วิสัยทัศน์ของ เดนต้าจอย

“คลินิกทันตกรรม เดนต้าจอย ผู้นำทางด้านทันตกรรมจัดฟัน ที่ให้บริการการรักษาระดับมาตรฐานโลก””

Dentajoy จัดฟันแบบมองไม่เห็นมาตั้งแต่ปี 1983

Lingual braces

ปี 1983 ที่แรกในการจัดฟันด้านใน

Invisalign

ปี 2000 ที่แรกกับเครื่องมือจัดฟันใส

รายละเอียดจัดฟันใส Invisalign

Brava by BRIUS

ปี 2019 ที่แรก นวัตกรรมจัดฟันเร็วหลักเดือน

รายละเอียดจัดฟันด้านใน Brava

Deara

ปี 2023 ที่แรกนวัตกรรมรีเทนเนอร์ยืดหยุ่นได้

นโยบาย ของ เดนต้าจอย

คลินิกทันตกรรมเดนต้าจอยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของเราให้ได้มาตรฐานระดับสูงสุด เพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ได้คุณภาพสูงสุด เพื่อให้คนไข้ได้รับความพึงพอใจ และ ความสะอาดปลอดภัย เพราะเราคำนึงถึงสุขอนามัยของคนไข้เป็นสำคัญ

นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทีมงานทันตแพทย์ทุกท่าน ให้มีความรู้ความสามารถ เพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาคนไข้อย่างดีที่สุด และมุ่งมั่นให้ทุกสาขามีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของเดนต้าจอย และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไข้ที่จะเข้ามารับการรักษากับเรา

คลินิกทันตกรรมเพื่อความงามแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้ผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2015

เดนต้าจอย เป็นคลินิกทันตกรรมเพื่อความงามแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้ผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก NQA ในด้านการให้บริการทางทันตกรรม และ ระบบปลอดเชื้อ

เดนต้าจอย ผู้นำเทคโนโลยีทางทันตกรรม

ในยุคปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยี มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจด้านการรักษา ซึ่งเทคโนโลยีทางทันตกรรมก็มีความก้าวหน้าและทันสมัยขึ้นมากเช่นเดียวกัน ช่วยทำให้การรักษาตรงประเด็น ที่สำคัญเทคโนโลยีบางประเภท ทำให้คนไข้สามารถเห็นภาพ ในช่องปากไปในทิศทางเดียวกันกับทันตแพทย์ ได้อย่างไม่ยากเหมือน ซึ่งแตกต่างกับ การมีแต่ฟิล์ม X-ray ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีเครื่องสแกนฟัน iTero เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สแกนฟันแทนการใช้วัสดุพิมพ์ปาก เมื่อสแกนฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบฟันของผู้รับบริการเป็นไฟล์ดิจิตอลแสดงภาพเป็น 3 มิติ สามารถส่งต่อไปยังผู้ผลิตได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้คลินิกเดนต้าจอยยังมีเทคโนโลยีอื่นๆมากมายภายใต้มาตรฐานสากลคอยให้บริการภายในคลินิก

“ปัญหาการพิมพ์ฟันเหมือนแต่ก่อนจะหมดไปด้วย เทคโนโลยีเครื่องสแกนฟัน iTero Element 5D ที่แรกของโลก”

ภายใต้โลกที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว “เดนต้าจอย ตอบรับยุคดิจิตอลอย่างแท้จริง” โดยการเป็นผู้ให้บริการทางด้านทันตกรรม กับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยระดับสากล พบกับมิติใหม่ของเครื่องสแกนช่องปาก 5 มิติ iTero Element 5D Imaging System แห่งแรกของโลก ให้บริการที่เดนต้าจอย พัฒนาไปมากกว่า 2 มิติ คือ ภาพถ่ายในปาก และ Niri (Near Infrareds Imaging) ภาพแสดงฟันผุคล้ายการเอ็กซเรย์ โดยปลอดจากการใช้รังสี เดนต้าจอยมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นผู้ให้บริการคนไข้ทุกท่านโดยคำนึงถึงประโยชน์อันสูงสุดของคนไข้ภายใต้การรักษาที่มีความแม่นยำ ปลอดภัย และสะดวกสบาย

denta joy clincheck itero scan จัดฟันใส invisalign แก้ปัญหาฟันสบ ฟันเก ฟันยื่น ฟันห่าง

