Denta-joy Outing 2022 ที่เมืองโบราณ สมุทรปราการ

“Denta-joy ใส่ใจพนักงาน เหมือนที่ดูแลใส่ใจกับลูกค้าเป็นอย่างดี” ทางผู้บริหารใจดี นำพนักงาน Denta-joy ทำกิจกรรมสุดพิเศษร่วมกัน ณ เมืองโบราณ สานสัมพันธ์ผู้บริหารและพนักงาน แลกเปลี่ยนความคิด แนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น พร้อมทานอาหาร โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ และรอยยิ้ม ที่พนักงานพร้อมที่จะนำความสุขนี้ มาส่งต่อให้กับลูกค้าด้วยงานบริการ และความใส่ใจ เพื่อให้ลูกค้ามีรอยยิ้มที่มั่นใจ และดีที่สุดเช่นกัน แล้วมา เริ่มต้นวันที่ดีด้วยรอยยิ้ม ที่ Denta-joy กันนะคะ