ผลลัพธ์รอยยิ้มสวย ออกแบบได้ที่เดนต้าจอย กับประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ผู้นำด้านการจัดฟัน และทันตกรรมเพื่อความงาม

รีวิว Brava by BRIUS

รีวิวจัดฟันเหล็ก

พร้อมเริ่มต้นวันที่ดีด้วยรอยยิ้ม แล้วหรือยัง?

ไว้วางใจด้วยประสบการณ์จัดฟัน มากกว่า 40 ปี ผ่านการรับรองและรางวัลการันตีจากสถาบันระดับโลก

ทำความเข้าใจ เรื่องการจัดฟัน

เสียงจากผู้ใช้บริการจัดฟันและทันตกรรมที่เดนต้าจอย

"มีเครื่องมือจัดฟัน ที่ตอบโจทย์เรื่อง เร็ว ปลอดภัย กระทบกับรากฟันน้อย ไม่ต้องพบกับคุณหมอบ่อย ที่สำคัญคือคุณหมอนรันทร์เป็นผู้ดูแลในการรักษา จึงมั่นใจเลือกที่นี่"

ผู้ใช้บริการจัดฟัน Brava by BRIUS
คุณไอซ์ (เจ้าของธุรกิจส่วนตัว)

"พนักงานน่ารัก โทรติดตามนัดหมาย ให้บริการดี ส่วนคุณหมอให้คำแนะนำน่ารักมากค่ะ คุ้มค่ามาก จ่ายในราคาเดียว ได้ครบหมด จบเลย สามารถควบคุมงบได้ค่ะ"

ผู้เลือกใช้บริการจัดฟันใส Invisalign
ลูกค้า จากงาน joyday

"มีเครื่องมือจัดฟัน ที่ตอบโจทย์เรื่อง เร็ว ปลอดภัย กระทบกับรากฟันน้อย ไม่ต้องพบกับคุณหมอบ่อย ที่สำคัญคือคุณหมอนรันทร์เป็นผู้ดูแลในการรักษา จึงมั่นใจเลือกที่นี่"

ผู้ใช้บริการจัดฟัน Brava by BRIUS
คุณไอซ์ (เจ้าของธุรกิจส่วนตัว)

"พนักงานน่ารัก โทรติดตามนัดหมาย ให้บริการดี ส่วนคุณหมอให้คำแนะนำน่ารักมากค่ะ คุ้มค่ามาก จ่ายในราคาเดียว ได้ครบหมด จบเลย สามารถควบคุมงบได้ค่ะ"

ผู้เลือกใช้บริการจัดฟันใส Invisalign
ลูกค้า จากงาน joyday

"มีเครื่องมือจัดฟัน ที่ตอบโจทย์เรื่อง เร็ว ปลอดภัย กระทบกับรากฟันน้อย ไม่ต้องพบกับคุณหมอบ่อย ที่สำคัญคือคุณหมอนรันทร์เป็นผู้ดูแลในการรักษา จึงมั่นใจเลือกที่นี่"

ผู้ใช้บริการจัดฟัน Brava by BRIUS
คุณไอซ์ (เจ้าของธุรกิจส่วนตัว)

"พนักงานน่ารัก โทรติดตามนัดหมาย ให้บริการดี ส่วนคุณหมอให้คำแนะนำน่ารักมากค่ะ คุ้มค่ามาก จ่ายในราคาเดียว ได้ครบหมด จบเลย สามารถควบคุมงบได้ค่ะ"

ผู้เลือกใช้บริการจัดฟันใส Invisalign
ลูกค้า จากงาน joyday

เดนต้าจอยอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบ

เดนต้าจอยยังมีเรื่องราวประสบการณ์อีกมากมายและสาระความรู้การดูแลช่องปากและจัดฟันที่ไม่อยากให้คุณพลาด

กดติดตามและให้กำลังใจเดนต้าจอยได้ที่

ผลลัพธ์รอยยิ้มสวย ออกแบบได้ที่เดนต้าจอย กับประสบการณ์มากกว่า 40 ปี
ผู้นำด้านการจัดฟัน และทันตกรรมเพื่อความงาม

รีวิวรักษารากฟันเทียม

รีวิว Brava by BRIUS

รีวิวจัดฟันเหล็ก

พร้อมเริ่มต้นวันที่ดีด้วยรอยยิ้มแล้วหรือยัง?