รวดเร็ว แม่นยำ หวังผลลัพธ์ได้

ประโยชน์ของการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนั้น ช่วยให้เกิดความรวดเร็วต่อการให้บริการคนไข้ และมีประสิทธิภาพ ในการวางแผนการรักษา คลินิกทันตกรรมเดนต้าจอย เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางทันตกรรมตลอดมา และเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมาปรับใช้ในการรักษาและการบริการต่างๆ ภายในร้าน ตั้งแต่ขั้นตอนแรก เช่น เทคโนโลยีด้านระบบสเตอริไลซ์ ซึ่งทางคลินิกให้ความสำคัญมาก

นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีต่างๆ อีกมากมายที่รอให้บริการกับคนไข้ทุกท่าน

พาร์ทเนอร์ร่วมดูแลฟัน

รู้จักกับ เดนต้าจอย

คลินิกแพทย์จัดฟันเดนต้าจอย 1983

เดนต้าจอย คลินิกทันตกรรมที่เปิดให้บริการมายาวนานกว่า 41 ปี ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1983 ภายใต้ชื่อว่า คลินิกแพทย์จัดฟัน โดยทันตแพทย์นรันทร์ จิวังกูร และได้เปลี่ยนชื่อเป็น คลินิกทันตกรรมเดนต้าจอย ในเวลาต่อมา เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการจึงได้เปิดสาขาเป็น 9 สาขา ให้บริการทางทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทางครบทุกสาขา

ติดต่อเดนต้าจอย

วิสัยทัศน์ของ เดนต้าจอย

“คลินิกทันตกรรม เดนต้าจอย ผู้นำทางด้านทันตกรรมจัดฟัน ที่ให้บริการการรักษาระดับมาตรฐานโลก”

Lingual braces

ปี 1983 ที่แรกในการจัดฟันด้านใน

Invisalign

ปี 2000 ที่แรกกับเครื่องมือจัดฟันใส

รายละเอียดจัดฟันใส Invisalign

Brava by BRIUS

ปี 2019 ที่แรก นวัตกรรมจัดฟันเร็วหลักเดือน

รายละเอียดจัดฟันด้านใน Brava

Deara

ปี 2023 ที่แรกนวัตกรรมรีเทนเนอร์ยืดหยุ่นได้

นโยบายของเดนต้าจอย

คลินิกทันตกรรมเดนต้าจอยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของเราให้ได้มาตรฐานระดับสูงสุด เพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ได้คุณภาพสูงสุด เพื่อให้คนไข้ได้รับความพึงพอใจ และ ความสะอาดปลอดภัย เพราะเราคำนึงถึงสุขอนามัยของคนไข้เป็นสำคัญ

นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทีมงานทันตแพทย์ทุกท่าน ให้มีความรู้ความสามารถ เพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาคนไข้อย่างดีที่สุด และมุ่งมั่นให้ทุกสาขามีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของเดนต้าจอย และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไข้ที่จะเข้ามารับการรักษากับเรา

คลินิกทันตกรรมเพื่อความงามแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้ผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2015

เดนต้าจอย เป็นคลินิกทันตกรรมเพื่อความงามแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้ผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก NQA ในด้านการให้บริการทางทันตกรรม และ ระบบปลอดเชื้อ

เดนต้าจอย ผู้นำเทคโนโลยีทางทันตกรรม

ในยุคปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยี มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจด้านการรักษา ซึ่งเทคโนโลยีทางทันตกรรมก็มีความก้าวหน้าและทันสมัยขึ้นมากเช่นเดียวกัน ช่วยทำให้การรักษาตรงประเด็น ที่สำคัญเทคโนโลยีบางประเภท ทำให้คนไข้สามารถเห็นภาพ ในช่องปากไปในทิศทางเดียวกันกับทันตแพทย์ ได้อย่างไม่ยากเหมือน ซึ่งแตกต่างกับ การมีแต่ฟิล์ม X-ray ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีเครื่องสแกนฟัน iTero เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สแกนฟันแทนการใช้วัสดุพิมพ์ปาก เมื่อสแกนฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบฟันของผู้รับบริการเป็นไฟล์ดิจิตอลแสดงภาพเป็น 3 มิติ สามารถส่งต่อไปยังผู้ผลิตได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้คลินิกเดนต้าจอยยังมีเทคโนโลยีอื่นๆมากมายภายใต้มาตรฐานสากลคอยให้บริการภายในคลินิก

