นอนกรน | รักษาอาการนอนกรน | Denta-joy

การรักษาอาการนอนกรน

การหยุดหายใจขณะนอนหลับคืออะไร?

โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทตามสาเหตุของการเกิดอาการ ได้แก่ ประเภทปิดกั้น, ประเภทประสาทส่วนกลาง หรือประเภทผสม ซึ่งประเภทแรกนั้นเป็นแบบที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วย OSA ถึงแม้สาเหตุของอาการของทั้งสามประเภทนั้นจะแตกต่างกัน แต่ผู้ป่วยจะมีอาการเหมือนกัน คือ หยุดหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งอาการนี้สามารถเกิดขึ้นได้มากถึงร้อยครั้งในหนึ่งคืน และการหยุดหายใจแต่ละครั้งอาจมีระยะเวลานานถึงหนึ่งนาทีหรือมากกว่า ส่วนประเภทที่มีสาเหตุจากประสาทส่วนกลางนั้น เกิดจากการที่สมองไม่สามารถสั่งการให้กล้ามเนื้อระบบหายใจทำงาน และในประเภทผสม คือมีสาเหตุจากทั้งความผิดปกติจากการสั่งการของสมอง และการปิดกั้นในช่องทางเดินหายใจ

การหายใจแบบปกติ

การหายใจแบบติดขัด

Dentinore MAS
คือคำตอบของคุณ ใช่หรือไม่?

Dentinore MAS นั้นเป็นอุปกรณ์การรักษาที่ได้ผลสำหรับผู้ป่วย OSA ตั้งแต่ระดับเบาถึงปานกลาง ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ หรือ โรคOSA นั้น มีลักษณะที่เพดานปากด้านในค่อยๆหย่อนลงมาปิดช่องหลอดลม ทำให้ผู้ป่วยหายใจติดขัดหรือหยุดหายใจไปชั่วขณะ อาการของโรค OSA โดยส่วนมากแล้ว ผู้ป่วยมักจะอยู่ในระดับเบาถึงปานกลาง ซึ่งสามารถใช้ Dentinore MAS ในการรักษาได้ ระดับอาการของโรค OSA นั้นสามารถวัดได้ดังนี้

ข้อดีของ DENTINORE MAS

การทำงานของ SOMNOMED MAS

Somnomed MAS จะทำการปรับตำแหน่งของขากรรไกรล่างไปด้านหน้าเล็กน้อย เพื่อดึงให้ช่องทางเดินหายใจเปิดกว้างมากขึ้น และยังมีผลต่อเพดานอ่อนด้านในของช่องปาก ที่จะมีความตึงมากขึ้น ไม่ตกลงไปปิดทับทางเดินหายใจ ด้วยระบบกลไกที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วของ Somnomed MAS ครีบทั้งสองด้านของที่ครอบฟันชุดล่างนั้น จะทำที่จัดกรามด้านล่างให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง จึงสามารถอ้าหรือปิดปากได้ตามต้องการไม่ว่าในขณะนอนหลับ หรือทำกิจกรรมอื่น เช่น ดื่มน้ำ เป็นต้น

การวิจัย และการทดสอบทางการแพทย์

จากการวิจัย และตรวจสอบทางการแพทย์ ด้วย Somnomed MAS ™รุ่นก่อน โดยทางสถาบัน Department of Respiratory and Sleep Medicine ณ St George Hospital, Sydney ได้มีการทดสอบ และพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิผลสูง ในการรักษาอาการกรน และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โดยคนไข้ยอมรับการใช้เครื่องมือ และสามารถใช้ได้เป็นระยะเวลานาน จึงเป็นอีกทางเลือกในการรักษาโรค OSA นอกเหนือจากการใช้ CPAP ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรค OSA (Obstructive Sleep Apnea)

คำถามที่พบบ่อย: การรักษาอาการนอนกรน

Q: โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ มีกี่ประเภท?

A: โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทตามสาเหตุของการเกิดอาการ ได้แก่ ประเภทปิดกั้น, ประเภทประสาทส่วนกลาง หรือประเภทผสม

Q: โรค OSA หรือภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ คืออะไร ?

A: โรค OSA หรือ Obstructive Sleep Apnea นั้นคืออาการผิดปกติของร่างกายที่ผู้ป่วยจะมีอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับ โดยเกิดจากการที่ช่องทางเดินหายใจถูกปิดกั้นโดยสิ้นเชิง บางครั้งทำให้เกิดการหยุดหายใจยาวเป็นนาที

Q: มีเครื่องมืออะไรที่สามารถช่วยรักษาอาการนอนกรน?

A: เครื่องมือที่สามารถช่วยรักษาอาการนอนกรนได้ คือ Dentinore MAS

GETTING STARTED

ขั้นตอนที่ 1

พบทันตแพทย์ เพื่อรับคำปรึกษา (ทำการพิมพ์ปาก)

ขั้นตอนที่ 2

รับเครื่องมือ

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจติดตามผลการรักษา ตามที่ทันตแพทย์กำหนด

บทความที่เกี่ยวข้อง