ผ่าตัดขากรรไกรTH

การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร
คืออะไร

การจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร คือ การรักษาและแก้ไขความผิดปกติของการสบฟันที่เกิดจากความไม่สมดุลของกระดูกขากรรไกร โดยเป็นการทำงานและวางแผนการรักษาร่วมกันระหว่างทันตแพทย์จัดฟันและทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปาก

ก่อนจัดฟันทําไมต้องผ่าตัดขากรรไกร
ประโยชน์และข้อดีมีอะไรบ้าง

 • ช่วยแก้ไขปัญหารูปหน้าที่ดูไม่สมดุลให้กลับมามีสัดส่วนของใบหน้าที่เหมาะสม
 • ช่วยปรับแก้การสบฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
 • ป้องกันและหลีกเลี่ยงผลกระทบของการสบฟันที่ไม่ถูกต้อง ที่จะส่งผลกระทบต่อกระดูกข้อต่อขากรรไกร
 • ทำให้สามารถปิดริมฝีปากได้สนิทและสามารถออกเสียงพยัญชนะได้ชัดเจนขึ้น
 • เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
JawSurgery02

การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร เปลี่ยนรูปหน้าให้ดียิ่งขึ้น

รีวิวจัดฟันจากผู้ใช้บริการตัวจริง

เริ่มต้นจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

ขั้นตอนการรักษา

1. พบทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟัน เพื่อตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น หาแนวทางในการรักษาและเลือกวิธีการรักษา ดูความเหมาะสมและความสะดวกของคนไข้ จากทันตแพทย์จัดฟันจะวิเคราะห์และวางแผนการรักษาร่วมกับทันตแพทย์ด้านศัลยแพทย์ช่องปาก ซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีคือ

1.1 การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรก่อนการรักษาจัดฟัน วิธีนี้ทันตแพทย์จัดฟันจะวิเคราะห์และวางแผนการรักษาเตรียมการไว้ล่วงหน้า หลังจากที่คนไข้ผ่าตัดขากรรไกรเรียบร้อย จึงเริ่มต้นทำการรักษาจัดฟันต่อ

1.2 การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน วิธีนี้คนไข้จะต้องรับการรักษามาระยะหนึ่งก่อน เพื่อให้มีการเรียงตัวของฟันและการสบฟันอยู่ในระดับที่เหมาะสม แล้วจึงเข้ารับการผ่าตัดกระดูกขากรรไกร ซึ่งภายหลังการผ่าตัด อาจต้องรับการรักษาจัดฟันต่ออีกเล็กน้อย เพื่อปรับการเรียงฟันและการสบฟันให้สมบูรณ์ที่สุด

ข้อจำกัดของการรักษา

ผู้เข้ารับบริการหรือทำการรักษาจะต้องอยู่ในช่วงอายุที่ไม่มีภาวะของการเจริญเติบโต

จัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกรที่ไหนดี ราคาเท่าไร

การจัดฟันผ่าตัดขากรรไกรควรเลือกสถานบริการหรือคลินิกทันตกรรมที่ได้มาตรฐานและมีราคาค่ารักษาที่เหมาะสม ควรเป็นคลินิกที่น่าเชื่อถือ มีความสะอาด และมีความปลอดภัยสูง อีกทั้งยังต้องมีทันตแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงด้วย โดยเดนต้าจอยคือคลินิกทันตกรรมที่เปิดให้บริการและได้รับความไว้วางใจมายาวนานกว่า 40 ปี และมีสาขากว่า 8 สาขา สำหรับการผ่ากรามร่วมกับการจัดฟันกับคลินิกทันตกรรมเดนต้าจอย ราคาจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์เฉพาะทาง

