Denta-joy อีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จ GRAND OPENING สาขาพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ภาพบรรยากาศงาน Dentajoy Cambodia Grand Opening ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา สาขาที่ 12 ของคลินิก Dentajoy ได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการ