จะแสดงภาพของการเคลื่อนที่ของฟันแต่ละขั้นตอน จากวันที่เริ่มใส่เครื่องมือจัดฟันใส ไปจนกระทั่งฟันเรียงตัวกันออกมาอย่างสวยงาม เครื่องมือจัดฟันนั้นจะทำงานตามขั้นตอนต่างๆ ดังภาพสามมิติที่แสดงไว้ โดยเครื่องมือจัดฟันแต่ละชุดจะมีการกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้ฟันเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่วางแผนไว้ หลักการทำงานจะคล้ายกับการจัดฟันแบบเหล็กทั่วไป แต่สิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดคือ การทำงานของเครื่องมือจัดฟันจะถูกควบคุมให้ทำงานไปพร้อมๆ กับระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแต่ละขั้นตอน ซึ่งทำให้ฟันสามารถเคลื่อนที่ได้ตามวิธีการที่ทันตแพทย์จัดฟันกำหนดไว้แล้ว ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการทำงานเป็นไปตามระบบด้วย นอกจากนี้ ทุกๆ 2 สัปดาห์ คุณจะต้องทำการเปลี่ยนเครื่องมือจัดฟันแบบใส (Invisalign) ชุดใหม่ให้เป็นตามขั้นตอนต่างๆ และเครื่องมือจัดฟันแบบนี้ จะทำให้คุณรู้สึกสะดวกสบาย และไม่มีใครสามารถรู้ว่าคุณจัดฟันแม้กำลังสวมใส่เครื่องมืออยู่ก็ตาม

การจัดฟันใสอินวิสไลน์ (Invisalign)
ที่เดนต้าจอยมีกี่แบบ

INVISALIGN EXPRESS
การจัดฟันใสแบบ Invisalign Express เป็นการจัดฟันใสสำหรับคนไข้ที่มีฟันซ้อนเกเล็กน้อย ซึ่งจะมีจำนวนเครื่องมือไม่เกิน 7 ชิ้น โดยจะใช้เวลาในการจัดฟันประมาณ 3-4 เดือน

INVISALIGN LITE
เหมาะสำหรับผู้ที่มีความผิดปกติในการเรียงตัว ของฟันเล็กน้อยหรือมีฟันซ้อนเกหลังการจัดฟัน เนื่องจากไม่ได้ใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainers) โดยทันตแพทย์จัดฟันสามารถเรียงฟันให้ปกติได้โดยใช้เครื่องมือจัดฟันใสแบบ Invisalign lite ตั้งแต่ 8-14 คู่ และใช้เวลาในการจัดฟันประมาณ 6-7 เดือน

INVISALIGN MODERATE
การจัดฟันใสแบบ Invisalign Moderate เป็นการจัดฟันใสสำหรับคนไข้ที่มีฟันซ้อนเก ค่อนข้างมาก อาจเคยจัดฟัน หรือไม่เคยจัดฟันมาก่อน โดยการจัดฟันแบบ Invisalign Moderate จะใช้เครื่องมือจัดฟันใสตั้งแต่ 14 คู่ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 26 คู่ และใช้เวลาในการจัดฟันโดยประมาณ 1 ปี แล้วแต่กรณี

INVISALIGN COMPREHENSIVE
การจัดฟันใสแบบ Invisalign Comprehensive เป็นการจัดฟันสำหรับคนไข้ที่มีฟันซ้อนเกมาก หรือมีความซับซ้อน อาจเป็นฟันที่เคยจัดมาก่อนหรือไม่ก็ตาม การจัดฟันแบบ Invisalign Comprehensive จะใช้เครื่องมือจัดฟันแบบไม่จำกัดจำนวนชิ้น สูงสุดไม่เกิน 99 ชิ้น และใช้เวลาโดยประมาณในการจัดฟัน 1-4 ปี แล้วแต่ทางทันตแพทย์จะพิจารณา

ประโยชน์ของการจัดฟันแบบใส

จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยพบว่าการจัดฟันใสแบบอินวิสไลน์สามารถช่วยทำให้สุขภาพเหงือกดีขึ้นได้ เนื่องจากการจัดฟันที่ถูกต้องจะทำให้เหงือกบริเวณรอบๆ ฟันเข้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งนำไปสู่สุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นด้วย เนื่องจากการทำความสะอาดง่ายขึ้น โดยยังคงสามารถแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันได้ตามปกติ จึงช่วยลดปัญหาโรคฟันผุและโรคเหงือกได้

