ทพ. นรันทร์ จิวังกูร เข้าร่วมงาน และเป็นผู้บรรยายร่วมในงานเปิดตัว Brava by BRIUS อย่างเป็นทางการ ณ ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ทพ. นรันทร์ ได้รับการเชิญให้เข้าร่วมงานเปิดตัว Brava by BRIUS อย่างเป็นทางการในเวียดนาม ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ เมืองฮานอย หลังจากที่มีการเข้าร่วมงาน และเป็นผู้บรรยายร่วมครั้งก่อนที่ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และประเทศไทย ในเดือนสิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งทีมทันตแพทย์เวียดนามบางกลุ่ม ได้มีโอกาสการเข้าร่วมในงานสัมมนาทั้ง 2 ครั้งก่อนหน้านี้อีกด้วย

และครั้งนี้เป็นงานสำคัญของทีมทันตแพทย์เวียดนาม ที่จะมีโอกาสได้เข้าร่วมงานเปิดตัว Brava by BRIUS ซึ่งนอกจากการเข้าร่วมงานเปิดตัวแล้วนั้น ทีมทันตแพทย์ยังได้รับโอกาสพิเศษเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่กลั่นกรองจากประสบการณ์ของ ทพ. นรันทร์ ในหัวข้อ “Technology Update with the Greatest Development Happening with Brava by BRIUS” ภายในงานเปิดตัวฯ ครั้งนี้ด้วย ซึ่งแน่นอนว่า มีความพิเศษเพิ่มมากขึ้น จากครั้งที่เคยบรรยายในหัวข้อ “Bringing Transformative Techonology To Orthodontics” ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 และ “Technology Update with the Greatest Development Happening with Brava by BRIUS” ณ ประเทศไทย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ทพ. นรันทร์ และเดนต้าจอย ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งที่ Brava by BRIUS ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ในหลากหลายประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเดนต้าจอย ก็เป็นคลินิกแรกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้นำนวัตกรรมเครื่องมือจัดฟันเร็วด้านในอย่าง Brava by BRIUS เข้ามาใช้กับเคสคนไข้ของเรา