เดนต้าจอยกับการจัดอันดับใน Invisalign (Align Technology Inc)

หลายคนอาจสงสัยถึง อันดับต่างๆ ใน Invisalign ซึ่งพูดถึงกันแพร่หลายในหลายๆ คลินิกว่ามีที่มาอย่างไร และสำคัญอย่างไร การจัดฟันแบบใส Invisalign ได้เริ่มใช้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2000 ซึ่งทางคลินิกเดนต้าจอยได้เริ่มการรักษา การจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) ตั้งแต่มกราคม ปี ค.ศ. 2001 ซึ่งห่างกันเพียง 1ปี  โดยที่คลินิกที่สามารถให้บริการจัดฟันแบบใส (Invisalign) ได้นั้นต้องผ่านการรับรองจาก Align Technology Inc.

ไม่เพียงเท่านั้น ทางบริษัท Align Technology Inc. ยังมีการแบ่งระดับของผู้ให้บริการจากจำนวนเคสที่ทำการรักษา ซึ่งสามารถบอกถึงประสบการณ์ และความไว้วางใจจากคนไข้ได้ โดยได้แบ่งออกเป็น 10 อันดับ ย่อยๆ แต่เดนต้าจอย จะขอพูดถึง 5 อันดับสูงสุด

1. ระดับ Platinum Elite จำนวนคนไข้ 80+  เดนต้าจอยได้รับ ตั้งแต่ปี 2001-2013 สูงสุดในขณะนั้น

2. ระดับ Diamond จำนวนคนไข้ 150+

3. ระดับ Black Diamond จำนวนคนไข้ 400+ เดนต้าจอยได้รับ ตั้งแต่ปี 2014-2015 สูงสุดในขณะนั้น

4. ระดับ Blue Diamond จำนวนคนไข้ 750+ เดนต้าจอยได้รับ ตั้งแต่ปี 2016-2017

5. ระดับ Red Diamond จำนวนคนไข้ 1,000+ เดนต้าจอยได้รับ ตั้งแต่ปี 2018 สูงสุดในขณะนี้

9000 เคส

เดนต้าจอย เป็นผู้นำนวัตกรรมจัดฟันใส Invisalign เข้ามาเป็นเจ้าแรกในไทย ได้ออกแบบรอยยิ้ม และเป็นผู้ให้การรักษา ด้วยการจัดฟันแบบใส ที่มีจำนวนเคสมากที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

9000 เคส

เดนต้าจอย เป็นผู้นำนวัตกรรมจัดฟันใส Invisalign เข้ามาเป็นเจ้าแรกในไทย ได้ออกแบบรอยยิ้ม และเป็นผู้ให้การรักษา ด้วยการจัดฟันแบบใส ที่มีจำนวนเคสมากที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

9000 เคส

เดนต้าจอย เป็นผู้นำนวัตกรรมจัดฟันใส Invisalign เข้ามาเป็นเจ้าแรกในไทย ได้ออกแบบรอยยิ้ม และเป็นผู้ให้การรักษา ด้วยการจัดฟันแบบใส ที่มีจำนวนเคสมากที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เดนต้าจอย เป็นผู้ให้บริการด้านการจัดฟันแบบใส Invisalign ซึ่งอยู่ในอันดับสูงสุด ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบัน เดนต้าจอยของเราเป็นคลินิกให้บริการจัดฟันแบบใส (Invisalign) ในระดับ Invisalign Red Diamond Provider ซึ่งสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia) ด้วยความไว้วางใจจากคนไข้ และประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน คลินิกเดนต้าจอยได้รับการแต่งตั้งจาก ทางบริษัท Align Technology Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นคลินิกเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ในการเปิด Flagship Clinic ซึ่งปัจจุบันก็คือ Dentajoy Invisalign dedicated clinic ซึ่งเป็นคลินิกที่ให้การรักษาเฉพาะทางด้านการจัดฟันแบบใส Invisalign นับว่าเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการกันเลยทีเดียว

เปลี่ยนเป็นคนใหม่ด้วยรอยยิ้ม โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันที่มากประสบการณ์

นัดหมาย ปรึกษาฟรี ทันตแพทย์เฉพาะทาง


นัดหมายปรึกษาฟรี ทันตแพทย์เฉพาะทาง


นัดหมายปรึกษาฟรี
ทันตแพทย์เฉพาะทาง