สาเหตุที่ต้องถอนฟัน

เริ่มต้นการรักษาถอนฟัน

ขั้นตอนการรักษา

 • พบทันตแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยถึงความจำเป็นในการถอนฟัน
  • ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นที่จะต้องถ่าย X-Ray เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัย
  • ทันตแพทย์มีความจำเป็นต้องขอซักประวัติด้านสุขภาพเพื่อบันทึกข้อมูล เช่น ประวัติโรคประจำตัว, ประวัติการแพ้ยา, แพ้อาหาร หรือหากมียาที่ต้องใช้เป็นประจำ เป็นต้น
 • เตรียมบริเวณตำแหน่งที่ต้องถอนฟัน โดยทันตแพทย์จะฉีดยาเพื่อระงับความรู้สึกเจ็บขณะทำการรักษา จากนั้นทันตแพทย์จะทำการถอนฟัน
 • ทันตแพทย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและการดูแลแผลที่เกิดจากการถอนฟัน รวมทั้งการดูแลทำความสะอาด
 • กัดผ้าก๊อซไว้แน่นๆ ประมาณ 30-45 นาที เมื่อครบเวลาให้คายผ้าก๊อซทิ้ง หากยังมีเลือดไหลอยู่ให้กัดผ้าก๊อซชิ้นใหม่ต่อประมาณ 30 นาที แต่ถ้ามีเลือดซึมเพียงเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องกัดผ้าก๊อซต่อ
 • หลีกเลี่ยงการบ้วนปากหรืออมน้ำแข็ง หากต้องการประคบให้ใช้ผ้าห่อน้ำแข็งหรือเจลเย็นประคบด้านนอกแทน
 • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมและหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัดในช่วง 2-3 วันแรกภายหลังการถอนฟัน
 • สามารถทำความสะอาดได้ตามปกติ แต่บริเวณแผลถอนฟันให้แปรงเบาๆ
 • หากต้องการใช้น้ำยาบ้วนปาก สามารถใช้ได้ แต่ควรเลือกชนิดที่ปราศจากส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และควรใช้ภายหลังจากที่ถอนฟันไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
 • หากมีอาการปวดแผลถอนฟัน ให้ทานยาแก้ปวดตามที่ทันตแพทย์แนะนำ
 • หลังการรักษาสามารถกลับบ้านได้ทันที โดยแผลถอนฟันจะค่อยๆ หายเป็นปกติภายใน 7 วัน

ผลกระทบที่เกิดจากการสูญเสียฟัน

เมื่อมีการสูญเสียฟันซี่ใดซี่หนึ่งไป อาจส่งผลกระทบถึงฟันซี่อื่นๆ เนื่องจากตามปกติฟันจะค่อยๆ ล้มเข้าหาช่องว่างทำให้การเรียงตัวของฟัน, การสบฟันและระบบการบดเคี้ยวเปลี่ยนไปจากปกติที่เคยเป็น

การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญเสียฟัน

 • การปลูกรากฟันเทียม
 • การใส่ฟันเทียมทดแทน ซึ่งมีหลายรูปแบบ ทั้งนี้สามารถขอรับคำแนะนำจากทันตแพทย์ได้โดยตรง หลักการถอนฟันซี่นั้นๆ แล้ว

อ่านเพิ่มเติม

รากฟันเทียมแบบไหนที่เหมาะกับคุณ
รักษารากฟัน กับใส่รากฟันเทียม แตกต่างกันอย่างไร?
ใส่รากฟันเทียม ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
การปลูกถ่ายกระดูก
การทันตกรรมเพื่อการบูรณะ

คำถามที่พบบ่อย : การถอนฟัน

Q : อะไรคือสาเหตุที่ควรถอนฟัน

A : การถอนฟันถือเป็นทางเลือกสุดท้ายที่ทันตแพทย์แนะนำ หรือเมื่อมีความจำเป็นต้องถอนฟัน มีดังนี้ ฟันซ้อนที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดฟัน การติดเชื้อหรืออักเสบของฟัน มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

Q : ข้อห้ามและการเตรียมตัวก่อนการถอนฟัน มีอะไรบ้าง

A : คนไข้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงอาจต้องได้รับยาปฏิชีวนะก่อนและหลังถอนฟัน การถอนฟันแต่ละครั้งจึงควรแจ้งให้แพทย์ทราบถึงประวัติการรักษาของตนเอง ยาและอาหารเสริมที่กำลังใช้อยู่ รวมถึงหากมีอาการป่วยควรแจ้งให้ทันตแพทย์ได้รับทราบ

Q : ใช้ระยะเวลากี่วันในการฟื้นตัวหลังถอนฟัน

A : ระยะเวลาในการฟื้นตัวหลังถอนฟันมักจะใช้เวลา 1-2 วัน

สาเหตุที่ต้องถอนฟัน

 • ฟันผุลึกถึงชั้นโพรงประสาทฟัน และสูญเสียเนื้อฟันเป็นบริเวณกว้าง จนไม่สามารถรักษาได้
 • เป็นโรคเหงือกขั้นรุนแรง
 • ฟันบิ่นหรือแตก, ร้าวในแนวดิ่งจนยากที่จะรักษาด้วยวิธีอื่นๆ
 • อยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถขึ้นได้ และหากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น ฟันคุด, ฟันฝัง
 • เป็นการถอนเพื่อเตรียมจัดฟัน

