เปลี่ยนสีฟันให้ขาวขึ้นได้ง่ายๆ ด้วยฟอกสีฟัน Zoom!

ฟันขาวขึ้นได้ง่ายๆ ด้วยฟอกสีฟัน Zoom!

ฟอกสีฟัน_ฟอกฟันขาว_ฟอกสีฟันzoom

ฟอกสีฟันด้วยระบบ Zoom! สีฟันตั้งต้น Shade A3.5 หลังทำการรักษา สีฟันขึ้นมาอยู่ที่ Shade B1 ซึ่งเป็นระดับความขาวที่ข้ามเฉดสีฟันตั้งต้น จาก Shade A มาเป็น Shade B