เดนต้าจอย ส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้ม ให้มีสุขภาพฟันที่ดีและแข็งแรงไปด้วยกัน

เดนต้าจอย ส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้ม ให้มีสุขภาพฟันที่ดีและแข็งแรงไปด้วยกัน

เดนต้าจอย มีความปราถนาดีต้องการที่จะส่งเสริมสุขภาพฟันและช่องปากที่ดี แก่ผู้ที่ขาดแคลนและยากไร้ จึงได้ส่งมอบแปรงสีฟัน Addis จำนวน 2,880 ด้าม มูลค่ากว่า 345,600 บาทให้แก่ กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ โรงพยาบาลศิริราช

โดยเล็งเห็นว่าสุขภาพฟันและช่องปาก เป็นหลักพื้นฐานสุขภาพหลักของการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพ เพื่อที่จะให้เราได้ทานอาหารได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุุข ดังนั้นเราจึงได้ส่งมอบแปรงสีฟัน Addis ให้แก่ทั้ง 2 โรงพยาบาล เพื่อจะได้นำไปแจกจ่ายแก่ผู้ที่ขาดแคลนและยากไร้ในลำดับถัดไป

เดนต้าจอย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งมอบครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความสุข และสุขภาพฟัน ช่องปากที่ดี ให้เกิดขึ้นเป็นจริงได้ แม้นว่าจะมาจากมุมและกลุ่มคนเล็กๆ แต่ก็หวังว่าจะสามารถสร้างความสุข พร้อมรอยยิ้มที่สดใสของคนสุขภาพฟันดีไปด้วยกัน