เริ่มต้นการรักษาถอนฟัน

ขั้นตอนการรักษา

 • พบทันตแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยถึงความจำเป็นในการถอนฟัน
  • ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นที่จะต้องถ่าย X-Ray เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัย
  • ทันตแพทย์มีความจำเป็นต้องขอซักประวัติด้านสุขภาพเพื่อบันทึกข้อมูล เช่น ประวัติโรคประจำตัว, ประวัติการแพ้ยา, แพ้อาหาร หรือหากมียาที่ต้องใช้เป็นประจำ เป็นต้น
 • เตรียมบริเวณตำแหน่งที่ต้องถอนฟัน โดยทันตแพทย์จะฉีดยาเพื่อระงับความรู้สึกเจ็บขณะทำการรักษา จากนั้นทันตแพทย์จะทำการถอนฟัน
 • ทันตแพทย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและการดูแลแผลที่เกิดจากการถอนฟัน รวมทั้งการดูแลทำความสะอาด
 • กัดผ้าก๊อซไว้แน่นๆ ประมาณ 30-45 นาที เมื่อครบเวลาให้คายผ้าก๊อซทิ้ง หากยังมีเลือดไหลอยู่ให้กัดผ้าก๊อซชิ้นใหม่ต่อประมาณ 30 นาที แต่ถ้ามีเลือดซึมเพียงเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องกัดผ้าก๊อซต่อ
 • หลีกเลี่ยงการบ้วนปากหรืออมน้ำแข็ง หากต้องการประคบให้ใช้ผ้าห่อน้ำแข็งหรือเจลเย็นประคบด้านนอกแทน
 • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมและหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัดในช่วง 2-3 วันแรกภายหลังการถอนฟัน
 • สามารถทำความสะอาดได้ตามปกติ แต่บริเวณแผลถอนฟันให้แปรงเบาๆ
 • หากต้องการใช้น้ำยาบ้วนปาก สามารถใช้ได้ แต่ควรเลือกชนิดที่ปราศจากส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และควรใช้ภายหลังจากที่ถอนฟันไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
 • หากมีอาการปวดแผลถอนฟัน ให้ทานยาแก้ปวดตามที่ทันตแพทย์แนะนำ
 • หลังการรักษาสามารถกลับบ้านได้ทันที โดยแผลถอนฟันจะค่อยๆ หายเป็นปกติภายใน 7 วัน

ผลกระทบที่เกิดจากการสูญเสียฟัน

เมื่อมีการสูญเสียฟันซี่ใดซี่หนึ่งไป อาจส่งผลกระทบถึงฟันซี่อื่นๆ เนื่องจากตามปกติฟันจะค่อยๆ ล้มเข้าหาช่องว่างทำให้การเรียงตัวของฟัน, การสบฟันและระบบการบดเคี้ยวเปลี่ยนไปจากปกติที่เคยเป็น

การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญเสียฟัน

 • การปลูกรากฟันเทียม
 • การใส่ฟันเทียมทดแทน ซึ่งมีหลายรูปแบบ ทั้งนี้สามารถขอรับคำแนะนำจากทันตแพทย์ได้โดยตรง หลักการถอนฟันซี่นั้นๆ แล้ว

คำถามที่พบบ่อย : การถอนฟัน

Q : อะไรคือสาเหตุที่ควรถอนฟัน

A : การถอนฟันถือเป็นทางเลือกสุดท้ายที่ทันตแพทย์แนะนำ หรือเมื่อมีความจำเป็นต้องถอนฟัน มีดังนี้ ฟันซ้อนที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดฟัน การติดเชื้อหรืออักเสบของฟัน มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

Q : ข้อห้ามและการเตรียมตัวก่อนการถอนฟัน มีอะไรบ้าง

A : คนไข้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงอาจต้องได้รับยาปฏิชีวนะก่อนและหลังถอนฟัน การถอนฟันแต่ละครั้งจึงควรแจ้งให้แพทย์ทราบถึงประวัติการรักษาของตนเอง ยาและอาหารเสริมที่กำลังใช้อยู่ รวมถึงหากมีอาการป่วยควรแจ้งให้ทันตแพทย์ได้รับทราบ

Q : ใช้ระยะเวลากี่วันในการฟื้นตัวหลังถอนฟัน

A : ระยะเวลาในการฟื้นตัวหลังถอนฟันมักจะใช้เวลา 1-2 วัน

สาเหตุที่ต้องถอนฟัน

 • ฟันผุลึกถึงชั้นโพรงประสาทฟัน และสูญเสียเนื้อฟันเป็นบริเวณกว้าง จนไม่สามารถรักษาได้
 • เป็นโรคเหงือกขั้นรุนแรง
 • ฟันบิ่นหรือแตก, ร้าวในแนวดิ่งจนยากที่จะรักษาด้วยวิธีอื่นๆ
 • อยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถขึ้นได้ และหากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น ฟันคุด, ฟันฝัง
 • เป็นการถอนเพื่อเตรียมจัดฟัน

