การหยุดหายใจขณะนอนหลับคืออะไร?

โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทตามสาเหตุของการเกิดอาการ ได้แก่ ประเภทปิดกั้น, ประเภทประสาทส่วนกลาง หรือประเภทผสม ซึ่งประเภทแรกนั้นเป็นแบบที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วย Obstructive Sleep Apnea (OSA) ถึงแม้สาเหตุของอาการทั้งสามประเภทนั้นจะแตกต่างกัน แต่ผู้ป่วยจะมีอาการเหมือนกัน คือ หยุดหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งอาการนี้สามารถเกิดขึ้นได้มากถึงร้อยครั้งในหนึ่งคืน และการหยุดหายใจแต่ละครั้งอาจมีระยะเวลานานถึงหนึ่งนาทีหรือมากกว่า ส่วนประเภทที่มีสาเหตุจากประสาทส่วนกลางนั้น เกิดจากการที่สมองไม่สามารถสั่งการให้กล้ามเนื้อระบบหายใจทำงาน และในประเภทผสม คือมีสาเหตุจากทั้งความผิดปกติจากการสั่งการของสมอง และการปิดกั้นในช่องทางเดินหายใจ

ระบบการหายใจแบบปกติ

ระบบการหายใจแบบติดขัด

เริ่มต้นการรักษาอาการนอนกรน

“MAD for Anti-snoring
Mandibular Advancement Device for Anti-snoring”

MAD for Anti-snoring นั้นเป็นอุปกรณ์การรักษาที่ได้ผลสำหรับผู้ป่วย OSA ตั้งแต่ระดับเบาถึงปานกลาง ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ หรือ โรค OSA นั้น มีลักษณะที่เพดานปากด้านในค่อยๆ หย่อนลงมาปิดช่องหลอดลม ทำให้ผู้ป่วยหายใจติดขัดหรือหยุดหายใจไปชั่วขณะ อาการของโรค OSA โดยส่วนมากแล้ว ผู้ป่วยมักจะอยู่ในระดับเบาถึงปานกลาง ซึ่งสามารถใช้ Dentinore MAD ในการรักษาได้ ระดับอาการของโรค OSA นั้นสามารถวัดได้

การทำงานของ MAD for Anti-snoring

Dentinore MAD จะทำการปรับตำแหน่งของขากรรไกรล่างมาทางด้านหน้าเล็กน้อย เพื่อดึงให้ช่องทางเดินหายใจเปิดกว้างมากขึ้น และยังมีผลต่อเพดานอ่อนด้านในของช่องปาก ที่จะมีความตึงมากขึ้น ไม่ตกลงไปปิดกั้นทางเดินหายใจ ด้วยระบบกลไกที่ได้รับการออกแบบโดยทันตแพทย์ กำหนดให้อุปกรณ์มีส่วนที่ใช้ล็อคตำแหน่งของขากรรไกรล่าง และอุปกรณ์จะมีสองชิ้นของขากรรไกรล่างและขากรรไกรบนที่เป็นอืสระต่อกัน จึงสามารถอ้าหรือปิดปากได้ตามต้องการไม่ว่าในขณะนอนหลับ หรือทำกิจกรรมอื่น เช่น ดื่มน้ำ เป็นต้น

ข้อดีของ MAD for Anti-snoring

1. Dentinore MAD เป็นอุปกรณ์การรักษาโรค OSA และการกรน ที่ได้การรับรองทางการแพทย์

2. Dentinore MAD ช่วยลดอาการกรน และรักษาผู้ป่วยโรค OSA ที่ไม่ประสบความสำเร็จจากการรักษาด้วย CPAP

3. American Academy of Sleep medicineแนะนำการใช้อุปกรณ์ในช่องปาก เป็นทางเลือกแรกสำหรับการรักษาการกรน และโรค OSA ในระดับเบาถึงปานกลาง

การวิจัย และการทดสอบทางการแพทย์

จากการวิจัย และตรวจสอบทางการแพทย์ ด้วย Somnomed MAS ™รุ่นก่อน โดยทางสถาบัน Department of Respiratory and Sleep Medicine ณ St George Hospital, Sydney ได้มีการทดสอบ และพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิผลสูง ในการรักษาอาการกรน และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โดยคนไข้ยอมรับการใช้เครื่องมือ และสามารถใช้ได้เป็นระยะเวลานาน จึงเป็นอีกทางเลือกในการรักษาโรค OSA นอกเหนือจากการใช้ CPAP ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรค OSA 

คำถามที่พบบ่อย : การรักษาอาการนอนกรน

Q : โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ มีกี่ประเภท?

A : โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทตามสาเหตุของการเกิดอาการ ได้แก่ ประเภทปิดกั้น, ประเภทประสาทส่วนกลาง หรือประเภทผสม

Q : โรค OSA หรือภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ คืออะไร ?

A : โรค OSA หรือ Obstructive Sleep Apnea นั้นคืออาการผิดปกติของร่างกายที่ผู้ป่วยจะมีอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับ โดยเกิดจากการที่ช่องทางเดินหายใจถูกปิดกั้นโดยสิ้นเชิง บางครั้งทำให้เกิดการหยุดหายใจยาวเป็นนาที

Q : มีเครื่องมืออะไรที่สามารถช่วยรักษาอาการนอนกรน?

A : เครื่องมือที่สามารถช่วยรักษาอาการนอนกรนได้ คือ Dentinore MAD

การหยุดหายใจขณะนอนหลับคืออะไร?

โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทตามสาเหตุของการเกิดอาการ ได้แก่ ประเภทปิดกั้น, ประเภทประสาทส่วนกลาง หรือประเภทผสม ซึ่งประเภทแรกนั้นเป็นแบบที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วย Obstructive Sleep Apnea (OSA) ถึงแม้สาเหตุของอาการของทั้งสามประเภทนั้นจะแตกต่างกัน แต่ผู้ป่วยจะมีอาการเหมือนกัน คือ หยุดหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งอาการนี้สามารถเกิดขึ้นได้มากถึงร้อยครั้งในหนึ่งคืน และการหยุดหายใจแต่ละครั้งอาจมีระยะเวลานานถึงหนึ่งนาทีหรือมากกว่า ส่วนประเภทที่มีสาเหตุจากประสาทส่วนกลางนั้น เกิดจากการที่สมองไม่สามารถสั่งการให้กล้ามเนื้อระบบหายใจทำงาน และในประเภทผสม คือมีสาเหตุจากทั้งความผิดปกติจากการสั่งการของสมอง และการปิดกั้นในช่องทางเดินหายใจ

ระบบการหายใจแบบปกติ

ระบบการหายใจแบบติดขัด

เริ่มต้นการรักษาอาการนอนกรน

“MAD for Anti-snoring
Mandibular Advancement Device for Anti-snoring”

MAD for Anti-snoring นั้นเป็นอุปกรณ์การรักษาที่ได้ผลสำหรับผู้ป่วย OSA ตั้งแต่ระดับเบาถึงปานกลาง ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ หรือ โรค OSA นั้น มีลักษณะที่เพดานปากด้านในค่อยๆ หย่อนลงมาปิดช่องหลอดลม ทำให้ผู้ป่วยหายใจติดขัดหรือหยุดหายใจไปชั่วขณะ อาการของโรค OSA โดยส่วนมากแล้ว ผู้ป่วยมักจะอยู่ในระดับเบาถึงปานกลาง ซึ่งสามารถใช้ Dentinore MAS ในการรักษาได้ ระดับอาการของโรค OSA นั้นสามารถวัดได้

การทำงานของ MAD for Anti-snoring

Somnomed MAS จะทำการปรับตำแหน่งของขากรรไกรล่างไปด้านหน้าเล็กน้อย เพื่อดึงให้ช่องทางเดินหายใจเปิดกว้างมากขึ้น และยังมีผลต่อเพดานอ่อนด้านในของช่องปาก ที่จะมีความตึงมากขึ้น ไม่ตกลงไปปิดทับทางเดินหายใจ ด้วยระบบกลไกที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วของ Somnomed MAS ครีบทั้งสองด้านของที่ครอบฟันชุดล่างนั้น จะทำที่จัดกรามด้านล่างให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง จึงสามารถอ้าหรือปิดปากได้ตามต้องการไม่ว่าในขณะนอนหลับ หรือทำกิจกรรมอื่น เช่น ดื่มน้ำ เป็นต้น

