นอนกัดฟัน | แก้อาการนอนกัดฟัน | Denta-joy

การนอนกัดฟัน

การนอนกัดฟัน

เป็นอาการหนึ่งของผู้ที่มีความผิดปกติด้านการบดเคี้ยว หรือมีปัญหาการทำงานของขากรรไกร นอกจากจะมี ปัญหากับคนที่นอนข้างๆ หรือเพื่อนร่วมห้องแล้ว การนอนกัดฟัน ยังก่อให้เกิดปัญหากับตัวเองด้วย ปัญหาดังกล่าวได้แก่ อาการฟันสึก ในบางรายมีอาการฟันสึกจนถึงชั้นเนื้อฟัน เห็นเนื้อฟันสีเหลืองเข้ม และมีอาการเสียวฟันเวลาที่ดื่มน้ำร้อน หรือ น้ำเย็น

นอกจากอาการฟันสึกแล้วยังมีอาการปวดที่บริเวณข้อต่อกระดูกขากรรไกร ในเวลาที่ตื่นนอนตอนเช้าจะรู้สึกเจ็บปวดที่บริเวณข้อต่อขากรรไกร หรือเวลาที่บดเคี้ยวอาหารก็จะรู้สึกเจ็บปวดได้

สาเหตุของการนอนกัดฟัน

1. จากสภาพฟัน อาจมีจุดสูงที่อยู่บนตัวฟัน ที่อาจเกิดจากวัสดุอุดฟัน มีการเรียงกันของฟันที่ผิดปกติ ฟันซ้อนเก หรือเป็นโรคปริทันต์ หรือในคนไข้ที่สูญเสียฟันแท้ไป โดยที่ไม่ได้ใส่ฟันปลอมทดแทน ซึ่งถ้าว่าจุดสูงหรือจุดขัดขวางการบดเคี้ยว โดยธรรมชาติของคนเราจะพยายามกำจัดจุดสูงหรือจุดขัดขวางการบดเคี้ยว โดยพยายามบดเคี้ยวให้จุดสูงนั้นหมดไป มักจะเกิดในเวลาที่เรานอนหลับ ซึ่งเป็นเวลาที่เราไม่รู้สึกตัว

2. สภาพของจิตใจ การดำเนินชีวิตประจำวันอาจมีความเครียด เนื่องจากความเร่งรีบในการทำงานก็เป็นสาเหตุที่ให้เรานอนกัดฟันในเวลานอน โดยเราไม่รู้สึกตัวได้

3. เกิดจากอาหารบางชนิด จากการศึกษายังพบว่าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน (ชา กาแฟ น้ำอัดลมบางชนิด เป็นต้น) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ สารเสพติด และยาที่ใช้รักษาโรคบางตัวเช่น แอมเฟตามีนที่ใช้ร่วมกับ L-dopa หรือยาเฟนฟลูรามีน (Fenfluramine) ซึ่งได้มาจากแอมเฟตามีน หรือผู้ที่ใช้ยาฟีโนเธียซีน (Phenothiazine) เป็นเวลานาน มีความสัมพันธ์ในการเพิ่มระดับการกัดฟันด้วย

รู้ได้อย่างไรว่ามีอาการนอนกัดฟัน

รู้ได้อย่างไรว่ามีอาการนอนกัดฟันสำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว โรคนอนกัดฟันนี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว คนไข้ที่มีอาการนอนกัดฟันอาจไม่รู้ตัวจนกระทั่งทราบจากผู้อื่นว่าระหว่างการนอนตนเองได้สร้างเสียงกัดฟันอันน่าสะพรึงกลัวให้กับคนรอบข้าง แต่สำหรับคนไข้บางคนจะรับการตรวจฟันเป็นประจำเมื่อพบว่าฟันของเขาสึกหรือสารเคลือบฟันถูกทำลายไป

สัญญาณอื่นๆ ของโรคนอนกัดฟัน อาจรวมไปถึงอาการปวดที่ใบหน้า ศีรษะ และต้นคอ ทันตแพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำและจะชี้ชัดได้ว่าสาเหตุของอาการปวดใบหน้าว่าเป็นผลมาจากโรคนอนกัดฟันหรือไม่

คำถามที่พบบ่อย: การนอนกัดฟัน

Q: การนอนกัดฟัน ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง?

A: การนอนกัดฟัน ส่งผลทำให้มีอาการฟันสึก ในบางรายมีอาการฟันสึกจนถึงชั้นเนื้อฟัน เห็นเนื้อฟันสีเหลืองเข้ม และมีอาการเสียวฟันเวลาที่ดื่มน้ำร้อน หรือ น้ำเย็น สามารถแก้ไขปัญหาการนอนกัดฟันได้ ปรึกษาทันตแพทย์เพื่อวินิฉัยถึงสาเหตุของการนอนกัดฟัน

Q: สาเหตุของการนอนกัดฟัน มีอะไรบ้าง?

A: เกิดจากสภาพฟัน อาจมีจุดสูงที่อยู่บนตัวฟัน ที่อาจเกิดจากวัสดุอุดฟัน มีการเรียงกันของฟันที่ผิดปกติ ฟันซ้อนเก, สภาพของจิตใจ การดำเนินชีวิตประจำวันอาจมีความเครียด หรือ อาหารบางชนิด เช่น เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน (ชา กาแฟ น้ำอัดลมบางชนิด เป็นต้น) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ สารเสพติด และยาที่ใช้รักษาโรคบางตัว

Q: การนอนกัดฟัน มีวิธีรักษาอย่างไรบ้าง?

A: วิธีการรักษาที่เหมาะสมในแต่ละบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรคนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วทันตแพทย์จะแนะนำให้ใส่เฝือกสบฟันเพื่อลดการสึกของฟัน ใส่เฉพาะในเวลานอนตอนกลางคืนเท่านั้น แล้วทันตแพทย์จะนัดมาตรวจเป็นระยะๆ

GETTING STARTED

ขั้นตอนที่ 1

พบทันตแพทย์ เพื่อรับคำปรึกษา (ทำการพิมพ์ปาก /ทำเครื่องมือ)

ขั้นตอนที่ 2

รับเครื่องมือ

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจติดตามผลการรักษา ตามที่ทันตแพทย์กำหนด

บทความที่เกี่ยวข้อง