อีกรางวัลการันตี เดนต้าจอย หนึ่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับ “Invisalign Top Providers & Lifetime Achievement 8,000+ เคส” ในงาน Invisalign APAC Summit 2023 ณ Marina Bay Sand สาธารณรัฐสิงคโปร์

22-25 มิถุนายน 2566, เดนต้าจอย ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน Invisalign APAC Summit 2023 ณ Marina Bay Sand สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อรับรางวัลอันทรงเกียรติจากผลงาน และจำนวนเคสจัดฟันใส Invisalign ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งภายในงานนี้ ทพ. นรันทร์ จิวังกูร ได้เข้ารับมอบรางวัล “Invisalign Top Providers & Invisalign Lifetime Achievement 8,000+ cases” โดย เดนต้าจอย เป็นหนึ่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

รางวัล “Invisalign Top Providers & Invisalign Lifetime Achievement 8,000+ cases” เป็นรางวัลที่ตอกย้ำ เชิดชู ความสำเร็จของการรักษา ความมุ่งและพยายามในฐานะผู้ให้บริการจัดฟันใส ที่ยังคงเป็นผู้นำในการให้บริการการจัดฟันใส Invisalign ในไทยมาโดยตลอด โดยที่ผ่านมา เดนต้าจอย เคยได้รับรางวัลสูงสุดของ Invisalign ในปี 2018 รางวัล “The First Red Diamond in Southeast Asia” รางวัลของจำนวนเคสจัดฟันใส Invisalign 1,000+ เคสในหนึ่งรอบปี

อีกทั้งยังมุ่งมั่นสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ผู้ใช้บริการ ด้วยผลลัพธ์ที่ดีและมีคุณภาพสูงในการให้การรักษาด้านการจัดฟันแบบ Invisalign รางวัลนี้ยังเป็นการยืนยันว่าเดนต้าจอยเป็นผู้ให้บริการ Invisalign ที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากองค์กรและลูกค้าทั่วโลก ที่ได้แวะเวียนมาใช้บริการทางทันตกรรมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

กว่า 23 ปีที่เดนต้าจอยเป็นผู้นำด้านการจัดฟันใส Invisalign ด้วยจำนวนเคสการรักษาสูงสุดกว่า 8,400+ ในเวลาปัจจุบัน อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดฟันเฉพาะทาง มีนวัตกรรมทางทันตกรรมจัดฟันที่ทันสมัย พร้อมตอบสนองกับโจทย์ไลฟสไตล์ของลูกค้า ตามความต้องการและความเหมาะสมของผลลัพธ์ที่คาดหวังได้