“ปัญหาการพิมพ์ฟันเหมือนแต่ก่อนจะหมดไปด้วย เทคโนโลยีเครื่องสแกนฟัน iTero Element 5D ที่แรกของโลก”

ภายใต้โลกที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว “เดนต้าจอย ตอบรับยุคดิจิตอลอย่างแท้จริง” โดยการเป็นผู้ให้บริการทางด้านทันตกรรม กับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยระดับสากล พบกับมิติใหม่ของเครื่องสแกนช่องปาก 5 มิติ iTero Element 5D Imaging System แห่งแรกของโลก ให้บริการที่เดนต้าจอย พัฒนาไปมากกว่า 2 มิติ คือ ภาพถ่ายในปาก และ Niri (Near Infrareds Imaging) ภาพแสดงฟันผุคล้ายการเอ็กซเรย์ โดยปลอดจากการใช้รังสี เดนต้าจอยมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นผู้ให้บริการคนไข้ทุกท่านโดยคำนึงถึงประโยชน์อันสูงสุดของคนไข้ภายใต้การรักษาที่มีความแม่นยำ ปลอดภัย และสะดวกสบาย

denta joy clincheck itero scan จัดฟันใส invisalign แก้ปัญหาฟันสบ ฟันเก ฟันยื่น ฟันห่าง

รวดเร็ว แม่นยำ หวังผลลัพธ์ได้

ประโยชน์ของการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนั้น ช่วยให้เกิดความรวดเร็วต่อการให้บริการคนไข้ และมีประสิทธิภาพ ในการวางแผนการรักษา คลินิกทันตกรรมเดนต้าจอย เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางทันตกรรมตลอดมา และเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมาปรับใช้ในการรักษาและการบริการต่างๆ ภายในร้าน ตั้งแต่ขั้นตอนแรก เช่น เทคโนโลยีด้านระบบสเตอริไลซ์ ซึ่งทางคลินิกให้ความสำคัญมาก

นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีต่างๆ อีกมากมายที่รอให้บริการกับคนไข้ทุกท่าน

พาร์ทเนอร์ร่วมดูแลฟัน

รู้จักกับ เดนต้าจอย

คลินิกแพทย์จัดฟันเดนต้าจอย 1983

เดนต้าจอย คลินิกทันตกรรมที่เปิดให้บริการมายาวนานกว่า 41 ปี ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1983 ภายใต้ชื่อว่า คลินิกแพทย์จัดฟัน โดยทันตแพทย์นรันทร์ จิวังกูร และได้เปลี่ยนชื่อเป็น คลินิกทันตกรรมเดนต้าจอย ในเวลาต่อมา เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการจึงได้เปิดสาขาเป็น 9 สาขา ให้บริการทางทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทางครบทุกสาขา

ติดต่อเดนต้าจอย

วิสัยทัศน์ของ เดนต้าจอย

“คลินิกทันตกรรม เดนต้าจอย
ผู้นำทางด้านทันตกรรมจัดฟัน
ที่ให้บริการการรักษาระดับมาตรฐานโลก”

Lingual braces

ปี 1983 ที่แรกในการจัดฟันด้านใน

Invisalign

ปี 2000 ที่แรกกับเครื่องมือจัดฟันใส

รายละเอียดจัดฟันใส Invisalign

Brava by BRIUS

ปี 2019 ที่แรก นวัตกรรมจัดฟันเร็วหลักเดือน

รายละเอียดจัดฟันด้านใน Brava

Deara

ปี 2023 ที่แรกนวัตกรรมรีเทนเนอร์ยืดหยุ่นได้

นโยบายของเดนต้าจอย

คลินิกทันตกรรมเดนต้าจอยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของเราให้ได้มาตรฐานระดับสูงสุด เพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ได้คุณภาพสูงสุด เพื่อให้คนไข้ได้รับความพึงพอใจ และ ความสะอาดปลอดภัย เพราะเราคำนึงถึงสุขอนามัยของคนไข้เป็นสำคัญ

นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทีมงานทันตแพทย์ทุกท่าน ให้มีความรู้ความสามารถ เพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาคนไข้อย่างดีที่สุด และมุ่งมั่นให้ทุกสาขามีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของเดนต้าจอย และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไข้ที่จะเข้ามารับการรักษากับเรา

คลินิกทันตกรรมเพื่อความงามแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้ผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2015

เดนต้าจอย เป็นคลินิกทันตกรรมเพื่อความงามแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้ผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก NQA ในด้านการให้บริการทางทันตกรรม และ ระบบปลอดเชื้อ

เดนต้าจอย ผู้นำเทคโนโลยีทางทันตกรรม

ในยุคปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยี มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจด้านการรักษา ซึ่งเทคโนโลยีทางทันตกรรมก็มีความก้าวหน้าและทันสมัยขึ้นมากเช่นเดียวกัน ช่วยทำให้การรักษาตรงประเด็น ที่สำคัญเทคโนโลยีบางประเภท ทำให้คนไข้สามารถเห็นภาพ ในช่องปากไปในทิศทางเดียวกันกับทันตแพทย์ ได้อย่างไม่ยากเหมือน ซึ่งแตกต่างกับ การมีแต่ฟิล์ม X-ray ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีเครื่องสแกนฟัน iTero เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สแกนฟันแทนการใช้วัสดุพิมพ์ปาก เมื่อสแกนฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบฟันของผู้รับบริการเป็นไฟล์ดิจิตอลแสดงภาพเป็น 3 มิติ สามารถส่งต่อไปยังผู้ผลิตได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้คลินิกเดนต้าจอยยังมีเทคโนโลยีอื่นๆมากมายภายใต้มาตรฐานสากลคอยให้บริการภายในคลินิก

“ปัญหาการพิมพ์ฟันเหมือนแต่ก่อนจะหมดไปด้วย เทคโนโลยีเครื่องสแกนฟัน iTero Element 5D ที่แรกของโลก”

ภายใต้โลกที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว “เดนต้าจอย ตอบรับยุคดิจิตอลอย่างแท้จริง” โดยการเป็นผู้ให้บริการทางด้านทันตกรรม กับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยระดับสากล พบกับมิติใหม่ของเครื่องสแกนช่องปาก 5 มิติ iTero Element 5D Imaging System แห่งแรกของโลก ให้บริการที่เดนต้าจอย พัฒนาไปมากกว่า 2 มิติ คือ ภาพถ่ายในปาก และ Niri (Near Infrareds Imaging) ภาพแสดงฟันผุคล้ายการเอ็กซเรย์ โดยปลอดจากการใช้รังสี เดนต้าจอยมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นผู้ให้บริการคนไข้ทุกท่านโดยคำนึงถึงประโยชน์อันสูงสุดของคนไข้ภายใต้การรักษาที่มีความแม่นยำ ปลอดภัย และสะดวกสบาย

denta joy clincheck itero scan จัดฟันใส invisalign แก้ปัญหาฟันสบ ฟันเก ฟันยื่น ฟันห่าง

รวดเร็ว แม่นยำ หวังผลลัพธ์ได้

ประโยชน์ของการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนั้น ช่วยให้เกิดความรวดเร็วต่อการให้บริการคนไข้ และมีประสิทธิภาพ ในการวางแผนการรักษา คลินิกทันตกรรมเดนต้าจอย เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางทันตกรรมตลอดมา และเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมาปรับใช้ในการรักษาและการบริการต่างๆ ภายในร้าน ตั้งแต่ขั้นตอนแรก เช่น เทคโนโลยีด้านระบบสเตอริไลซ์ ซึ่งทางคลินิกให้ความสำคัญมาก

นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีต่างๆ อีกมากมายที่รอให้บริการกับคนไข้ทุกท่าน

พาร์ทเนอร์ร่วมดูแลฟัน