เดนต้าจอย ร่วมงานเปิดร้าน Invisalign Center

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ทพญ.นรุณา จิวังกูร General Manager เป็นตัวแทน บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัด (คลินิกเดนต้าจอย) ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี Mrs. Julie Tay Senior Vice President & Managing Director, Asia Pacific บริษัท อะไลน์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในการเปิด Bangkok Invisalign Centre สยามสแควร์ ซ.7 ซึ่งถือเป็นศูนย์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดฟันแบบใสที่จะทำให้ผู้บริโภคได้สัมผัส และเข้าใจถึงการรักษาการจัดฟันแบบใส Invisalign เบื้องต้นได้ดีขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลของเครื่องมือและกระบวนการการจัดฟันแบบใส Invisalign ว่าแตกต่างจากการจัดฟันแบบอื่นๆ อย่างไร

อย่างไรก็ตาม คลินิกเดนต้าจอย (Denta-joy) เป็นผู้นำเข้าการให้บริการการจัดฟันแบบใส Invisalign ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย เริ่มต้นตั้งแต่มกราคม ปี ค.ศ. 2001 ซึ่งเป็นการเริ่มต้นให้บริการหลังจากมีเริ่มต้นการรักษาการจัดฟันแบบใส Invisalign ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพียง 1 ปี ซึ่งเริ่มต้นในปี ค.ศ.2000

นอกจากนี้ในเดือนสิงหาคม ปี 2014 คลินิกเดนต้าจอย ยังได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท อะไลน์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็น Flagship Clinic อย่างเป็นทางการแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันมายาวนาน และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการรักษาที่ดีที่สุดในด้านการจัดฟันแบบใส Invisalign