เริ่มต้นการรักษาถอนฟัน

ขั้นตอนการรักษา

 • พบทันตแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยถึงความจำเป็นในการถอนฟัน
  • ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นที่จะต้องถ่าย X-Ray เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัย
  • ทันตแพทย์มีความจำเป็นต้องขอซักประวัติด้านสุขภาพเพื่อบันทึกข้อมูล เช่น ประวัติโรคประจำตัว, ประวัติการแพ้ยา, แพ้อาหาร หรือหากมียาที่ต้องใช้เป็นประจำ เป็นต้น
 • เตรียมบริเวณตำแหน่งที่ต้องถอนฟัน โดยทันตแพทย์จะฉีดยาเพื่อระงับความรู้สึกเจ็บขณะทำการรักษา จากนั้นทันตแพทย์จะทำการถอนฟัน
 • ทันตแพทย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและการดูแลแผลที่เกิดจากการถอนฟัน รวมทั้งการดูแลทำความสะอาด
 • กัดผ้าก๊อซไว้แน่นๆ ประมาณ 30-45 นาที เมื่อครบเวลาให้คายผ้าก๊อซทิ้ง หากยังมีเลือดไหลอยู่ให้กัดผ้าก๊อซชิ้นใหม่ต่อประมาณ 30 นาที แต่ถ้ามีเลือดซึมเพียงเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องกัดผ้าก๊อซต่อ
 • หลีกเลี่ยงการบ้วนปากหรืออมน้ำแข็ง หากต้องการประคบให้ใช้ผ้าห่อน้ำแข็งหรือเจลเย็นประคบด้านนอกแทน
 • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมและหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัดในช่วง 2-3 วันแรกภายหลังการถอนฟัน
 • สามารถทำความสะอาดได้ตามปกติ แต่บริเวณแผลถอนฟันให้แปรงเบาๆ
 • หากต้องการใช้น้ำยาบ้วนปาก สามารถใช้ได้ แต่ควรเลือกชนิดที่ปราศจากส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และควรใช้ภายหลังจากที่ถอนฟันไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
 • หากมีอาการปวดแผลถอนฟัน ให้ทานยาแก้ปวดตามที่ทันตแพทย์แนะนำ
 • หลังการรักษาสามารถกลับบ้านได้ทันที โดยแผลถอนฟันจะค่อยๆ หายเป็นปกติภายใน 7 วัน

ผลกระทบที่เกิดจากการสูญเสียฟัน

เมื่อมีการสูญเสียฟันซี่ใดซี่หนึ่งไป อาจส่งผลกระทบถึงฟันซี่อื่นๆ เนื่องจากตามปกติฟันจะค่อยๆ ล้มเข้าหาช่องว่างทำให้การเรียงตัวของฟัน, การสบฟันและระบบการบดเคี้ยวเปลี่ยนไปจากปกติที่เคยเป็น

การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญเสียฟัน

 • การปลูกรากฟันเทียม
 • การใส่ฟันเทียมทดแทน ซึ่งมีหลายรูปแบบ ทั้งนี้สามารถขอรับคำแนะนำจากทันตแพทย์ได้โดยตรง หลักการถอนฟันซี่นั้นๆ แล้ว

คำถามที่พบบ่อย : การถอนฟัน

Q : อะไรคือสาเหตุที่ควรถอนฟัน

A : การถอนฟันถือเป็นทางเลือกสุดท้ายที่ทันตแพทย์แนะนำ หรือเมื่อมีความจำเป็นต้องถอนฟัน มีดังนี้ ฟันซ้อนที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดฟัน การติดเชื้อหรืออักเสบของฟัน มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

Q : ข้อห้ามและการเตรียมตัวก่อนการถอนฟัน มีอะไรบ้าง

A : คนไข้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงอาจต้องได้รับยาปฏิชีวนะก่อนและหลังถอนฟัน การถอนฟันแต่ละครั้งจึงควรแจ้งให้แพทย์ทราบถึงประวัติการรักษาของตนเอง ยาและอาหารเสริมที่กำลังใช้อยู่ รวมถึงหากมีอาการป่วยควรแจ้งให้ทันตแพทย์ได้รับทราบ

Q : ใช้ระยะเวลากี่วันในการฟื้นตัวหลังถอนฟัน

A : ระยะเวลาในการฟื้นตัวหลังถอนฟันมักจะใช้เวลา 1-2 วัน

สำหรับผู้ที่สนใจการจัดฟัน และการทันตกรรมเพื่อความงามในราคาสมเหตุสมผล คลินิกทันตกรรม Denta-joy คือผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ เราพร้อมให้คำปรึกษาและรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line Official: @dentajoy
โทร 095-491-8659