Technology and Facilities

เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก

เทคโนโลยีทางทันตกรรม

ในยุคปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยี มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจด้านการรักษา ซึ่งเทคโนโลยีทางทันตกรรมก็มีความก้าวหน้าและทันสมัยขึ้นมากเช่นเดียวกัน ช่วยทำให้การรักษาตรงประเด็น ที่สำคัญเทคโนโลยีบางประเภท ทำให้คนไข้สามารถเห็นภาพ ในช่องปากไปในทิศทางเดียวกันกับทันตแพทย์ ได้อย่างไม่ยากเหมือน ซึ่งแตกต่างกับ การมีแต่ฟิล์ม X-ray ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีเครื่องสแกนฟัน iTero เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สแกนฟันแทนการใช้วัสดุพิมพ์ปาก เมื่อสแกนฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบฟันของผู้รับบริการเป็นไฟล์ดิจิตอลแสดงภาพเป็น 3 มิติ สามารถส่งต่อไปยังผู้ผลิตได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้คลินิกเดนต้าจอยยังมีเทคโนโลยีอื่นๆมากมายภายใต้มาตรฐานสากลคอยให้บริการภายในคลินิก

ปัญหาการพิมพ์ฟันเหมือนแต่ก่อนจะหมดไปด้วย

เทคโนโลยีเครื่องสแกนฟัน iTero Element 5D ที่แรกของโลก

ภายใต้โลกที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว “เดนต้าจอย ตอบรับยุคดิจิตอลอย่างแท้จริง” โดยการเป็นผู้ให้บริการทางด้านทันตกรรม กับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยระดับสากล

พบกับมิติใหม่ของเครื่องสแกนช่องปาก 5 มิติ  iTero Element 5D Imaging System แห่งแรกของโลก ให้บริการที่เดนต้าจอย พัฒนาไปมากกว่า 2 มิติ คือ ภาพถ่ายในปาก และ Niri (Near Infrareds Imaging) ภาพแสดงฟันผุคล้ายการเอ็กซเรย์ โดยปลอดจากการใช้รังสี

เดนต้าจอยมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นผู้ให้บริการคนไข้ทุกท่านโดยคำนึงถึงประโยชน์อันสูงสุดของคนไข้ภายใต้การรักษาที่มีความแม่นยำ ปลอดภัย และสะดวกสบาย

ประโยชน์ของการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนั้น ช่วยให้เกิดความรวดเร็วต่อการให้บริการคนไข้ และมีประสิทธิภาพ ในการวางแผนการรักษา คลินิกทันตกรรมเดนต้าจอย เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางทันตกรรมตลอดมา และเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมาปรับใช้ในการรักษาและการบริการต่างๆ ภายในร้าน ตั้งแต่ขั้นตอนแรก เช่น เทคโนโลยีด้านระบบสเตอริไลซ์ ซึ่งทางคลินิกให้ความสำคัญมาก

 

นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีต่างๆ อีกมากมายที่รอให้บริการกับคนไข้ทุกท่าน

TechnologyBanner02

นอกจากเทคโนโลยีทางด้านการรักษาแล้วเดนต้าจอยยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้าน และบรรยากาศที่ดูสบายๆและอบอุ่น ให้ความรู้สึกแตกต่าง ไม่เหมือนการนั่งอยู่ในคลินิกทำฟันอีกต่อไป อีกทั้งเรายังคำนึงถึงเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ด้วยระบบปลอดเชื้อที่มีคุณภาพสูง คุณจึงมั่นใจได้ว่า คลินิกทันตกรรมเดนต้าจอยจะดูแลสุขภาพปากและฟันของคุณอย่างดีเปรียบเสมือนฟันของเราเอง และเรายินดีให้คำปรึกษาเพื่อสุขภาพปากและฟันที่ดีสุดให้แก่คุณ เพื่อรอยยิ้มที่มั่นใจ