เดนต้าจอย ดูแลรอยยิ้ม สร้างความสุขภายในองค์กร

เดนต้าจอย ดูแลรอยยิ้ม สร้างความสุขภายในองค์กร มอบแปรงสีฟัน Addis ให้กับพนักงาน

เดนต้าจอย ส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้ม ให้พนักงานมีสุขภาพฟันที่ดีและแข็งแรงไปด้วยกัน โดยเล็งเห็นว่าการที่พนักงานมีสุขภาพฟันและช่องปากที่แข็งแรง เป็นเรื่องพื้นฐานของการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพ เพื่อที่จะให้เราได้ทานอาหารอย่างอร่อย และมีความสุุข พูดคุย หรือยิ้มได้อย่างมั่นใจ ให้ผู้ใช้บริการรู้สึกเชื่อมั่น

และในโอกาสปีใหม่นี้ ทางเดนต้าจอยจึงมอบแปรงสีฟัน Addis ให้แก่พนักงานทุกคนภายในบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานนำไปใช้พร้อมกับคนในครอบครัว เดนต้าจอยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งมอบครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสุขผ่านรอยยิ้ม และสุขภาพฟัน ช่องปากที่ดี โดยเริ่มจากคนภายในองค์กร และส่งต่อไปยังทุกคนเพื่อให้ทุกคนพร้อมมีรอยยิ้มที่สดใสของคนสุขภาพฟันดีไปด้วยกัน

“เริ่มต้นวันที่ดีด้วยรอยยิ้ม💙

นัดหมาย ปรึกษาจัดฟันฟรี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Inbox : https://m.me/DentajoyDental
Add Line ID : @dentajoy ( (https://lhco.li/3HtAw86)
นัดหมายได้ที่ : 095-491-8659
รีวิว https://dentajoy.com/dentajoy-before-after
สาขา https://dentajoy.com/branch-locations