2018 Taiwan International Symposium of Aligner Orthodontics (TAAO)

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. – 16 ก.ย. 61 ที่ผ่านมา ทันตแพทย์ นรันทร์ จิวังกูร ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในงาน ” 2018 Taiwan International Symposium of Aligner Orthodontics (TAAO)” ณ CHANG YUNG-FA FOUNDATION International Convention Center, Taipei ประเทศไต้หวัน เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ คลินิกเดนต้าจอยอย่างยิ่ง