ไว้วางใจด้วยประสบการณ์จัดฟัน มากกว่า 40 ปี
ผ่านการรับรองและรางวัลการันตีจากสถาบันระดับโลก

ทำความเข้าใจ เรื่องการจัดฟัน

เสียงจากผู้ใช้บริการจัดฟันและทันตกรรมที่เดนต้าจอย

"มีเครื่องมือจัดฟัน ที่ตอบโจทย์เรื่อง เร็ว ปลอดภัย กระทบกับรากฟันน้อย ไม่ต้องพบกับคุณหมอบ่อย ที่สำคัญคือคุณหมอนรันทร์เป็นผู้ดูแลในการรักษา จึงมั่นใจเลือกที่นี่"

ผู้ใช้บริการจัดฟัน Brava by BRIUS
คุณไอซ์ (เจ้าของธุรกิจส่วนตัว)

"พนักงานน่ารัก โทรติดตามนัดหมาย ให้บริการดี ส่วนคุณหมอให้คำแนะนำน่ารักมากค่ะ คุ้มค่ามาก จ่ายในราคาเดียว ได้ครบหมด จบเลย สามารถควบคุมงบได้ค่ะ"

ผู้เลือกใช้บริการจัดฟันใส Invisalign
ลูกค้า จากงาน joyday

"มีเครื่องมือจัดฟัน ที่ตอบโจทย์เรื่อง เร็ว ปลอดภัย กระทบกับรากฟันน้อย ไม่ต้องพบกับคุณหมอบ่อย ที่สำคัญคือคุณหมอนรันทร์เป็นผู้ดูแลในการรักษา จึงมั่นใจเลือกที่นี่"

ผู้ใช้บริการจัดฟัน Brava by BRIUS
คุณไอซ์ (เจ้าของธุรกิจส่วนตัว)

"พนักงานน่ารัก โทรติดตามนัดหมาย ให้บริการดี ส่วนคุณหมอให้คำแนะนำน่ารักมากค่ะ คุ้มค่ามาก จ่ายในราคาเดียว ได้ครบหมด จบเลย สามารถควบคุมงบได้ค่ะ"

ผู้เลือกใช้บริการจัดฟันใส Invisalign
ลูกค้า จากงาน joyday

"มีเครื่องมือจัดฟัน ที่ตอบโจทย์เรื่อง เร็ว ปลอดภัย กระทบกับรากฟันน้อย ไม่ต้องพบกับคุณหมอบ่อย ที่สำคัญคือคุณหมอนรันทร์เป็นผู้ดูแลในการรักษา จึงมั่นใจเลือกที่นี่"

ผู้ใช้บริการจัดฟัน Brava by BRIUS
คุณไอซ์ (เจ้าของธุรกิจส่วนตัว)

"พนักงานน่ารัก โทรติดตามนัดหมาย ให้บริการดี ส่วนคุณหมอให้คำแนะนำน่ารักมากค่ะ คุ้มค่ามาก จ่ายในราคาเดียว ได้ครบหมด จบเลย สามารถควบคุมงบได้ค่ะ"

ผู้เลือกใช้บริการจัดฟันใส Invisalign
ลูกค้า จากงาน joyday

เดนต้าจอย อยากให้ทุกคนมีรอยยิ้ม ที่สมบูรณ์แบบ

เดนต้าจอยยังมีเรื่องราวประสบการณ์อีกมากมายและสาระความรู้การดูแลช่องปากและจัดฟันที่ไม่อยากให้คุณพลาด

กดติดตามและให้กำลังใจเดนต้าจอยได้ที่

ผลลัพธ์รอยยิ้มสวย ออกแบบได้ที่เดนต้าจอย กับประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ผู้นำด้านการจัดฟัน และทันตกรรมเพื่อความงาม

รีวิวรักษารากฟันเทียม

รายละเอียดรักษารากฟันเทียม

รีวิว Brava by BRIUS

รายละเอียดจัดฟัน Brava by BRIUS

รีวิวจัดฟันเหล็ก

รายละเอียดจัดฟันเหล็ก

พร้อมเริ่มต้นวันที่ดีด้วยรอยยิ้มแล้วหรือยัง?

