เดนต้าจอย เข้าร่วมงาน The world’s greatest celebration of orthodontics ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันอเมริกา ประจำปี 2023

dentajoy_aao2023

วันที่ 21 – 24 เมษายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ทพ.นรันทร์ จิวังกูร ทพญ. นรุณา จิวังกูร และ ทพญ. นันท์หทัย เชิดชูธรรม เข้าร่วมงาน The world’s greatest celebration of orthodontics กับงานประชุมประจำปี พร้อมนิทรรศการแสดงสินค้าและนวัตกรรมเกี่ยวกับการทันตกรรมจัดฟัน และทันตกรรมความงาม ตลอดจนการรักษาทันตกรรมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันอเมริกา ณ เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอย ประเทศสหรัฐอเมริกา


สำหรับสมาชิกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันอเมริกา เฝ้าคอยการเข้าร่วมงานประชุมประจำปีที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ผ่านมา

ซึ่งการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทางสมาคมทันตแพทย์จัดฟันอเมริกา ได้มีการนำเสนอมิติมุมมองใหม่ๆ ของวิธีการรักษาอันเกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการการรักษาและการจัดฟัน พร้อมทั้งจัดแสดงวิธีการใช้งานเครื่องมือ และโปรแกรมใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการวางแผนการรักษา ตลอดจนถึงการรักษารูปแบบใหม่ๆ ที่น่าสนใจ โดยภายในงานนี้เอง นอกจากการประชุมประจำปีแล้วนั้น ยังมีงานสัมมนา บรรยายในหัวข้อต่างๆ รวมไปถึงการจัดนิทรรศการการแสดงสินค้าภายในงานอีกด้วย

นอกจากนี้ คณะทันตแพทย์ฯ ยังได้มีโอกาสพบปะ ผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนร่วมวิชาชีพที่จะมาแบ่งปันองค์ความรู้ พร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมการจัดฟันจากนานาประเทศจากทั่วทุกมุมโลกอีกด้วย