การจัดฟันแบบใสเหมาะกับใครบ้าง

เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย เป็นเทรนด์ของคนยุคใหม่ที่ไม่นิยมโชว์เหล็กดัดฟัน วัยรุ่น คนทำงานหรือผู้ใหญ่ ที่ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือ บุคลากรชั้นแนวหน้า นักธุรกิจ ดารา นักแสดง คนในวงการบันเทิง หรือ อาชีพที่ไม่สามารถใส่เหล็กดัดฟันได้ อย่างเช่น แอร์โฮสเตส เป็นต้น

การจัดฟันแบบใส เป็นที่นิยมในกลุ่มคนทั่วไปและวัยรุ่นทั้งในและต่างประเทศ เพราะในแง่การใช้งาน ถือว่าให้ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตที่มากกว่า ส่วนมุมมองของความรู้สึก การจัดฟันแบบใสนั้น ตอบโจทย์ผู้ที่ชอบความเรียบง่าย นิยมความเป็นส่วนตัว แถมการจัดฟันแบบใสก็ยังทำให้แต่ละคนสามารถปรับเปลี่ยนเป็นลุคต่าง ๆ ได้มากกว่าเดิม

การจัดฟันแบบใส แตกต่างจากการจัดฟันแบบอื่นอย่างไร

ด้วยนวัตกรรมการจัดฟันแบบใส (Invisalign) ทำให้ผู้ใช้บริการหลายร้อยหลายพันคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีรอยยิ้มที่น่ามหัศจรรย์มาแล้ว แล้วทำไมจัดฟันใสถึงจะไม่เหมาะกับคุณล่ะ?ถ้ารอยยิ้มของคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ดี การจัดฟันแบบใส (Invisalign) เป็นอีกทางเลือกที่คุณกำลังมองหาอยู่แน่นอน เพราะนวัตกรรมนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า มีประสิทธิภาพทางทันตกรรมจัดฟันและใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก และเป็นนวัตกรรมที่กำลังมาแรงในศตวรรษที่ 21 นี้ อีกด้วย จนสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้

CLINCHECK คืออะไร

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งแสดงแผนการรักษาเป็น 3D แอนิเมชัน ตามการวางแผนของทันตแพทย์ ซึ่งสามารถบอกได้ถึงจำนวนเทรย์ และระยะเวลาในการจัดฟัน ให้การเคลื่อนฟันเป็นไปตามตำแหน่งในช่วงเวลาที่เหมาะสม

การเตรียมตัวจัดฟันใส และขั้นตอนการรักษา

ก่อนการติดเครื่องมือจัดฟัน จะต้องเคลียร์ช่องปากให้เรียบร้อย เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน หรือ ผ่าฟันคุด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสุขภาพช่องปาก และฟัน ก่อนที่จะทำการติดเครื่องมือจัดฟัน เพราะถ้าได้ติดเครื่องมือจัดฟันไปแล้ว แล้วต้องทำการอุดฟัน หรือ ทำการรักษาฟันใดๆ จะทำให้การรักษานั้นยุ่งยาก และทำด้วยความลำบากมากยิ่งขึ้น และเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาฟันผุ เหงือกอักเสบ ในระหว่างการจัดฟัน

การดูแลช่องปาก ระหว่างการจัดฟัน

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ควรใส่เครื่องมือจัดฟันทุกวัน โดยใส่เครื่องมือแต่ละชุดเป็นเวลา 2 สัปดาห์ สามารถถอดออกได้เฉพาะเวลารับประทานอาหาร แปรงฟัน และใช้ไหมขัดฟันเท่านั้น ระยะเวลาในการรักษาอยู่ที่ประมาณ 9-15 เดือน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม คุณควรเข้ามาพบแพทย์จัดฟันทุกๆ 6 สัปดาห์ เพื่อดูความคืบหน้าของการรักษาให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ และควรปฎิบัติเพิ่มเติมดังนี้

 • ทำความสะอาดฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร โดยใช้แปรงสีฟันและไหมขัดฟันร่วมด้วย
 • เลือกใช้ยาสีฟัน และน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์
 • หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารเหนียว แข็ง เพราะจะทำให้เครื่องมือหลุดได้

