เดนต้าจอย ร่วมแสดงความยินดี “บริษัท อะไลน์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด” เปิด Bangkok Invisalign Centre แห่งแรกในกรุงเทพฯ

งานเปิดร้าน Invisalign Center

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ทพญ.นรุณา จิวังกูร General Manager เป็นตัวแทน บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัด (คลินิกเดนต้าจอย) ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี Mrs. Julie Tay Senior Vice President & Managing Director, Asia Pacific บริษัท อะไลน์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในการเปิด Bangkok Invisalign Centre สยามสแควร์ ซ.7 ซึ่งถือเป็นศูนย์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดฟันแบบใสที่จะทำให้ผู้บริโภคได้สัมผัส และเข้าใจถึงการรักษาการจัดฟันแบบใส Invisalign เบื้องต้นได้ดีขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลของเครื่องมือและกระบวนการการจัดฟันแบบใส Invisalign ว่าแตกต่างจากการจัดฟันแบบอื่นๆ อย่างไร

อย่างไรก็ตาม คลินิกเดนต้าจอย (Denta-joy) เป็นผู้นำเข้าการให้บริการการจัดฟันแบบใส Invisalign ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย เริ่มต้นตั้งแต่มกราคม ปี ค.ศ. 2001 ซึ่งเป็นการเริ่มต้นให้บริการหลังจากมีเริ่มต้นการรักษาการจัดฟันแบบใส Invisalign ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพียง 1 ปี ซึ่งเริ่มต้นในปี ค.ศ.2000

นอกจากนี้ในเดือนสิงหาคม ปี 2014 คลินิกเดนต้าจอย ยังได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท อะไลน์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็น Flagship Clinic อย่างเป็นทางการแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันมายาวนาน และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการรักษาที่ดีที่สุดในด้านการจัดฟันแบบใส Invisalign