ข้อดีของ MAD for Anti-snoring

1. Dentinore MAS เป็นอุปกรณ์การรักษาโรค OSA และการกรน ที่ได้การรับรองทางการแพทย์

2. Dentinore MAS ช่วยลดอาการกรน และรักษาผู้ป่วยโรค OSA ที่ไม่ประสบความสำเร็จจากการรักษาด้วย CPAP หรือไม่ยอมใช้ CPAPระหว่างคืน

3. American Academy of Sleep medicineแนะนำการใช้อุปกรณ์ในช่องปาก เป็นทางเลือกแรกสำหรับการรักษาการกรน และโรค OSA ในระดับเบาถึงปานกลาง

การวิจัย และการทดสอบทางการแพทย์

จากการวิจัย และตรวจสอบทางการแพทย์ ด้วย Somnomed MAS ™รุ่นก่อน โดยทางสถาบัน Department of Respiratory and Sleep Medicine ณ St George Hospital, Sydney ได้มีการทดสอบ และพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิผลสูง ในการรักษาอาการกรน และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โดยคนไข้ยอมรับการใช้เครื่องมือ และสามารถใช้ได้เป็นระยะเวลานาน จึงเป็นอีกทางเลือกในการรักษาโรค OSA นอกเหนือจากการใช้ CPAP ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรค OSA 

คำถามที่พบบ่อย : การรักษาอาการนอนกรน

Q : โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ มีกี่ประเภท?

A : โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทตามสาเหตุของการเกิดอาการ ได้แก่ ประเภทปิดกั้น, ประเภทประสาทส่วนกลาง หรือประเภทผสม

Q : โรค OSA หรือภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ คืออะไร ?

A : โรค OSA หรือ Obstructive Sleep Apnea นั้นคืออาการผิดปกติของร่างกายที่ผู้ป่วยจะมีอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับ โดยเกิดจากการที่ช่องทางเดินหายใจถูกปิดกั้นโดยสิ้นเชิง บางครั้งทำให้เกิดการหยุดหายใจยาวเป็นนาที

Q : มีเครื่องมืออะไรที่สามารถช่วยรักษาอาการนอนกรน?

A : เครื่องมือที่สามารถช่วยรักษาอาการนอนกรนได้ คือ Dentinore MAS

การหยุดหายใจขณะนอนหลับ
คืออะไร?

โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทตามสาเหตุของการเกิดอาการ ได้แก่ ประเภทปิดกั้น, ประเภทประสาทส่วนกลาง หรือประเภทผสม ซึ่งประเภทแรกนั้นเป็นแบบที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วย Obstructive Sleep Apnea (OSA) ถึงแม้สาเหตุของอาการของทั้งสามประเภทนั้นจะแตกต่างกัน แต่ผู้ป่วยจะมีอาการเหมือนกัน คือ หยุดหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งอาการนี้สามารถเกิดขึ้นได้มากถึงร้อยครั้งในหนึ่งคืน และการหยุดหายใจแต่ละครั้งอาจมีระยะเวลานานถึงหนึ่งนาทีหรือมากกว่า ส่วนประเภทที่มีสาเหตุจากประสาทส่วนกลางนั้น เกิดจากการที่สมองไม่สามารถสั่งการให้กล้ามเนื้อระบบหายใจทำงาน และในประเภทผสม คือมีสาเหตุจากทั้งความผิดปกติจากการสั่งการของสมอง และการปิดกั้นในช่องทางเดินหายใจ

ระบบการหายใจแบบปกติ

ระบบการหายใจแบบติดขัด

เริ่มต้นการรักษาอาการนอนกรน

“MAD for Anti-snoring
Mandibular Advancement Device for Anti-snoring”

