ฟันขาวทันใจด้วยฟอกสีฟัน Zoom

ฟันขาวทันใจ ด้วยการฟอกสีฟัน Zoom

ฟันขาวขึ้นได้ง่ายๆ เพียงแค่ฟอกสีฟันด้วยระบบ Zoom สังเกตได้จากรูปก่อนการฟอกสีฟัน (ด้านซ้าย) และหลังฟอกสีฟัน (ด้านขวา) เห็นความขาวแตกต่างอย่างได้ชัด