หลังจัดฟันเรียบร้อยแล้ว ขอแนะนำให้ใส่เครื่องคงสภาพฟัน (Retainer) เพื่อคงรักษารูปแบบฟันเอาไว้ไม่ให้มีการเคลื่อนออกเปลี่ยนทิศทางจากเดิมที่จัดเรียบร้อยแล้ว

ทำไมจึงควรจัดฟันใสที่เดนต้าจอย

ทีมทันตแพทย์ ระดับแนวหน้าของประเทศไทย

ทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาจะต้องผ่านการอบรมจาก Align Techonology Inc. ก่อนเท่านั้นปัจจุบันคลินิกเดนต้าจอยมีทีมแพทย์ที่ผ่านการอบรม และมีประสบการณ์ด้านการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์มากมายหลายท่าน นำทีมทันตแพทย์จัดฟันโดยทันตแพทย์นรันทร์ จิวังกูร ผู้ก่อตั้งคลินิกทันตกรรมเดนต้าจอย

ทันตแพทย์นรันทร์ จิวังกูร จบการศึกษาทางด้านทันตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และศึกษาต่อที่ Temple University, School of Dentistry, Philadelphia, Pennsylvania, USA ด้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน และในปี 1990 ท่านก็ได้รับ Diplomate of American Board of Orthodontics ซึ่งเป็นเกียรติอย่างมากสำหรับทันตแพทย์จัดฟัน ท่านได้เริ่มทำการรักษาด้วยการจัดฟันด้านในตั้งแต่ปี 1983 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บุกเบิกการรักษาประเภทนี้ในประเทศไทย และยังได้ริเริ่มการรักษา แบบการจัดฟันแบบใส อินวิสไลน์ (Invisalign) ตั้งแต่มกราคมปี 2000 และทันตแพทย์นรันทร์ก็ยังเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา Invisalign ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Invisalign Asia-Pacific Advisory Board) อีกด้วย

ทำความรู้จักกับทีมทันตแพทย์ทั้งหมด >

ผลงานและการรับรองมาตรฐาน

 • Top 2 in Asia Pacific
 • Top 1 in Southeast Asia
 • First official invisalign accreditation since 2001
 • ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2015
 • Invisalign Red Diamond Provider since 2018
 • Only Invisalign Red Diamond Provider in Southeast Asia since 2019
 • Invisalign Top Providers & Lifetime Achievement 8,000 cases (2023)
รางวัล Invisalign คืออะไร

ราคาจัดฟันแบบใส มาตรฐาน INVISALIGN

 • Invisalign Express (เครื่องมือ 7 ชิ้น) ราคาการรักษา 120,000 บาท
 • Invisalign lite (เครื่องมือ 14 ชิ้น) ราคาการรักษา 140,000 บาท
 • Invisalign Moderate (เครื่องมือ 26 ชิ้น) ราคาการรักษา 180,000 บาท
 • Invisalign Comprehensive (ไม่จำกัดจำนวนเครื่องมือ และเป็นเคสไม่ถอนฟัน) ราคาการรักษา 200,000 บาท
 • Invisalign Comprehensive (ไม่จำกัดจำนวนเครื่องมือ และเป็นเคสถอนฟัน) ราคาการรักษา 220,000 บาท

*ทั้งนี้ ราคามีอัตราพิเศษ (สำหรับอาจารย์ทันตแพทย์ และทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ) อาจมีราคาที่สูงกว่าตามดุลพินิจของเคสการรักษา

ราคาโปรโมชันจัดฟันแบบใส Invisalign จะอยู่ที่ 59,000 – 300,000 บาท โดยราคานี้ยังไม่รวมกับการตรวจสภาพฟันก่อนจัดฟันและการทำเครื่องมือคงสภาพฟัน

สำหรับผู้ที่สนใจการจัดฟันแบบใส Invisalign หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ Line Official: @dentajoy หรือโทร 095-491-8659

คำถามที่พบบ่อย : การจัดฟันใส Invisalign

Q : มีวิธีเลือกทันตแพทย์จัดฟันใสอย่างไร เพื่อเข้ารับการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์

