ฟันเรียงสวย หมดปัญหาการสบฟันด้วยการจัดฟันแบบใส

ฟันเรียงสวย หมดปัญหาการสบฟันด้วยการจัดฟันแบบใส invisalign

มีปัญหาการสบฟัน การเคี้ยวอาหารลำบาก หรือฟันเรียงตัวไม่สวย การจัดฟันใส invisalign ช่วยคุณได้ สังเกตได้จากรูปก่อนและหลังการจัดฟันใส