นัดหมาย ปรึกษาฟรี ทันตแพทย์เฉพาะทาง


นัดหมายปรึกษาฟรี ทันตแพทย์เฉพาะทาง


นัดหมายปรึกษาฟรี
ทันตแพทย์เฉพาะทาง


คำถามที่พบบ่อย : การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

Q : การจัดฟันใช้ระยะเวลานานเท่าไร

A : ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สภาพฟันเริ่มต้นของคนไข้ การให้ความร่วมมือของคนไข้เช่น มาตามนัดที่ทันตแพทย์นัด ไม่ทำเครื่องมือหลุดบ่อยๆ โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาจะอยู่ในช่วง 18-36 เดือน

Q : ก่อนจัดฟันต้องถอนฟันหรือไม่

A : ขึ้นอยู่กับการตรวจของทันตแพทย์จัดฟัน แต่โดยทั่วไปคนไข้ที่มีฟันซ้อนเก หรือฟันยื่นมากอาจจะต้องถอนฟันร่วมด้วย เพื่อให้การรักษาได้ผลดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Q : จัดฟันแบบดามอน กับแบบธรรมดา ต่างกันอย่างไร

A : ดามอน เป็นแบร็กเก็ตประเภทหนึ่งที่ใช้การปิดเปิดประตูเพื่อใส่และยึดลวด แทนที่จะใช้ยางในการรัดลวด ทำให้มีความฝืดต่ำ ฟันเคลื่อนได้เร็ว และเจ็บน้อยกว่า เนื่องจากไม่มีความตึงของยาง

ผ่าตัดขากรรไกรTH

การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรคืออะไร

การจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร คือ การรักษาและแก้ไขความผิดปกติของการสบฟันที่เกิดจากความไม่สมดุลของกระดูกขากรรไกร โดยเป็นการทำงานและวางแผนการรักษาร่วมกันระหว่างทันตแพทย์จัดฟันและทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปาก

JawSurgery02

ก่อนจัดฟันทําไมต้องผ่าตัดขากรรไกร
ประโยชน์และข้อดีมีอะไรบ้าง

 • ช่วยแก้ไขปัญหารูปหน้าที่ดูไม่สมดุลให้กลับมามีสัดส่วนของใบหน้าที่เหมาะสม
 • ช่วยปรับแก้การสบฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
 • ป้องกันและหลีกเลี่ยงผลกระทบของการสบฟันที่ไม่ถูกต้อง ที่จะส่งผลกระทบต่อกระดูกข้อต่อขากรรไกร
 • ทำให้สามารถปิดริมฝีปากได้สนิทและสามารถออกเสียงพยัญชนะได้ชัดเจนขึ้น
 • เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี

การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร เปลี่ยนรูปหน้าให้ดียิ่งขึ้น

รีวิวจัดฟันจากผู้ใช้บริการตัวจริง

เริ่มต้นจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

ขั้นตอนการรักษา

1. พบทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟัน เพื่อตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น หาแนวทางในการรักษาและเลือกวิธีการรักษา ดูความเหมาะสมและความสะดวกของคนไข้ จากทันตแพทย์จัดฟันจะวิเคราะห์และวางแผนการรักษาร่วมกับทันตแพทย์ด้านศัลยแพทย์ช่องปาก ซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีคือ

1.1 การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรก่อนการรักษาจัดฟัน วิธีนี้ทันตแพทย์จัดฟันจะวิเคราะห์และวางแผนการรักษาเตรียมการไว้ล่วงหน้า หลังจากที่คนไข้ผ่าตัดขากรรไกรเรียบร้อย จึงเริ่มต้นทำการรักษาจัดฟันต่อ

1.2 การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน วิธีนี้คนไข้จะต้องรับการรักษามาระยะหนึ่งก่อน เพื่อให้มีการเรียงตัวของฟันและการสบฟันอยู่ในระดับที่เหมาะสม แล้วจึงเข้ารับการผ่าตัดกระดูกขากรรไกร ซึ่งภายหลังการผ่าตัด อาจต้องรับการรักษาจัดฟันต่ออีกเล็กน้อย เพื่อปรับการเรียงฟันและการสบฟันให้สมบูรณ์ที่สุด

