เดนต้าจอย ร่วมบรรยาย Brava Essential Course ณ ประเทศสิงค์โปร์

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ดร. นรันทร์ จิวังกูร  จากคลินิกทันตกรรมเดนต้าจอย ได้รับเชิญจาก Joycmile Technology ให้เป็นผู้ร่วมผู้บรรยายแก่คณะทันตแพทย์และผู้สนใจ ในโครงการ Brava Essential Course ในหัวข้อ “The New Movement in orthodontics” ณ ประเทศสิงค์โปร์ ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์การจัดฟัน ตลอดจนถึงการเปลี่ยนถ่าย ประยุกต์แนวทางทางความคิดและวิธีการของเครื่องมือ นวัตกรรมวถีทางใหม่ของการรักษาการจัดฟันกับปัญหาฟันของคนไข้ที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งเดนต้าจอย เป็นคลินิกทันตกรรมแห่งแรกในเอเชีย เดนต้าจอยรักษาคนไข้ด้วย Brava by BRIUS มาแล้วมากกว่า 100 เคส วิธีการรักษาของ ดร. นรันทร์ จิวังกูร จะเน้นการพูดคุย และดูแลคนไข้อย่างเข้าใจ ทั้งจุดประสงค์ และความคาดหวังของผลลัพธ์ของการจัดฟัน รวมถึงการวางแผนการรักษา และเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ทั้งนี้ Brava by BRIUS ยังคงเป็นเทคโนโลยีใหม่ ทั้งทันตแพทย์ และคนไข้เองยังคงให้ความสนใจ ที่ต้องการความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เข้าถึงความสามารถของเครื่องมือจัดฟัน เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการรักษาที่ดีที่สุด และสำหรับคนไข้เองก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้แก้ไขปัญญาความซับซ้อนของการรักษาการจัดฟัน และย่นระยะเวลาการจัดฟันได้ดีที่สุด