เดนต้าจอย ร่วมเป็นผู้บรรยายแก่คณะทันตแพทย์จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในหัวข้อ “BRINGING TRANSFORMATIVE TECHNOLOGY TO ORTHODONTICS” ณ ประเทศสิงค์โปร์

8 สิงหาคม 2566 – การจัดฟันเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดกับ Brava by BRIUS ที่เดนต้าจอย คลินิกทันตกรรมแห่งแรกในเอเชีย จากวันนั้น เดนต้าจอยรักษาคนไข้ด้วย Brava by BRIUS มาแล้วมากกว่า 100 เคส

วันนี้ ดร. นรันทร์ จิวังกูร ได้รับเชิญจาก Joycmile Technology ให้เป็นผู้ร่วมผู้บรรยายแก่คณะทันตแพทย์จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในหัวข้อ “Bringing Transformative Technology to Orthodontics” ณ ประเทศสิงค์โปร์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์การจัดฟัน ตลอดจนถึงการเปลี่ยนถ่าย ประยุกต์แนวทางทางความคิดและวิธีการของเครื่องมือ นวัตกรรมวถีทางใหม่ของการรักษาการจัดฟันกับปัญหาฟันของคนไข้ที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งวิธีการรักษาของ ดร. นรันทร์ จิวังกูร จะเน้นการพูดคุย และดูแลคนไข้อย่างเข้าใจ ทั้งจุดประสงค์ และความคาดหวังของผลลัพธ์ของการจัดฟัน รวมถึงการวางแผนการรักษา และเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ทั้งนี้ Brava by BRIUS ยังคงเป็นเทคโนโลยีใหม่ ทั้งทันตแพทย์ และคนไข้เองยังคงให้ความสนใจ ที่ต้องการความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เข้าถึงความสามารถของเครื่องมือจัดฟัน เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการรักษาที่ดีที่สุด และสำหรับคนไข้เองก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้แก้ไขปัญญาความซับซ้อนของการรักษาการจัดฟัน และย่นระยะเวลาการจัดฟันได้ดีที่สุด