ข้อจำกัดของการรักษา

ผู้เข้ารับบริการหรือทำการรักษาจะต้องอยู่ในช่วงอายุที่ไม่มีภาวะของการเจริญเติบโต

จัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกรที่ไหนดี ราคาเท่าไร

การจัดฟันผ่าตัดขากรรไกรควรเลือกสถานบริการหรือคลินิกทันตกรรมที่ได้มาตรฐานและมีราคาค่ารักษาที่เหมาะสม ควรเป็นคลินิกที่น่าเชื่อถือ มีความสะอาด และมีความปลอดภัยสูง อีกทั้งยังต้องมีทันตแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงด้วย โดยเดนต้าจอยคือคลินิกทันตกรรมที่เปิดให้บริการและได้รับความไว้วางใจมายาวนานกว่า 40 ปี และมีสาขากว่า 8 สาขา สำหรับการผ่ากรามร่วมกับการจัดฟันกับคลินิกทันตกรรมเดนต้าจอย ราคาจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์เฉพาะทาง

นัดหมาย ปรึกษาฟรี ทันตแพทย์เฉพาะทาง


นัดหมายปรึกษาฟรี ทันตแพทย์เฉพาะทาง


นัดหมายปรึกษาฟรี
ทันตแพทย์เฉพาะทาง


คำถามที่พบบ่อย : การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

Q : การจัดฟันใช้ระยะเวลานานเท่าไร

A : ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สภาพฟันเริ่มต้นของคนไข้ การให้ความร่วมมือของคนไข้เช่น มาตามนัดที่ทันตแพทย์นัด ไม่ทำเครื่องมือหลุดบ่อยๆ โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาจะอยู่ในช่วง 18-36 เดือน

Q : ก่อนจัดฟันต้องถอนฟันหรือไม่

A : ขึ้นอยู่กับการตรวจของทันตแพทย์จัดฟัน แต่โดยทั่วไปคนไข้ที่มีฟันซ้อนเก หรือฟันยื่นมากอาจจะต้องถอนฟันร่วมด้วย เพื่อให้การรักษาได้ผลดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Q : จัดฟันแบบดามอน กับแบบธรรมดา ต่างกันอย่างไร

A : ดามอน เป็นแบร็กเก็ตประเภทหนึ่งที่ใช้การปิดเปิดประตูเพื่อใส่และยึดลวด แทนที่จะใช้ยางในการรัดลวด ทำให้มีความฝืดต่ำ ฟันเคลื่อนได้เร็ว และเจ็บน้อยกว่า เนื่องจากไม่มีความตึงของยาง

ผ่าตัดขากรรไกรTH

การจัดฟันร่วมกับ
การผ่าตัดขากรรไกรคืออะไร

การจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร คือ การรักษาและแก้ไขความผิดปกติของการสบฟันที่เกิดจากความไม่สมดุลของกระดูกขากรรไกร โดยเป็นการทำงานและวางแผนการรักษาร่วมกันระหว่างทันตแพทย์จัดฟันและทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปาก

JawSurgery02

ก่อนจัดฟันทําไมต้องผ่าตัดขากรรไกร ประโยชน์และข้อดีมีอะไรบ้าง

 • ช่วยแก้ไขปัญหารูปหน้าที่ดูไม่สมดุลให้กลับมามีสัดส่วนของใบหน้าที่เหมาะสม
 • ช่วยปรับแก้การสบฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
 • ป้องกันและหลีกเลี่ยงผลกระทบของการสบฟันที่ไม่ถูกต้อง ที่จะส่งผลกระทบต่อกระดูกข้อต่อขากรรไกร
 • ทำให้สามารถปิดริมฝีปากได้สนิทและสามารถออกเสียงพยัญชนะได้ชัดเจนขึ้น
 • เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี

การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร เปลี่ยนรูปหน้าให้ดียิ่งขึ้น

รีวิวจัดฟันจากผู้ใช้บริการตัวจริง

เริ่มต้นจัดฟันร่วมกับ
การผ่าตัดขากรรไกร

ขั้นตอนการรักษา

1. พบทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟัน เพื่อตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น หาแนวทางในการรักษาและเลือกวิธีการรักษา ดูความเหมาะสมและความสะดวกของคนไข้ จากทันตแพทย์จัดฟันจะวิเคราะห์และวางแผนการรักษาร่วมกับทันตแพทย์ด้านศัลยแพทย์ช่องปาก ซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีคือ

