แจ้งหมายเลขติดต่อเดนต้าจอยสาขาทองหล่อ

ประกาศ

เดนต้าจอย สาขาทองหล่อ ขอยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน เบอร์ 02-xxx-xxxx ในการติดต่อ หากท่านต้องการติดต่อสาขาทองหล่อ โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-320-5693 และ 086-320-5694 แทน ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณค่ะ

Please kindly be informed that the Thong Lor branch’s main contact numbers have been changed to 086-3205693 and 086-3205694