ฟันคุด | ถอนฟันคุด | ผ่าฟันคุด | Denta-joy

การผ่าฟันคุด

ฟันคุดคืออะไร?

ฟันคุด แท้จริงแล้วคือฟันกรามซี่ที่สาม ซึ่งเป็นฟันกรามที่จะขึ้นเป็นลำดับสุดท้ายของการขึ้นของฟันทั้งหมด โดยจะขึ้นในช่วงอายุประมาณ 18-20 ปี แต่ส่วนใหญ่แล้ว ฟันซี่นี้มักจะไม่สามารถขึ้นมาได้ตามปกติ เลยทำให้เรียกฟันซี่นี้ว่าฟันคุดนั่นเอง ทั้งนี้ถึงแม้ในช่องปากของผู้ป่วยบางรายอาจจะมีพื้นที่เพียงพอที่จะให้ฟันกรามซี่ที่สาม สามารถขึ้นมาได้บ้างหรือขึ้นมาได้ทั้งหมด แต่ถ้าหากทันตแพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยและเห็นถึงความเสี่ยงต่างๆ อันจะเกิดตามมาในภายหลัง เช่น การดูแลทำความสะอาดได้ยาก, เกิดการติดเชื้อและอักเสบหรือเป็นอุปสรรคต่อการบดเคี้ยว เป็นต้น ภายหลังการตรวจวิเคราะห์โดยละเอียดแล้ว ทันตแพทย์อาจแนะนำให้ถอนฟันซี่นี้ออก เพื่อป้องกันการลุกลามของสาเหตุดังที่กล่าวมาได้

ปัจจัยเสี่ยงของโรคต่างๆ
ที่อาจเกิดจากฟันคุด มีดังนี้คือ

1. โรคฟันผุของฟันซี่ข้างเคียง
2. อาการปวดบวมที่เกิดจากการติดเชื้ออันเนื่องมาจากการทำความสะอาดที่ไม่สามารถทำได้โดยง่าย
3. การเกิดถุงน้ำหรือซีสส์ในเหงือก
4. โรคที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับเหงือกและขากรรไกร

ข้อสังเกตถึงลักษณะอาการ
ที่อาจเกิดจากฟันคุด

1. ปวดบริเวณเหงือก
2. เหงือกมีลักษณะบวมแดงหรือเป็นถุงน้ำในตำแหน่งด้านในสุดของฟันกรามซี่ที่สอง
3. อาการบวมที่ลำคอหรือแก้ม ซึ่งคลำแล้วมีลักษณะเป็นก้อนนิ่มหรือแข็ง

ขั้นตอนการรักษา

1. พบทันตแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย โดยอาจมีการถ่าย X-Ray ร่วมด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัยถึงสภาวะของอาการและรอยโรค
2. ทันตแพทย์จะขอซักประวัติด้านสุขภาพเพื่อบันทึกข้อมูล เช่น ประวัติโรคประจำตัว, การแพ้ยา, แพ้อาหารต่างๆเป็นต้น
3. เตรียมพื้นที่บริเวณที่จะทำการผ่าตัด ทันตแพทย์จะฉีดยาชาระงับความรู้สึกเจ็บ
4. ทันตแพทย์จะดำเนินการรักษา เมื่อเสร็จกระบวนการรักษาจะเย็บปิดปากแผลและทำความสะอาดในช่องปากเพื่อให้คนไข้รู้สึกสบายในช่องปากมากที่สุด
5. ทันตแพทย์จะให้คำแนะนำและเกี่ยวกับการดูแลรักษาภายหลังการผ่าตัด

คำถามที่พบบ่อย: การผ่าฟันคุด

Q: ฟันคุดไม่ผ่าออกได้หรือไม่

A: ฟันคุดเปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่จะปวดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ ดังนั้นจึงแนะนำให้ผ่าฟันคุดออกในช่วงที่ยังไม่มีอาการปวด ดีกว่าที่รอให้มาปวดแล้วค่อยมาผ่าออก ซึ่งการรักษาจะยุ่งยากมากขึ้น คนไข้มีความเจ็บปวดมากขึ้น

Q: หากฟันคุดเริ่มงอกออกจากเหงือก จะมีอาการอะไรบ้าง

A: อาการต่างๆที่เกิดจากการที่ฟันคุดเริ่มงอกออกจากเหงือก

  • อาการปวดบริเวณเหงือก
  • เกิดการอักเสบติดเชื้อ
  • อาการบวมที่หน้า

Q: กรณีแบบไหน ถึงจะต้องผ่าฟันคุด

A:  กรณีที่ต้องผ่าฟันคุด มีดังนี้

  • ฟันคุดมีผลกระทบต่อการสบของฟัน
  • ·ฟันซี่นั้นไม่ได้ใช้ในการบดเคี้ยว เช่น ไม่มีคู่สบ
  • ฟันมีรอยผุใหญ่
  • ฟันคุดสามารถก่อให้เกิดปัญหาโรคเหงือก
  • ฟันคุดเป็นสาเหตุให้การบูรณะฟันซี่ข้างเคียงทำได้อย่างยาก

GETTING STARTED

ขั้นตอนที่ 1

พบทันตแพทย์ เพื่อรับคำปรึกษา

ขั้นตอนที่ 2

ทำการรักษา

ขั้นตอนที่ 3

ทำการตัดไหม

บทความที่เกี่ยวข้อง