A : การจัดฟันแบบอินวิสไลน์นั้น ควรเลือกใช้บริการกับทันตแพทย์จัดฟันหรือทันตแพทย์ทั่วไปที่ได้รับการฝึกอบรม จนผ่านการรับรองก่อน เพื่อให้การรักษาจัดฟันได้ผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งทันตแพทย์จัดฟันของ Denta-joy ได้รับการรับรองและได้รับรางวัล Invisalign Provider จาก Invisalign International ต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2001 เป็นต้นมา

Q : จัดฟันใส มีจำกัดอายุไหม? ต้องมีอายุเท่าไรถึงจะสามารถเข้ารับการจัดฟันแบบอินวิสไลน์ได้

A : ทันตแพทย์จัดฟันที่ Denta-joy สามารถให้การรักษาการจัดฟันแบบอินวิสไลน์ ได้หลายกลุ่มคนไข้ เริ่มตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่ที่มีฟันกรามครบแล้ว

Q : จัดฟันใส ไม่เจ็บ จริงไหม

A : หลายคนมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้สึกระคายเคืองและไม่สะดวกสบายในช่วง 2-3 วันแรกของการรักษาแต่ละขั้นตอน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของการจัดฟัน และจะมีความรู้สึกถึงแรงกดและดันของฟันอยู่ด้วย ซึ่งหมายถึงระบบการจัดฟันแบบอินวิสไลน์กำลังทำงานอยู่ โดยค่อยๆ เคลื่อนฟันไปตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ตามวิธีการรักษาให้มีความฝืดต่ำ ฟันเคลื่อนได้เร็ว และเจ็บน้อยกว่า เนื่องจากไม่มีความตึงของยาง

Q : เด็กจัดฟันใสได้ไหม แล้วจัดฟันได้ตอนอายุเท่าไร

A : โดยทั่วไปแล้วการจัดฟันควรเริ่มให้เร็วที่สุดเพื่อให้ปัญหาของฟันได้รับการแก้ไข โดยอายุที่เหมาะสมกับการจัดฟันจะอยู่ที่ช่วงวัยรุ่น อายุ 12 -15 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ฟันน้ำนมหลุดออกหมดแล้ว และฟันแท้ก็ขึ้นมาจนครบหมดแล้ว

Q : วิธีเลือกคลินิกจัดฟันใส ที่ไหนดี

A : คลินิกจัดฟันใสที่ดี ควรเลือกจากหลักการเบื้องต้นดังนี้  มาตรฐานและความปลอดภัยของคลินิก ความเชี่ยวชาญของทันตแพทย์ รางวัลการันตีความสำเร็จ และความเชี่ยวชาญของจำนวนเคสการรักษา ราคาและวิธีการชำระ  รีวิวและผลงานการจัดฟัน การให้บริการ ดูแลหลังการใช้บริการ ความสะดวกในการเดินทาง เป็นต้น

Q : จัดฟันใส ใช้เวลาเท่าไร

A : ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดฟันใส ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของแต่ละบุคคล ร่วมกับการวินิจฉัยของทันตแพทย์ อีกทั้งยังมีเรื่องของวินัยในการใส่เครื่องมือจัดฟันใสด้วย ซึ่งในบางเคสอาจใช้เวลาไม่ถึง 1 ปี *กรณีที่ไม่ซับซ้อนและมีวินัยในการใส่เครื่องมือจัดฟันใสอย่างเคร่งครัด

Q : จัดฟันใสต้องใช้รีเทนเนอร์ใหม

A : เมื่อจัดฟันใสสำเร็จเรียบร้อยแล้ว เราแนะนำให้ใส่เครื่องคงสภาพฟัน รีเทนเนอร์ (Retainer) เพื่อคงรักษารูปแบบฟันเอาไว้ไม่ให้มีการเคลื่อนออกเปลี่ยนทิศทางจากเดิมที่จัดเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถเลือกใส่เป็นเวลาได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้นดูแลฟันกับเดนต้าจอยง่าย ๆ แค่ลงทะเบียน


เริ่มต้นดูแลฟันกับเดนต้าจอยง่าย ๆ แค่ลงทะเบียน


เริ่มต้นดูแลฟันกับเดนต้าจอยง่าย ๆ
แค่ลงทะเบียน


สำหรับผู้ที่สนใจการจัดฟัน และการทันตกรรมเพื่อความงามในราคาสมเหตุสมผล คลินิกทันตกรรม Denta-joy คือผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ เราพร้อมให้คำปรึกษาและรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line Official: @dentajoy
โทร 095-491-8659