1.1 การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรก่อนการรักษาจัดฟัน วิธีนี้ทันตแพทย์จัดฟันจะวิเคราะห์และวางแผนการรักษาเตรียมการไว้ล่วงหน้า หลังจากที่คนไข้ผ่าตัดขากรรไกรเรียบร้อย จึงเริ่มต้นทำการรักษาจัดฟันต่อ

1.2 การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน วิธีนี้คนไข้จะต้องรับการรักษามาระยะหนึ่งก่อน เพื่อให้มีการเรียงตัวของฟันและการสบฟันอยู่ในระดับที่เหมาะสม แล้วจึงเข้ารับการผ่าตัดกระดูกขากรรไกร ซึ่งภายหลังการผ่าตัด อาจต้องรับการรักษาจัดฟันต่ออีกเล็กน้อย เพื่อปรับการเรียงฟันและการสบฟันให้สมบูรณ์ที่สุด

ข้อจำกัดของการรักษา

ผู้เข้ารับบริการหรือทำการรักษาจะต้องอยู่ในช่วงอายุที่ไม่มีภาวะของการเจริญเติบโต

จัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกรที่ไหนดี
ราคาเท่าไร

การจัดฟันผ่าตัดขากรรไกรควรเลือกสถานบริการหรือคลินิกทันตกรรมที่ได้มาตรฐานและมีราคาค่ารักษาที่เหมาะสม ควรเป็นคลินิกที่น่าเชื่อถือ มีความสะอาด และมีความปลอดภัยสูง อีกทั้งยังต้องมีทันตแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงด้วย โดยเดนต้าจอยคือคลินิกทันตกรรมที่เปิดให้บริการและได้รับความไว้วางใจมายาวนานกว่า 40 ปี และมีสาขากว่า 8 สาขา สำหรับการผ่ากรามร่วมกับการจัดฟันกับคลินิกทันตกรรมเดนต้าจอย ราคาจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์เฉพาะทาง

นัดหมาย ปรึกษาฟรี ทันตแพทย์เฉพาะทาง


นัดหมายปรึกษาฟรี ทันตแพทย์เฉพาะทาง


นัดหมายปรึกษาฟรี
ทันตแพทย์เฉพาะทาง


คำถามที่พบบ่อย :
การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

Q : การจัดฟันใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่

A : ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สภาพฟันเริ่มต้นของคนไข้ การให้ความร่วมมือของคนไข้เช่น มาตามนัดที่ทันตแพทย์นัด ไม่ทำเครื่องมือหลุดบ่อยๆ โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาจะอยู่ในช่วง 18-36 เดือน

Q : ก่อนจัดฟันต้องถอนฟันหรือไม่

A : ขึ้นอยู่กับการตรวจของทันตแพทย์จัดฟัน แต่โดยทั่วไปคนไข้ที่มีฟันซ้อนเก หรือฟันยื่นมากอาจจะต้องถอนฟันร่วมด้วย เพื่อให้การรักษาได้ผลดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Q : จัดฟันแบบดามอน กับแบบธรรมดา
ต่างกันอย่างไร

A : ดามอน เป็นแบร็กเก็ตประเภทหนึ่งที่ใช้การปิดเปิดประตูเพื่อใส่และยึดลวด แทนที่จะใช้ยางในการรัดลวด ทำให้มีความฝืดต่ำ ฟันเคลื่อนได้เร็ว และเจ็บน้อยกว่า เนื่องจากไม่มีความตึงของยาง

สำหรับผู้ที่สนใจการจัดฟัน และการทันตกรรมเพื่อความงามในราคาสมเหตุสมผล คลินิกทันตกรรม Denta-joy คือผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ เราพร้อมให้คำปรึกษาและรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line Official: @dentajoy
โทร 095-491-8659