มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ของเดนต้าจอยคลินิก เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ของเดนต้าจอยคลินิก เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

Play Video

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona หรือ COVID-19 กลับมาอีกครั้งในประเทศไทย เดนต้าจอยคลินิก ไม่นิ่งนอนใจ กำหนดมาตรการป้องกันและรักษาความสะอาดภายในคลินิกอย่างเข้มงวด

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona หรือ COVID-19 กลับมาอีกครั้งในประเทศไทย เดนต้าจอยคลินิก ไม่นิ่งนอนใจ กำหนดมาตรการป้องกันและรักษาความสะอาดภายในคลินิกอย่างเข้มงวด

มาตรการคัดกรองคนไข้
1. ก่อนเข้ารับบริการที่คลินิก เจ้าหน้าที่จะส่งแบบสอบถามผ่านช่องทางไลน์ ให้คนไข้กรอกข้อมูลก่อนเข้ารับบริการเพื่อคัดกรองคนไข้ที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง
2. คนไข้ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนเข้ามาใช้บริการที่คลินิกทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส และไม่ใส่แมสไว้ใต้คางเนื่องจากใต้คางเป็นจุดที่เก็บสะสมเชื้อโรค
3. เดนต้าจอยคลินิกได้วางเจลล้างมือไว้ให้คนไข้จำนวน 6 จุดทั่วทั้งคลินิก หน้าประตู, เคาน์เตอร์, เก้าอี้, อ่างล้างมือ, ห้องสแกนฟัน และยูนิตรักษา ก่อนเข้าคลินิกคนไข้ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ป้องกันเชื้อไวรัสจากภายนอกเข้าสู่ภายในคลินิก
4. คลินิกได้จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร การเว้นระยะห่างจะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส เมื่อเราเว้นระยะห่างกัน ไม่มีการสัมผัสกัน โอกาสติดเชื้อก็จะลดลง โอกาสได้รับสารคัดหลั่งต่าง ๆ ที่เกิดจากการไอ จาม น้ำลาย น้ำมูก เหงื่อ ไม่ถึงกัน
5. ทำความสะอาดคลินิกทุกจุดด้วยแอลกอฮอล์ 70% เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสภายในคลินิกทุก 1 ชั่วโมง และหลังคนไข้ใช้บริการเสร็จเรียบร้อย
6. การรักษาความสะอาดปลอดเชื้อ ทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ทุกท่านจะสมใส่ชุดป้องกัน PPE หมวกคลุมผม เฟสชิว แมส ถุงมือ และถุงเท้า อุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายของน้ำลาย