MAD for Anti-snoring นั้นเป็นอุปกรณ์การรักษาที่ได้ผลสำหรับผู้ป่วย OSA ตั้งแต่ระดับเบาถึงปานกลาง ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ หรือ โรค OSA นั้น มีลักษณะที่เพดานปากด้านในค่อยๆ หย่อนลงมาปิดช่องหลอดลม ทำให้ผู้ป่วยหายใจติดขัดหรือหยุดหายใจไปชั่วขณะ อาการของโรค OSA โดยส่วนมากแล้ว ผู้ป่วยมักจะอยู่ในระดับเบาถึงปานกลาง ซึ่งสามารถใช้ Dentinore MAS ในการรักษาได้ ระดับอาการของโรค OSA นั้นสามารถวัดได้

การทำงานของ
MAD for Anti-snoring

Somnomed MAS จะทำการปรับตำแหน่งของขากรรไกรล่างไปด้านหน้าเล็กน้อย เพื่อดึงให้ช่องทางเดินหายใจเปิดกว้างมากขึ้น และยังมีผลต่อเพดานอ่อนด้านในของช่องปาก ที่จะมีความตึงมากขึ้น ไม่ตกลงไปปิดทับทางเดินหายใจ ด้วยระบบกลไกที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วของ Somnomed MAS ครีบทั้งสองด้านของที่ครอบฟันชุดล่างนั้น จะทำที่จัดกรามด้านล่างให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง จึงสามารถอ้าหรือปิดปากได้ตามต้องการไม่ว่าในขณะนอนหลับ หรือทำกิจกรรมอื่น เช่น ดื่มน้ำ เป็นต้น

ข้อดีของ MAD for Anti-snoring

1. Dentinore MAS เป็นอุปกรณ์การรักษาโรค OSA และการกรน ที่ได้การรับรองทางการแพทย์

2. Dentinore MAS ช่วยลดอาการกรน และรักษาผู้ป่วยโรค OSA ที่ไม่ประสบความสำเร็จจากการรักษาด้วย CPAP หรือไม่ยอมใช้ CPAPระหว่างคืน

3. American Academy of Sleep medicineแนะนำการใช้อุปกรณ์ในช่องปาก เป็นทางเลือกแรกสำหรับการรักษาการกรน และโรค OSA ในระดับเบาถึงปานกลาง

การวิจัยและการทดสอบ
ทางการแพทย์

จากการวิจัย และตรวจสอบทางการแพทย์ ด้วย Somnomed MAS ™รุ่นก่อน โดยทางสถาบัน Department of Respiratory and Sleep Medicine ณ St George Hospital, Sydney ได้มีการทดสอบ และพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิผลสูง ในการรักษาอาการกรน และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โดยคนไข้ยอมรับการใช้เครื่องมือ และสามารถใช้ได้เป็นระยะเวลานาน จึงเป็นอีกทางเลือกในการรักษาโรค OSA นอกเหนือจากการใช้ CPAP ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรค OSA 

คำถามที่พบบ่อย : การรักษาอาการนอนกรน

Q : โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ มีกี่ประเภท?

A : โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทตามสาเหตุของการเกิดอาการ ได้แก่ ประเภทปิดกั้น, ประเภทประสาทส่วนกลาง หรือประเภทผสม

Q : โรค OSA หรือภาวะหยุดหายใจ
ขณะนอนหลับ คืออะไร ?

A : โรค OSA หรือ Obstructive Sleep Apnea นั้นคืออาการผิดปกติของร่างกายที่ผู้ป่วยจะมีอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับ โดยเกิดจากการที่ช่องทางเดินหายใจถูกปิดกั้นโดยสิ้นเชิง บางครั้งทำให้เกิดการหยุดหายใจยาวเป็นนาที

Q : มีเครื่องมืออะไรที่สามารถช่วยรักษาอาการนอนกรน?

A : เครื่องมือที่สามารถช่วยรักษาอาการนอนกรนได้ คือ Dentinore MAS

สำหรับผู้ที่สนใจการจัดฟัน และการทันตกรรมเพื่อความงามในราคาสมเหตุสมผล คลินิกทันตกรรม Denta-joy คือผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ เราพร้อมให้คำปรึกษาและรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line Official: @dentajoy
โทร 095-491-8659