ไว้วางใจด้วยประสบการณ์จัดฟัน มากกว่า 40 ปี
ผ่านการรับรองและรางวัลการันตีจากสถาบันระดับโลก

ทำความเข้าใจ เรื่องการจัดฟัน

เสียงจากผู้ใช้บริการจัดฟัน
และทันตกรรมที่เดนต้าจอย

"มีเครื่องมือจัดฟัน ที่ตอบโจทย์เรื่อง เร็ว ปลอดภัย กระทบกับรากฟันน้อย ไม่ต้องพบกับคุณหมอบ่อย ที่สำคัญคือคุณหมอนรันทร์เป็นผู้ดูแลในการรักษา จึงมั่นใจเลือกที่นี่"

ผู้ใช้บริการจัดฟัน Brava by BRIUS
คุณไอซ์ (เจ้าของธุรกิจส่วนตัว)

"พนักงานน่ารัก โทรติดตามนัดหมาย ให้บริการดี ส่วนคุณหมอให้คำแนะนำน่ารักมากค่ะ คุ้มค่ามาก จ่ายในราคาเดียว ได้ครบหมด จบเลย สามารถควบคุมงบได้ค่ะ"

ผู้เลือกใช้บริการจัดฟันใส Invisalign
ลูกค้า จากงาน joyday

"มีเครื่องมือจัดฟัน ที่ตอบโจทย์เรื่อง เร็ว ปลอดภัย กระทบกับรากฟันน้อย ไม่ต้องพบกับคุณหมอบ่อย ที่สำคัญคือคุณหมอนรันทร์เป็นผู้ดูแลในการรักษา จึงมั่นใจเลือกที่นี่"

ผู้ใช้บริการจัดฟัน Brava by BRIUS
คุณไอซ์ (เจ้าของธุรกิจส่วนตัว)

"พนักงานน่ารัก โทรติดตามนัดหมาย ให้บริการดี ส่วนคุณหมอให้คำแนะนำน่ารักมากค่ะ คุ้มค่ามาก จ่ายในราคาเดียว ได้ครบหมด จบเลย สามารถควบคุมงบได้ค่ะ"

ผู้เลือกใช้บริการจัดฟันใส Invisalign
ลูกค้า จากงาน joyday

"มีเครื่องมือจัดฟัน ที่ตอบโจทย์เรื่อง เร็ว ปลอดภัย กระทบกับรากฟันน้อย ไม่ต้องพบกับคุณหมอบ่อย ที่สำคัญคือคุณหมอนรันทร์เป็นผู้ดูแลในการรักษา จึงมั่นใจเลือกที่นี่"

ผู้ใช้บริการจัดฟัน Brava by BRIUS
คุณไอซ์ (เจ้าของธุรกิจส่วนตัว)

"พนักงานน่ารัก โทรติดตามนัดหมาย ให้บริการดี ส่วนคุณหมอให้คำแนะนำน่ารักมากค่ะ คุ้มค่ามาก จ่ายในราคาเดียว ได้ครบหมด จบเลย สามารถควบคุมงบได้ค่ะ"

ผู้เลือกใช้บริการจัดฟันใส Invisalign
ลูกค้า จากงาน joyday

เดนต้าจอย อยากให้ทุกคนมีรอยยิ้ม
ที่สมบูรณ์แบบ

เดนต้าจอยยังมีเรื่องราวประสบการณ์อีกมากมายและสาระความรู้การดูแลช่องปากและจัดฟันที่ไม่อยากให้คุณพลาด

กดติดตามและให้กำลังใจเดนต้าจอยได้ที่

สำหรับผู้ที่สนใจการจัดฟัน และการทันตกรรมเพื่อความงามในราคาสมเหตุสมผล คลินิกทันตกรรม Denta-joy คือผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ เราพร้อมให้คำปรึกษาและรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line Official: @dentajoy
โทร 095-491-8659